U heeft door van een ongeluk in het verkeer of door een bedrijfsongeval schade opgelopen aan uw zintuigen. U heeft problemen met het goed zien, horen, voelen, ruiken of proeven. Uw zintuiglijke waarneming is beschadigd. En iemand anders is voor dat ongeval verantwoordelijk. In dat geval heeft u waarschijnlijk recht op een schadevergoeding. Voor het verkrijgen van een letselschadevergoeding bij zintuigschade kunt u de professionele hulp in te roepen van Drost Letselschade.

zintuigschade

Zintuigschade en letselschade

Wanneer u door een ongeval schade aan een zintuig hebt opgelopen is dat bijzonder vervelend. U ondervindt dan bijvoorbeeld problemen met uw oren, ogen, neus, tong of huid. Dat zijn de vijf zintuigen die we gebruiken bij het waarnemen van onze omgeving. De prikkels die we via onze zintuigen binnen krijgen, worden via de zenuwcellen doorgegeven aan onze hersenen, die de gegevens vervolgens verwerken. Bij zintuigschade is die communicatie ergens verstoord. Daardoor kunnen de signalen vanuit de buitenwereld niet of niet goed binnenkomen. Een correcte waarneming is niet mogelijk, zodat de hersenen een vertekend beeld van de werkelijkheid doorgeven. U ziet onscherp, u hoort minder, uw reuk en smaak zijn vertroebeld, uw gevoel is minder. Bij zintuigschade doelen we vooral op de schade die voortvloeit uit schade aan het orgaan zelf. Immers, er kan ook functieverlies van een zintuig optreden door schade aan de hersenen of het centrale zenuwstelsel.

U heeft door een verkeersongeluk, een bedrijfsongeval of een medische fout zintuigschade hebt opgelopen? Dan heeft u wellicht recht op een vergoeding van deze vorm van letselschade. Wanneer iemand anders voor het letsel aansprakelijk is, dan moet die persoon ook uw schade vergoeden. Drost Letselschade zorgt voor de correcte berekening van die schade. Zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Zintuigschade en schadeclaim

Na een ongeval is zintuigschade niet altijd direct merkbaar. Vaak wordt men zich pas geleidelijk bewust van de achteruitgang in het functioneren van een van de zintuigen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn bij schade door langdurige blootstelling aan factoren die zintuigschade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan lawaaidoofheid en andere vormen van beroepsziekten.
Schade aan een zintuig heeft vaak een grote impact op het leven van een slachtoffer. En dat niet alleen op korte termijn, maar ook op de lange termijn. Het leven van elke dag wordt beïnvloed door de zintuigschade! En daardoor kunnen ook weer psychische klachten ontstaan. Want het is niet niks als je moet leren leven met bijvoorbeeld verminderd zicht, of verminderd gehoor.
In sommige gevallen kan het functieverlies van een zintuig met hulpmiddelen worden verholpen of beperkt. In enkele gevallen kan een operatieve ingreep helpen, maar bij beschadigde zenuwen wordt dat al heel moeilijk.
Wanneer een van onze zintuigen geheel of gedeeltelijk uitgevallen is, kan dat gevolgen hebben voor de leefsituatie. Daarnaast kan men beperkt raken op het gebied van werken en wonen. Voor de gevolgen van opgelopen zintuigschade buiten uw eigen schuld om kunt u als slachtoffer ook smartengeld claimen.

zintuigschadeZintuigschade en letselschadevergoeding

U bent slachtoffer geworden van een ongeval en hebt daarbij zintuigletsel opgelopen. U hebt waarschijnlijk recht op vergoeding van uw materiële schade en op smartengeld. Om uit te zoeken of u recht heeft op deze vergoedingen, heeft u professionele juridische hulp nodig. Daarvoor kunt u contact opnemen met Drost Letselschade.
Wij helpen u graag en zullen alles eraan doen om een optimale vergoeding voor uw letsel te bewerkstelligen. Dat u letsel hebt opgelopen, is al vervelend genoeg. Drost Letselschade zorgt ervoor dat u voor uw schade financieel wordt gecompenseerd. En dat in principe zonder kosten. Want de aansprakelijke partij is verplicht uw schade te vergoeden. En daarbij ook de kosten van onze rechtsbijstand. Dat is voor u in elk geval een hele zorg minder!

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op