In de volksmond komt de term schildersziekte voor. Daarmee wordt de ziekte aangeduid, die men kan oplopen door langdurige blootstelling aan vluchtige organische stoffen. Blootstelling vindt meestal plaats via ademhaling of de huid. Naast schade aan organen en de algehele gezondheid kan ook schade aan het zenuwstelsel worden opgelopen. In dat geval spreekt men van Organo Psycho Syndroom of OPS. OPS is veelal een beroepsziekte. Schilders bijvoorbeeld kunnen de ziekte tijdens de uitvoering van hun werk hebben opgelopen.

ops

Organisch Psycho Syndroom, of Chronische Toxische Encephalopathie (OPS of CTE),  zijn ernstige aandoeningen van het zenuwstelsel die kunnen ontstaan door (al dan niet beroepsmatige) blootstelling aan organische oplosmiddelen. De ziekteverschijnselen zijn: vermoeidheid, vergeetachtigheid, concentratiestoornissen, cognitieve functiestoornissen en psychische klachten. Op termijn kunnen de klachten leiden tot volledige en definitieve uitval uit het arbeidsproces. In het ergste geval kan het zelfs leiden tot dementie. Er bestaat geen behandelingsmethode voor OPS. De opgelopen lichamelijke en psychische schade is chronisch en kan niet worden hersteld.

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Organisch Psychosyndroom

We spreken van een beroepsziekte als een aandoening het gevolg is van werk of werkomstandigheden, of u bent ziek geworden door een bedrijfsongeval. Was het betreffende werk niet uitgevoerd, dan was de aandoening waarschijnlijk niet opgetreden. Jarenlange blootstelling aan schadelijke stoffen kan een aanslag op de lichamelijke en geestelijke gezondheid tot gevolg hebben.

Een beroepsziekte kan de gezondheid tijdelijk of blijvend aantasten en dus leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Gezondheidsgevolgen lopen uiteen van tijdelijke, milde effecten (zoals bij een allergische beroepshuidaandoening) tot blijvende gezondheidsschade (bijvoorbeeld bij schildersziekte of lawaaislechthorendheid). Werknemers kunnen ook overlijden aan beroepsziekten, zoals bijvoorbeeld asbestkanker of een ernstige infectie met een schadelijke stof waaraan men tijdens het werk is blootgesteld.

Schadevorganisch psychosyndroom, organisch psychosyndroom beroepsziekte, organisch psychosyndroom opgelopenergoeding Organisch Psychosyndroom

Als u door het werken met oplosmiddelen letsel hebt opgelopen, moet eerst medisch – aan de hand van de methodiek van een uitsluitingsdiagnose – worden vastgesteld dat er sprake is van het Organisch Psycho- syndroom door Solventen(OPS). Vervolgens is het aan u om te stellen en aannemelijk te maken, dat u bij de uitvoering van uw werk dermate vaak in aanraking bent gekomen met oplosmiddelen, dat hierdoor een OPS zou kunnen zijn veroorzaakt. Omdat de blootstelling vaak in het verleden heeft plaatsgevonden, is het soms lastig aan die bewijslast te voldoen.

Het staat vast dat u OPS heeft en dat deze door uw werk is ontstaan? Dan komt de vraag aan de orde of de betrokken werkgever wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Een werkgever heeft er namelijk voor te zorgen, dat werknemers op het werk geen gezondheidsschade oplopen. Om schade te voorkomen moet de werkgever de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. De werkgever moet aantonen wat hij allemaal heeft gedaan om (gezondheids-)schade te voorkomen. Lukt het de werkgever niet om dit bewijs te leveren? Dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de door u als gevolg van uw werk opgelopen schade.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op