U bent het slachtoffer geworden van een verkeers- of bedrijfsongeval, waarbij u voetletsel hebt opgelopen. U heeft dan waarschijnlijk recht op een schadevergoeding. Niet alleen voor de materiële schade, die u heeft opgelopen (bijvoorbeeld verlies aan inkomsten, of een kapotte schoen). Maar ook voor de immateriële schade kunt u worden gecompenseerd.

voetletsel

Wanneer u voetletsel oploopt door toedoen van een ander, is deze andere persoon daarvoor vaak aansprakelijk te stellen. Om meer duidelijkheid te krijgen, zal uw zaak zorgvuldig moeten worden onderzocht. Daarvoor kunt u contact opnemen met een van onze letselschade experts. Drost Letselschade weet de weg en helpt u verder! En dat in principe zonder kosten voor u. Want de voor uw voetletsel aansprakelijke partij moet niet alleen uw schade vergoeden, maar ook onze kosten.

 

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Oorzaken van voetletsel

Voetletsel kan ontstaan bij een ongeval, tijdens het sporten of bij een val, waarbij men verkeerd landt. Zelfs een enkele misstap/verstapping kan al voetletsel opleveren. Ook het in aanraking komen met een (zeer) zwaar voorwerp kan zogenaamd ‘crushletsel’ veroorzaken.  Van crushletsel spreken we als uw voet (of een ander lichaamsdeel) bekneld is geweest door of onder een zwaar voorwerp, waardoor inwendige schade is ontstaan.

 

Raadpleeg altijd een arts

Doorverwijzing bij voetletsel naar het ziekenhuis is vaak nodig. Al was het alleen maar om te voorkomen dat er later nog allerlei ongemakken opduiken die tot loopstoornissen zouden kunnen leiden. Verwaarloosd voetletsel kan ook rugklachten gaan geven. Voetletsel dient dus zeker serieus genomen te moeten worden.
NB: als een slachtoffer ook aan suikerziekte lijdt, moet hij met voetletsel altijd naar een arts gaan. Want voor mensen met diabetes zijn voetwonden een groot probleem, omdat hun voeten minder gevoelig zijn en wonden lastiger genezen. Soms merken mensen met diabetes een voetwond bij zichzelf niet eens op.
Ga ook met schijnbaar eenvoudig voetletsel naar een arts. Deze kan u vertellen welke behandeling voor u het beste is. Hij zal u indien nodig doorverwijzen naar het ziekenhuis of een podoloog.

 

Soorten voetletsel

Er zijn verschillende soorten voetletsel. Zo kunt u schade oplopen aan uw tenen, middenvoetsbeentjes, hiel/hak, enkel, de huid of voetzool. Of schade aan spieren, aderen, zenuwen of weefsel. Vaak wordt in het ziekenhuis een röntgenfoto gemaakt om vast te stellen welke inwendige schade u heeft opgelopen.

 

voetletsel, voetletsel opgelopen, voetletsel schadevergoedingVoetletsel en dan?

De gevolgen van voetletsel kunnen groot zijn. Bij licht letsel is rust en revalidatie vaak genoeg en moet er tijdelijk gebruik worden gemaakt van krukken. Ook fysiotherapie is soms nodig. Bij ernstig voetletsel zijn soms operatieve ingrepen nodig, waarna een langdurig proces van herstel en revalidatie volgt.
Slachtoffers met voetletsel kunnen nog lange tijd, of soms permanent, ongemak hebben door verminderde beweeglijkheid/ belastbaarheid, een loopstoornis, pijnklachten, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. In het ergste geval kan voetletsel blijvende invaliditeit of zelfs een voetamputatie tot gevolg hebben!

 

Voetletsel en schadevergoeding

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval waarbij u voetletsel hebt opgelopen? Kunt u als gevolg daarvan niet meer lopen of staan, niet meer werken of genieten van het leven? Wilt u aanspraak maken op een letselschadevergoeding of smartengeld? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor gratis en deskundig advies.
Wanneer u uw voetletsel als een beperking ervaart, is het zaak dat u in elk geval financieel wordt gecompenseerd. Alle factoren die als gevolg van uw voetletsel uw leefsituatie aantasten worden meegenomen bij het bepalen van een schadeclaim.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op