Veroorzaakt bellen op de fiets meer ongelukken?

Uit onderzoek van Agnieszka Stelling van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat het niet aantoonbaar is dat er een verband is tussen muziek luisteren en telefoneren en het aantal ongevallen dat op de fiets gebeurd. Vooraf werd verwacht dat fietsers met een telefoon in de hand vaker bij ongelukken betrokken zouden zijn dan fietsers met hun mobiel ‘veilig’ in de broekzak, maar dit blijkt nauwelijks zo te zijn.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 2000 fietsers, de nadruk werd gelegd op muziek luisteren en bellen tijdens het fietsen. Het versturen van appjes of smsjes werd niet meegenomen. Een verklaring voor de uitkomst kan zijn dat mensen hun fietsgedrag aanpassen, dat er bijvoorbeeld minder hard gefietst wordt. Ook kan het zijn dat de bellers relatief goede fietsers zijn of dat er de fietsers het alleen onder rustigere omstandigheden doen.

Vervolg

Deze uitkomsten komen overeen met de uitkomsten van kenniscentrum VeiligheidNL vorig jaar. Daar kwam uit dat slechts 1,2% van de slachtoffers tijdens een ongeluk op de fiets zijn of haar gsm gebruikte. De uitkomst van dit onderzoek moet niet als een vrijbrief voor fietsers worden gezien. Muziek luisteren, bellen en ook appen heeft wel degelijk invloed op de veiligheid. Of het ook zinvol is om telefoon-verbod op de fiets in te voeren wordt nog onderzocht.

Bron: NOS.nl