Uit antwoorden van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat op Kamervragen van CDA-leden Werner en Van der Molen, blijkt dat het risico op een dodelijk ongeval met een scootmobiel hoger is dan bij andere vervoersmiddelen.

Toename dodelijke ongevallen

Zo blijkt dat de afgelopen 20 jaar het aantal verkeersdoden onder scootmobiel gebruikers is toegenomen. Vaak gaat het om eenzijdige ongevallen, maar dat hoeft niet. Een bestuurder van een scootmobiel kan ook iemand anders schade berokkenen. Wat betreft de stijging van de verkeersdoden geeft minister Harbers aan dat er jaarlijkse fluctuaties zijn, doordat het relatief kleine aantallen betreft (in 2019 waren er 42 verkeersdoden onder scootmobiel rijders te betreuren, in 2020 waren dat er 34, en in 2021 32). Ook heeft in 2020 en 2021 COVID-19 mogelijk een rol gespeeld in het aantal dodelijke ongevallen met scootmobielen.

Onderzoek CBS

Het onderzoek ‘Onderweg in Nederland’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het aantal dodelijke slachtoffers afgezet tegen het aantal afgelegde kilometers. Daaruit is naar voren gekomen dat het risico op een dodelijk ongeval met een scootmobiel groot is: (ongeveer) 275 doden per miljard gereden kilometers. Bij brom- en snorfietsen is dit aantal 42 doden, bij fietsers 13 doden en bij voetgangers is dit aantal 11 doden per miljard kilometer. Het risico op een dodelijk ongeval bij een scootmobiel is daarmee aanmerkelijk hoger dan bij andere vervoersmiddelen. Minister Harbers geeft wel aan dat het risico in werkelijkheid lager zal liggen, in verband met een vermoedelijke onderschatting van het aantal kilometers dat gereden wordt met scootmobielen.

Verzekeringsplicht en aansprakelijkheid

Scootmobielen moeten volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) verplicht verzekerd worden tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Een scootmobiel heeft overigens geen kentekenplaat. Aan de achterzijde van het voertuig moet wel een verzekeringsplaatje bevestigd worden. De aansprakelijkheid met betrekking tot scootmobielen is vastgelegd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW). Artikel 185 WVW regelt de speciale bescherming van ‘zwakke verkeersdeelnemers’.

Ben je slachtoffer van een ongeval waarbij een scootmobiel betrokken is?

De experts van Drost Letselschade helpen je graag. Neem gerust contact met ons op; wij leggen je graag uit wat wij voor jou als slachtoffer kunnen betekenen.

 

BRONNEN:
AD
Kamerstuk