Het spreekwoord “Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht” geeft al aan, dat een neusbeschadiging of neusletsel een behoorlijke impact kan hebben! De neus is immers het meest vooruitspringende element van het menselijk gelaat. De neus bestaat voornamelijk uit kraakbeen en een klein stukje bot (eigenlijk een verlengstukje van het voorhoofd). Daardoor is de neus extra gevoelig voor “beschadigingen”.

 bloedneus

Bij direct stomp geweld op de neus kan een neusbloeding ontstaan, het neusbotje breken of een bloeduitstorting in het neustussenschot optreden. Neusletsel geeft ook vaak (tijdelijk) een vermindering van het reuk- en smaakvermogen. Als laatste kunnen nog problemen met de ademhaling ontstaan, wat de conditie van het slachtoffer kan beïnvloeden. Soms is de neus door de “klap” zo vervormd, dat een cosmetische operatie nodig is.

Een neusbeschadiging komt geregeld voor bij het sporten, maar kan ook bij een verkeersongeluk of bedrijfsongeval. En helaas ook vaak van een ruzie, vechtpartij of andere daad van agressie. Wanneer u neusletsel hebt opgelopen waarvoor een ander aansprakelijk is, kunt u een schadevergoeding eisen.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Behandeling van neusletsel

Symptomen van een gebroken neus zijn: blauwe plekken rond neus en ogen, zwelling van de neus, bloeden uit de neus en vervorming van de neus (scheef staan). Daarnaast brengt een gebroken neus pijn en moeite met de ademhaling teweeg. Voor het verminderen van de symptomen kan men een met ijs gevulde doek op de neus houden. Ongeveer een kwartier lang en dat met tussenpozen van een uur. Maar raadpleeg bij het vermoeden van een gebroken neus altijd een arts!

Bij een ernstig neusletsel zal een KNO-specialist een medische behandeling moeten geven. Na behandeling van neusletsel wordt soms geadviseerd enige tijd een neusbeschermer te dragen (vooral bij sporters).

 

neusletsel, neusletsel opgelopen, schadevergoeding neusletselSchadevergoeding

Hebt u neusletsel opgelopen? En is iemand anders daarvoor aansprakelijk? Dan komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor een letselschadevergoeding. Juridische hulp kunt u daar goed bij gebruiken. Een de letselschade jurist van Drost Letselschade voorziet van advies en bijstand. En dat in principe zonder kosten. Want de aansprakelijke partij moet niet alleen uw schade vergoeden, maar ook de kosten van rechtsbijstand. Bij blijvende beschadiging, zoals vervorming of littekens, kan neusletsel een grote invloed hebben op het slachtoffer. Hij of zij wordt immers door zijn letselschade voortdurend herinnerd aan een vervelende gebeurtenis. Zelfs een smartengeld uitkering lost in feite weinig op. Smartengeld wordt betaald ter compensatie van leed (immateriële schade). Een uitkering van smartengeld draagt vaak bij aan het gevoel dat aangedaan leed wordt gecompenseerd. Al is dat leed nauwelijks in geld uit te drukken. De letselschade specialisten van Drost helpen u bij uw schadeclaim-procedure bij neusletsel.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op