Het aantal dodelijke ongelukken in de bouw is de afgelopen twee jaar weer gestegen. Vorig jaar kwamen er twintig bouwvakkers om het leven tijdens hun werk. “Aannemers, onderaannemers en zzp’ers: de verscheidenheid op bouwterreinen is te groot en coördinatie ontbreekt.”

Dat zei Paul van der Burg, woordvoerder van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), aldus RTL-nieuws. Nu er weer meer gebouwd en verbouwd wordt neemt het aantal ongelukken weer toe, blijkt uit cijfers van de inspectie.

Als voorbeeld van hoe het mis kan gaan, noemde hij de bouwplaats Leidsche Rijn Centrum. Hier zijn dagelijks 800 bouwvakkers aan het werk voor verschillende bedrijven en aannemers. Eén van hen raakte begin vorige maand zwaar gewond toen de rolsteiger waar hij op stond uit elkaar viel. Een inspecteur legde de bouw stil.
Tijdens een onderzoek werden verschillende overtredingen geconstateerd, waarbij ‘de veiligheid van de bouwvakkers in het geding was’. Naast valgevaar, bleken de bouwvakkers ook bloot te staan aan lasrook en kwartsstof en waren er diverse overtredingen op het gebied van fysieke belasting. Zo werden er glasplaten, die eigenlijk te zwaar zijn, met de hand vervoerd.

Volgens Van der Burg hebben brancheorganisatie Bouwend Nederland en de vakbonden er veel oog voor. Dat het toch misgaat, komt doordat er in tegenstelling tot vroeger, niet één persoon verantwoordelijk is voor de veiligheid. “Er zijn aannemers aan het werk, onderaannemers, zzp’ers. Coördinatie ontbreekt.”
Daarnaast wordt te snel gewerkt, meent hij. “Met name zzp’ers willen alles snel afhebben zodat ze doorkunnen naar de volgende klus.” Veiligheid speelt dan een ondergeschikte rol.

Verantwoordelijkheid

Bouwend Nederland noemt het aantal dodelijke ongevallen in de bouw voor ondernemers ‘een enorme zorg’ en wil het onderwerp bovenaan de agenda zetten met de Taskforce Veiligheid. “Veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen die op een bouwplaats aanwezig is”, stelt Taskforce-voorzitter Peter Koenders.
Op korte termijn zal het de campagne ‘bewust veilig, iedere dag’ starten om het bewustzijn te vergroten. “Het moet anders en daar werken we aan. Het streven is nul dodelijke ongevallen op de werkplaats.”

Al eerder dit jaar werd geconstateerd dat het aantal ongevallen in de bouw waarbij slachtoffers vallen aan het toenemen is. De Inspectie SZW kwam vorig jaar al met de wens dat dat er op drukke bouwplaatsen één iemand wordt belast met de controle op de totale veiligheid. De Arbowet schrijft dat momenteel niet dwingend voor. Wel regelt deze dat elke werkgever op zich in een veiligheids- en gezondheidsplan aangeeft hoe de veiligheid wordt gegarandeerd.

BRON: RTLnieuws