U bent het slachtoffer geworden van een verkeers- of bedrijfsongeval, waarbij u voetletsel hebt opgelopen. U heeft dan waarschijnlijk recht op een schadevergoeding. Niet alleen voor de materiële schade, die u heeft opgelopen (bijvoorbeeld verlies aan inkomsten, of een kapotte schoen). Maar ook voor de immateriële schade kunt u worden gecompenseerd.

voetletsel

Wanneer u voetletsel oploopt door toedoen van een ander, is deze andere persoon daarvoor vaak aansprakelijk te stellen. Om meer duidelijkheid te krijgen, zal uw zaak zorgvuldig moeten worden onderzocht. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van onze letselschade experts. Drost Letselschade weet de weg en helpt u verder! En dat in principe zonder kosten voor u. Want de voor uw voetletsel aansprakelijke partij moet niet alleen uw schade vergoeden, maar ook onze kosten.

 

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Oorzaken van voetletsel

Voetletsel kan ontstaan bij een ongeval, tijdens het sporten of bij een val, waarbij men verkeerd landt. Zelfs een enkele misstap/verstapping kan al voetletsel opleveren. Ook het in aanraking komen met een (zeer) zwaar voorwerp kan zogenaamd ‘crushletsel’ veroorzaken.  Van crushletsel spreken we als uw voet (of een ander lichaamsdeel) bekneld is geweest door of onder een zwaar voorwerp, waardoor inwendige schade is ontstaan.

 

Raadpleeg altijd een arts

Doorverwijzing bij voetletsel naar het ziekenhuis is vaak nodig. Al was het alleen maar om te voorkomen dat er later nog allerlei ongemakken opduiken die tot loopstoornissen zouden kunnen leiden. Verwaarloosd voetletsel kan ook rugklachten gaan geven. Voetletsel dient dus zeker serieus genomen te moeten worden.
NB: als een slachtoffer ook aan suikerziekte lijdt, moet hij met voetletsel altijd naar een arts gaan. Want voor mensen met diabetes zijn voetwonden een groot probleem, omdat hun voeten minder gevoelig zijn en wonden lastiger genezen. Soms merken mensen met diabetes een voetwond bij zichzelf niet eens op.
Ga ook met schijnbaar eenvoudig voetletsel naar een arts. Deze kan u vertellen welke behandeling voor u het beste is. Hij zal u indien nodig doorverwijzen naar het ziekenhuis of een podoloog.

 

Soorten voetletsel

Er zijn verschillende soorten voetletsel. Zo kunt u schade oplopen aan uw tenen, middenvoetsbeentjes, hiel/hak, enkel, de huid of voetzool. Of schade aan spieren, aderen, zenuwen of weefsel. Vaak wordt in het ziekenhuis een röntgenfoto gemaakt om vast te stellen welke inwendige schade u heeft opgelopen.

 

voetletsel, voetletsel opgelopen, voetletsel schadevergoedingVoetletsel en dan?

De gevolgen van voetletsel kunnen groot zijn. Bij licht letsel is rust en revalidatie vaak genoeg en moet er tijdelijk gebruik worden gemaakt van krukken. Ook fysiotherapie is soms nodig. Bij ernstig voetletsel zijn soms operatieve ingrepen nodig, waarna een langdurig proces van herstel en revalidatie volgt.
Slachtoffers met voetletsel kunnen nog lange tijd, of soms permanent, ongemak hebben door verminderde beweeglijkheid/ belastbaarheid, een loopstoornis, pijnklachten, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. In het ergste geval kan voetletsel blijvende invaliditeit of zelfs een voetamputatie tot gevolg hebben!

 

Voetletsel en schadevergoeding

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval waarbij u voetletsel hebt opgelopen? Kunt u als gevolg daarvan niet meer lopen of staan, niet meer werken of genieten van het leven? Wilt u aanspraak maken op een letselschadevergoeding of smartengeld? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor gratis en deskundig advies.
Wanneer u uw voetletsel als een beperking ervaart, is het zaak dat u in elk geval financieel wordt gecompenseerd. Alle factoren die als gevolg van uw voetletsel uw leefsituatie aantasten worden meegenomen bij het bepalen van een schadeclaim.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op