Ruim 32 procent van de Nederlanders weet niet dat een aansprakelijkheidsverzekering geen verplichte verzekering is voor particulieren. Dit blijkt uit een poll die het Aansprakelijkheids- verzekering Informatie Centrum (A.I.C.) deze week publiceerde.  Het informatiecentrum ondervroeg 1014 Nederlanders, waarbij onder meer werd gekeken naar het kennisniveau omtrent de aansprakelijkheidsverzekering.

Tweederde Nederlanders verkeerd geïnformeerd

Mensen kunnen een aansprakelijkheidsverzekering (ook wel: AVP) afsluiten om gedekt te zijn voor aansprakelijkheid bij materiële schade en letselschade. Een aansprakelijkheidsverzekering is handig (en zeker aan te raden; RED), maar niet verplicht. 32,8 procent van de ondervraagden denkt toch dat een AVP-verzekering verplicht is is om aansprakelijkheid bij materiële schade en letselschade af te dekken. Ook is er nog een aanzienlijke groep Nederlanders (14,5 procent) die niet weet of een AVP-verzekering verplicht is.

WA-verzekering verplicht in verkeer

In tegenstelling tot de reguliere aansprakelijkheidsverzekering, zijn eigenaren van een motorvoertuig wel verplicht om verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid. Dit wordt ook wel wettelijke aansprakelijkheid (of: WA) genoemd. In het onderzoek wist slechts 20,7 procent te bevestigen dat een aansprakelijkheidsverzekering uitsluitend verplicht is voor voor eigenaren van motorvoertuigen. De pollresultaten en de regels per voertuig zijn terug te vinden op de onderzoekspagina van het A.I.C.

Aansprakelijkheidsverzekering

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren is een verzekering die u bescherming geeft tegen het risico van aansprakelijkheid. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die u aan iemand anders of aan het eigendom van iemand anders veroorzaakt. Dit gaat alleen over uw persoonlijke acties; voor schade tijdens uw werk bestaan andere verzekeringen. Er wordt alleen uitbetaald als u daadwerkelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de schade door degene aan wie u de schade veroorzaakte en als u daadwerkelijk wettelijk aansprakelijk bent . De twee vormen van schade die vergoed worden zijn letselschade (lichamelijke en geestelijke schade aan andere mensen) en zaakschade (materiële schade, dus aan bezittingen van andere mensen).

Verzekeraars vergoeden geen schade die opzettelijk is veroorzaakt. Ook vergoeden ze geen schade aan zaken waarvoor andere verzekeringen bestaan, zoals door u veroorzaakte schade aan auto`s of motors (daarvoor geldt dus de WA-verzekering!), of schade die te maken heeft met het uitoefenen van uw beroep of bijbaan. Schade aan eigendommen van anderen die u tijdelijk in uw bezit heeft zijn eveneens uitgesloten. Andere uitzonderingen zijn schade door extreme oorzaken of aan illegale zaken: atoomkernreacties, illegale wapens, gestolen goederen en schade in luchtvaart. De AVP geldt ook in het buitenland, soms zelfs wereldwijd.

Niet verplicht, wel doen

In tegenstelling tot de basis Zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Maar een AVP hoort volgens o.a. de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De premie die je betaalt voor een AVP met gezinsdekking (circa €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief laag en zeker geen reden om zo’n verzekering niet af te sluiten. Daarnaast ben je als je géén AVP hebt en wel verantwoordelijk/aansprakelijk bent voor schade aan een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor één persoon of voor het gezin is dan ook zeker aan te raden. Het apart meeverzekeren van huisdieren is daarbij een optie.