Hoe veilig is het voor een voetganger of een berijder van een scootmobiel om over te steken op een oversteekplaats of zebrapad? Volgens de wet heeft de voetganger voorrang bij het oversteken op de zebra, maar je moet je er wel terdege van bewust zijn of je die voorrang wel krijgt. Helaas blijkt in de praktijk dat veel weggebruikers gewoon doorrijden. Voetgangers moeten soms ‘springen voor hun leven’ om een aanrijding te voorkomen. Regelmatig loopt het niet goed af en moet een voetganger met letsel worden opgenomen in het ziekenhuis.

Aansprakelijkheid

Als u als voetganger wordt aangereden op een zebrapad wie is er dan aansprakelijk?  U als fietser of voetganger bent volgens de wet een zwakkere verkeersdeelnemer. U geniet een bepaalde bescherming vanuit de wetgeving ten opzichte van gemotoriseerde voertuigen zoals auto’s, vrachtwagens, scooters. Artikel 185 WegensVerkeersWet 1994 is hiervoor opgesteld. Als iemand dus een voetganger (of een berijder van een scootmobiel) aanrijdt op een zebrapad, betekent dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de aanrijding. Immers als voetganger heeft u voorrang op het zebrapad. Indien u oversteekt op een plaats waar geen zebrapad is dan ligt de zaak anders. U heeft namelijk dan ook een verkeersfout begaan. U heeft dan geen voorrang op de persoon die op de weg rechtdoor rijdt. De aansprakelijkheid ligt dan anders.

Als u bent aangereden door een motorvoertuig dan geldt artikel 185 van de WegensVerkeersWet 1994. De verzekeraar van het motorvoertuig dient dan minimaal 50% van uw schade te betalen. Het is van belang om na een aanrijding zoveel mogelijk de situatie vast te leggen. Maak foto’s van de plek van de aanrijding. Noteer het kenteken van de auto/bus en/of scooter en noteer de adresgegevens van de bestuurder. Vul samen een schadeformulier in. Vraag aan getuigen om hun adresgegevens. U kunt later indien dit nodig is de getuigen vragen om een verklaring af te geven van wat zij hebben gezien. Vertrouwt u het niet of doet de tegenpartij erg moeilijk bel dan de politie en laat een proces verbaal opmaken.

Schadevergoeding

Wanneer u als voetganger door een aanrijding op het zebrapad letselschade heeft opgelopen, heeft u in principe recht op een schadevergoeding. Maar het aansprakelijk stellen van de tegenpartij is een zaak, waar u waarschijnlijk deskundige juridische hulp bij nodig hebt. Want afhankelijk van uw eigen medeverantwoordelijkheid zal de verzekering van de tegenpartij moeilijk kunnen doen over de hoogte van de uit te keren schadevergoeding. Neem daarom contact op met een goede letselschade-expert en vraag om advies, en zo mogelijk hulp, bij uw letselschade-zaak. Deze kan als uw belangenbehartiger namens u optreden. Hij zal proberen de maximale schadevergoeding waar u recht op hebt voor u te regelen. Hij weet ook precies welke onkosten die u gemaakt hebt, door uw ongeval, in de schadeclaim kunnen worden meegenomen. Want behalve lichamelijk en geestelijke schade, kan een verkeersongeval ook veel financiële schade betekenen voor u als slachtoffer.

Letselschade kan vele financiële vormen aannemen. Denkt daarbij bij voorbeeld aan:

  • Medische kosten. Mogelijk heeft u fysiotherapie nodig waarvoor u niet bent verzekerd. Denkt u ook aan het geldende eigen risico van uw zorgverzekeraar.
  • Smartengeld. Dit is een financiële vergoeding van het door u overkomen pijn en leed. Ook wel immateriële schade genoemd.
  • Gemis aan inkomen. U bent niet meer in staat om te werken. U hebt een tijdelijk contract wat niet meer verlengd wordt. U bent aangewezen op een uitkering van het UWV.

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Allemaal zaken die uw letselschade erg persoonlijk maken. Een discussie daarover aangaan met een verzekeraar, daar zit u als slachtoffer niet op te wachten. U kunt uw letselschade daarom beter laten afhandelen door een betrouwbare letselschade-expert.

Neemt u in dat geval contact op met Drost Letselschade BV. Informeer vrijblijvend en kosteloos naar de mogelijkheden. Bel het gratis telefoonnummer 088 – 2490300 of stuur een e-mail naar [email protected] en meldt daarbij uw letselschade.