De omgeving van bouwprojecten in de binnenstad moet nog beter worden getoetst op veiligheid voor passanten en verkeer. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na een dodelijk ongeval in hartje Den Haag vorig jaar.

Bij een noodlottig ongeluk op 26 mei 2016 in Den Haag was nabij een bouwlocatie een dode gevallen. Volgens de politie was bij hijswerkzaamheden iets losgeraakt en op een bouwsteiger gevallen. Die viel daardoor om en kwam deels buiten de afzetting bovenop een toevallige voorbijganger terecht. De 47-jarige vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, overleed ter plekke aan de verwondingen die ze daardoor opliep.

Het ongeval gebeurde in de Rijnstraat bij bouwwerkzaamheden bij het gebouw van het voormalige ministerie van VROM vlakbij het Centraal Station. Veel mensen waren getuige van het ongeluk en voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. De Arbeidsinspectie stelde een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Te meer omdat er vooraf maandenlang overleg over de situatie rond de bouwplaats was geweest. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid deed onderzoek zowel naar de directe oorzaak van het voorval, als naar achterliggende factoren. Door het voorval te onderzoeken wilde de Raad lessen trekken om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Blijven toetsen

Op bouwplaatsen is nog veel veiligheidswinst te behalen, vindt de Onderzoeksraad. Gemeenten, opdrachtgevers en bouwers moeten de veiligheid van de omgeving ook tijdens de bouw scherp blijven toetsen, ook al heeft dat bijvoorbeeld consequenties voor de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van winkels. Met name op krappe bouwplaatsen die omsloten zijn door straten met veel passanten en verkeer zijn er meer risico’s voor de omgeving. Wanneer zich een ongeval op de bouwlocatie voordoet, is er een grotere kans dat dit ook gevolgen heeft buiten de bouwafzetting. Het borgen van de omgevingsveiligheid bij dergelijke projecten is daarom van cruciaal belang, aldus de Raad. Zij komt naar aanleiding van haar onderzoek dan ook met een aantal aanbevelingen voor instellingen die bij bouwprojecten betrokken zijn.

BRON:  RTLnieuws