Meer letselschade door zware fietsongevallen

Het aantal fietsers dat na een ongeluk met ernstig letsel op de spoedeisende hulp terechtkwam, is vorig jaar opnieuw gestegen. Volgens expertisecentrum VeiligheidNL moesten 46.800 fietsers na een verkeersongeluk worden behandeld op de spoedeisende hulp. Dat is een stijging van 31 procent ten opzichte van 2009. Zelfs over zo’n lange termijn is dat verontrustend veel.

Vooral oudere fietsers lopen ernstig letsel op, maar ook jongeren komen vaak bij de eerste hulp terecht. Bij jongeren gebeuren fietsongevallen vaak doordat ze grotere risico’s nemen dan andere fietsers. Ook zijn ze vaak tijdens het fietsen bezig met afleidende dingen, zoals kletsen of muziek luisteren, en minder gefocust zijn op het verkeer.
Mensen die op een elektrische fiets rijden raken vaak zwaarder gewond bij een ongeluk dan mensen op een gewone fiets. Dat komt niet alleen doordat ze harder rijden, maar ook doordat relatief veel ouderen op een elektrische fiets fietsen.

Preventie van fietsongevallen

VeiligheidNL verwacht dat het aantal fietsers dat gewond raakt bij fietsongevallen de komende jaren verder stijgt. Dat is volgens de organisatie mede te wijten aan de vergrijzing van de samenleving, waarbij steeds meer senioren een elektrische fiets aanschaffen.
Het expertisecentrum stelt dat het aantal behandelingen op de eerste hulp en de medische en maatschappelijke kosten kunnen dalen als er preventieve maatregelen worden genomen. Het expertisecentrum noemt het verbeteren van de fiets-infrastructuur en informatiecampagnes zoals Doortrappen voor ouderen en het lespakket Split the Risk voor jongeren als voorbeelden daarvan.
“Het is vooral belangrijk dat we meer onderzoek doen,” zegt Casper Dirks van VeiligheidNL in het NOS Radio 1 Journaal. “Zo kunnen we in kaart brengen waar de gevaarlijke situaties zijn, zodat de gemeente of provincie actie kan ondernemen.”

Campagne tegen appen of bellen op de fiets

De politie heeft in juli en augustus 9248 boetes opgelegd voor appen of bellen op de fiets. Het waren de eerste twee maanden dat het verbod gold. De bekeurde fietsers moesten 95 euro betalen.
Egbert-Jan van Hasselt, portefeuillehouder Verkeer bij de politie, vindt het aantal boetes voor appende fietsers ‘best wel flink’. Het laat volgens hem nog maar eens zien dat verkeersdeelnemers zich vaak laten afleiden.
“Mensen concentreren zich minder dan vroeger op de weg,” zei Van Hasselt in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. “Dat is echt een nieuw fenomeen.”
De invoering van het verbod op 1 juli ging gepaard met een grote publiciteitscampagne. Van Hasselt hoopt dat de aandacht er uiteindelijk toe leidt dat mensen hun gedrag aanpassen. “Eén campagne verandert de wereld natuurlijk niet. Maar van dat gedrag moeten we echt af.”

BRON: NOS.nl