U heeft door van een ongeluk in het verkeer of door een bedrijfsongeval schade opgelopen aan uw zintuigen. U heeft problemen met het goed zien, horen, voelen, ruiken of proeven. Uw zintuiglijke waarneming is beschadigd. En iemand anders is voor dat ongeval verantwoordelijk. In dat geval heeft u waarschijnlijk recht op een schadevergoeding. Voor het verkrijgen van een letselschadevergoeding bij zintuigschade kunt u de professionele hulp in te roepen van Drost Letselschade.

zintuigschade

Zintuigschade en letselschade

Wanneer u door een ongeval schade aan een zintuig hebt opgelopen is dat bijzonder vervelend. U ondervindt dan bijvoorbeeld problemen met uw oren, ogen, neus, tong of huid. Dat zijn de vijf zintuigen die we gebruiken bij het waarnemen van onze omgeving. De prikkels die we via onze zintuigen binnen krijgen, worden via de zenuwcellen doorgegeven aan onze hersenen, die de gegevens vervolgens verwerken. Bij zintuigschade is die communicatie ergens verstoord. Daardoor kunnen de signalen vanuit de buitenwereld niet of niet goed binnenkomen. Een correcte waarneming is niet mogelijk, zodat de hersenen een vertekend beeld van de werkelijkheid doorgeven. U ziet onscherp, u hoort minder, uw reuk en smaak zijn vertroebeld, uw gevoel is minder. Bij zintuigschade doelen we vooral op de schade die voortvloeit uit schade aan het orgaan zelf. Immers, er kan ook functieverlies van een zintuig optreden door schade aan de hersenen of het centrale zenuwstelsel.

U heeft door een verkeersongeluk, een bedrijfsongeval of een medische fout zintuigschade hebt opgelopen? Dan heeft u wellicht recht op een vergoeding van deze vorm van letselschade. Wanneer iemand anders voor het letsel aansprakelijk is, dan moet die persoon ook uw schade vergoeden. Drost Letselschade zorgt voor de correcte berekening van die schade. Zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Zintuigschade en schadeclaim

Na een ongeval is zintuigschade niet altijd direct merkbaar. Vaak wordt men zich pas geleidelijk bewust van de achteruitgang in het functioneren van een van de zintuigen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn bij schade door langdurige blootstelling aan factoren die zintuigschade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan lawaaidoofheid en andere vormen van beroepsziekten.
Schade aan een zintuig heeft vaak een grote impact op het leven van een slachtoffer. En dat niet alleen op korte termijn, maar ook op de lange termijn. Het leven van elke dag wordt beïnvloed door de zintuigschade! En daardoor kunnen ook weer psychische klachten ontstaan. Want het is niet niks als je moet leren leven met bijvoorbeeld verminderd zicht, of verminderd gehoor.
In sommige gevallen kan het functieverlies van een zintuig met hulpmiddelen worden verholpen of beperkt. In enkele gevallen kan een operatieve ingreep helpen, maar bij beschadigde zenuwen wordt dat al heel moeilijk.
Wanneer een van onze zintuigen geheel of gedeeltelijk uitgevallen is, kan dat gevolgen hebben voor de leefsituatie. Daarnaast kan men beperkt raken op het gebied van werken en wonen. Voor de gevolgen van opgelopen zintuigschade buiten uw eigen schuld om kunt u als slachtoffer ook smartengeld claimen.

zintuigschadeZintuigschade en letselschadevergoeding

U bent slachtoffer geworden van een ongeval en hebt daarbij zintuigletsel opgelopen. U hebt waarschijnlijk recht op vergoeding van uw materiële schade en op smartengeld. Om uit te zoeken of u recht heeft op deze vergoedingen, heeft u professionele juridische hulp nodig. Daarvoor kunt u contact opnemen met Drost Letselschade.
Wij helpen u graag en zullen alles eraan doen om een optimale vergoeding voor uw letsel te bewerkstelligen. Dat u letsel hebt opgelopen, is al vervelend genoeg. Drost Letselschade zorgt ervoor dat u voor uw schade financieel wordt gecompenseerd. En dat in principe zonder kosten. Want de aansprakelijke partij is verplicht uw schade te vergoeden. En daarbij ook de kosten van onze rechtsbijstand. Dat is voor u in elk geval een hele zorg minder!

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op