Zenuwletsel is een veelvoorkomende aandoening. Als er schade is aan zenuwen buiten het centrale hersenstelsel en ruggenmerg, spreken we van perifeer zenuwletsel. Het letsel kan ontstaan door een verwonding door bijvoorbeeld glas of een mes. Soms wordt een zenuw ook beschadigd door scheur- of bijtwonden. Het letsel kan ook ontstaan door een ziekte, zoals bijvoorbeeld MS (Multiple Sclerose). Het letsel kan leiden tot verlies van de spierfunctie (verzwakking of verlamming) of verlies van de sensibele functie (minder of geen gevoel).

zenuwletsel (perifeer)Letselschade

Hebt u door een ongeval, of medische fout letsel opgelopen? En is iemand anders daarvoor aansprakelijk? Dan heeft u wellicht recht op een letselschadevergoeding. Drost Letselschade kan u daarbij kosteloos van dienst zijn. Want de aansprakelijke partij moet de door u geleden schade vergoeden. En ook de kosten van de rechtsbijstand betalen.

Zenuwletsel door een ongeval wordt nog wel eens over het hoofd gezien. De hulpverlening richt zich meestal op de direct zichtbare verwondingen. En niet op bijkomende of andere symptomen. Wanneer u bij een ongeval gewond bent geraakt en daardoor te maken hebt gekregen met de uitval van een zenuw, is vaak een operatieve ingreep nodig om dit letsel te herstellen. De gevolgen van het letsel kunnen nog maandenlang invloed hebben op uw leven.

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Behandeling perifeer zenuwletsel

De aard van het opgelopen letsel moet worden vastgesteld door een arts. Helaas is het letsel niet altijd goed te diagnosticeren. Wel is bekend, dat zenuwletsel vaak door een ongeluk of een infectie ontstaat. Het gevolg is dat men dan niet meer kan functioneren als voor het letsel. De gevolgklachten zijn gelukkig wel goed vast te stellen. En dat is bij de afwikkeling van de letselschade zeer belangrijk.

Herstel

Wanneer een zenuw niet meer functioneert, heeft dit gevolgen voor de lichaamsdelen waarmee die zenuw in verband staat. Spieren worden niet meer aangestuurd, waardoor de spiermassa afneemt (spieratrofie) en er treedt krachtsverlies op. Soms treedt ook gevoelsverlies op.
Of u kunt herstellen van het letsel, en hoe snel, is van tevoren vaak niet te voorspellen. Het kan lang duren voordat enig herstel te merken is.

Advies?

Bent u het slachtoffer geworden van een ongeval, of medische fout? U heeft daarbij letsel opgelopen? En is iemand anders hiervoor aansprakelijk? Schakel dan een professionele letselschade-expert van Drost Letselschade in om u van deskundig advies te voorzien. U kunt hiervoor geheel vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier op deze website. Of een e-mail sturen naar [email protected]. Uiteraard kunt u ons ook bellen voor gratis advies op 0800-2490300.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op

Veel gestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier… Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

 

 

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat.

Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost Letselschade inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht ‘experts’ op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens als smartegeld geschreven) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.