Hersenletsel kan worden veroorzaakt door een zeer ernstig ongeval en kan traumatische gevolgen hebben. De meest bekende vormen van hersenletsel zijn een hersenschudding en een hersenkneuzing. Raadpleeg bij een hersenschudding of hersenkneuzing altijd een arts.

Hersenletsel kan flinke gevolgen hebben op uw leefsituatie. Zowel op de korte termijn, als op de langere termijn. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding? Neem dan contact op met een letselschadespecialist van Drost Letselschade. Daarmee verzekert u zich van de beste hulp en weet u meteen waar u aan toe bent.

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Wat is letselschade hersenschudding?

Een hersenschudding is een term die wordt gebruikt om schade aan de hersenen aan te duiden. Meestal is het letsel het gevolg van een klap of stoot tegen het hoofd. Daarbij werden de hersenen voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud. De hersenen zelf worden hierbij niet of nauwelijks beschadigd. Soms treedt hersenschuddingeen lichte kneuzing of bloeding op. Een hersenschudding is een letselsoort, die opgelopen kan worden door bijvoorbeeld een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Bij een hersenschudding treedt vaak kort een bewustzijnsverlies en geheugenverlies op. De symptomen kunnen zijn: hoofdpijn, misselijkheid, braken, duizeligheid, wazig zien en een tijdelijk verstoord geheugen. Bij een lichte hersenschudding verdwijnen de meeste klachten na een paar weken weer vanzelf. Bij een zware hersenschudding kunnen de klachten maandenlang aanhouden, soms wel tot zes maanden of nog langer. Als de klachten na een jaar nog steeds aanwezig zijn, dan kunnen de klachten zelfs permanent zijn. Denk bijvoorbeeld aan problemen met concentreren en psychische klachten.

Wat is een hersenkneuzing?

Een hersenkneuzing ontstaat meestal doordat het hoofd actief of passief in botsing is gekomen met een ander voorwerp. Daardoor hebben de hersenen een behoorlijke ‘optater’ gehad. Bij een hersenkneuzing is daardoor hersenweefsel beschadigd. Bij een hersenschudding is daarvan geen sprake. De symptomen van een hersenkneuzing kunnen zijn: korte of langere periode van bewusteloosheid, misselijkheid en braken, periode van geheugenverlies en hoofdpijn. Op de lange termijn kunnen zich verder de volgende klachten voordoen: problemen met evenwicht, concentratie, taalvaardigheid, zichtvermogen en/of psychische klachten.

hersenschudding, hersenschudding opgelopen, hersenschudding letselschadeBij een lichte hersenschudding verdwijnen de symptomen in de meeste gevallen binnen enkele weken. Op een foto of scan zijn bij een hersenschudding ook meestal geen aantoonbare beschadigingen van de hersenen te zien. Bij een hersenkneuzing is de schade wel zichtbaar op foto of scan. Sommige mensen herstellen volledig van een hersenkneuzing. Maar anderen houden blijvend last van de opgelopen schade. De hersenschade blijkt dan bijvoorbeeld uit diverse cognitieve of verstandelijke stoornissen, emotionele problemen, gedragsveranderingen, fysieke of lichamelijke problemen. Opvallend is de grote behoefte aan regelmaat en structuur in het dagelijks leven. De Hersenstichting Nederland biedt slachtoffers en hun familie hulp bij het leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel. Ook vindt u op de website van deze stichting meer informatie over hersenletsel.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op