Shockschade is de psychische schade die optreedt doordat iemand persoonlijk getuige is geweest van een ernstig ongeval. Of iemand is heel kort na het ongeval geconfronteerd met de ernstige gevolgen van dat ongeval. De emotionele of psychische shock is niet direct een levensbedreigende mentale toestand na een traumatische ervaring. Men noemt deze vorm van shock ook wel een acute stressstoornis. 

shockschade

De psychische schade moet zich uiten in een psychiatrisch erkend ziektebeeld. Of daarvan sprake is, wordt vastgesteld door een medisch expert. Als je shockschade hebt opgelopen dan heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. Shockschade is iets anders dan de medische term shock. Shock is wel een levensbedreigende toestand, die onder andere het gevolg kan zijn van een ongeluk. De druk in de bloedvaten is dan te laag om de vitale functies in stand te houden. De doorbloeding en zuurstofvoorziening in de organen neemt af, waardoor cellen beginnen af te sterven.

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Omstanders shockschade

In art. 6:106 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat shockschade verhaald kan worden op de voor het ongeval aansprakelijke partij. De Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, oordeelde in dit verband dat verkeers- en zorgvuldigheidsnormen ook strekken ter bescherming van eventuele omstanders en niet alleen ter bescherming van de rechtstreeks benadeelde van het ongeval.

Shockschade doet zich doorgaans voor bij personen die een nauwe band met het slachtoffer hebben. Dit is overigens geen vereiste, maar die band maakt de aanwezigheid van shockschade wel aannemelijker. Degene die vergoeding van shockschade vordert, moet immers wel het bewijs van die schade leveren.

shockschade

Toekenning shockschade

De Nederlandse rechter is terughoudend in het toewijzen van vorderingen ter zake van shockschade. Zo wordt er bijvoorbeeld in beginsel geen shockschade aangenomen als iemand niet bij het ongeval zelf, en ook niet kort daarna, ter plekke aanwezig was. Ook dient er duidelijk ernstig geestelijk letsel zijn opgelopen.
Wil je weten of je recht hebt op een schadevergoeding voor jouw shockschade? Neem contact met ons op via het contactformulier of bel 0800-2490300.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op