Hersenletsel kan worden veroorzaakt door een zeer ernstig ongeval en kan traumatische gevolgen hebben. De meest bekende vormen van hersenletsel zijn een hersenschudding en een hersenkneuzing. Raadpleeg bij een hersenschudding of hersenkneuzing altijd een arts.

Hersenletsel kan flinke gevolgen hebben op uw leefsituatie. Zowel op de korte termijn, als op de langere termijn. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding? Neem dan contact op met een letselschadespecialist van Drost Letselschade. Daarmee verzekert u zich van de beste hulp en weet u meteen waar u aan toe bent.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Wat is letselschade hersenschudding?

Een hersenschudding is een term die wordt gebruikt om schade aan de hersenen aan te duiden. Meestal is het letsel het gevolg van een klap of stoot tegen het hoofd. Daarbij werden de hersenen voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud. De hersenen zelf worden hierbij niet of nauwelijks beschadigd. Soms treedt hersenschuddingeen lichte kneuzing of bloeding op. Een hersenschudding is een letselsoort, die opgelopen kan worden door bijvoorbeeld een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Bij een hersenschudding treedt vaak kort een bewustzijnsverlies en geheugenverlies op. De symptomen kunnen zijn: hoofdpijn, misselijkheid, braken, duizeligheid, wazig zien en een tijdelijk verstoord geheugen. Bij een lichte hersenschudding verdwijnen de meeste klachten na een paar weken weer vanzelf. Bij een zware hersenschudding kunnen de klachten maandenlang aanhouden, soms wel tot zes maanden of nog langer. Als de klachten na een jaar nog steeds aanwezig zijn, dan kunnen de klachten zelfs permanent zijn. Denk bijvoorbeeld aan problemen met concentreren en psychische klachten.

Wat is een hersenkneuzing?

Een hersenkneuzing ontstaat meestal doordat het hoofd actief of passief in botsing is gekomen met een ander voorwerp. Daardoor hebben de hersenen een behoorlijke ‘optater’ gehad. Bij een hersenkneuzing is daardoor hersenweefsel beschadigd. Bij een hersenschudding is daarvan geen sprake. De symptomen van een hersenkneuzing kunnen zijn: korte of langere periode van bewusteloosheid, misselijkheid en braken, periode van geheugenverlies en hoofdpijn. Op de lange termijn kunnen zich verder de volgende klachten voordoen: problemen met evenwicht, concentratie, taalvaardigheid, zichtvermogen en/of psychische klachten.

hersenschudding, hersenschudding opgelopen, hersenschudding letselschadeBij een lichte hersenschudding verdwijnen de symptomen in de meeste gevallen binnen enkele weken. Op een foto of scan zijn bij een hersenschudding ook meestal geen aantoonbare beschadigingen van de hersenen te zien. Bij een hersenkneuzing is de schade wel zichtbaar op foto of scan. Sommige mensen herstellen volledig van een hersenkneuzing. Maar anderen houden blijvend last van de opgelopen schade. De hersenschade blijkt dan bijvoorbeeld uit diverse cognitieve of verstandelijke stoornissen, emotionele problemen, gedragsveranderingen, fysieke of lichamelijke problemen. Opvallend is de grote behoefte aan regelmaat en structuur in het dagelijks leven. De Hersenstichting Nederland biedt slachtoffers en hun familie hulp bij het leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel. Ook vindt u op de website van deze stichting meer informatie over hersenletsel.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op