Vergoeding van schade door elektrische bezorgfiets

De bezorgbrommer wordt op grote schaal ingeruild voor de elektrische bezorgfiets. Deze elektrische bezorgfiets heeft voor ondernemers veel voordelen: fietsbezorgers hebben hier namelijk geen bromfietsrijbewijs (rijbewijs AM) voor nodig. Ook geldt de leeftijdseis van zestien jaar niet voor hen en hoeft er geen verzekeringspremie (WA) te worden betaald. Maar wat veel ondernemers niet weten, is dat schade veroorzaakt door bezorgfietsen niet onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) valt.

Wie regelmatig een maaltijd laat bezorgen, merkte het al: hoorde u voorheen de pizzakoerier al van verre komen op zijn brommer, staat er tegenwoordig een bezorger met een elektrische fiets voor uw deur. Vooral in de binnensteden worden bezorgbrommers massaal vervangen door elektrische fietsen. Voor de horecaondernemers is dit een prettige ontwikkeling; de bezorgers hebben geen bromfietsrijbewijs meer nodig. Daarnaast mogen bezorgers nu ook jonger dan zestien jaar zijn en geldt de helmplicht niet voor de (elektrische) fiets. Ook positief: de elektrische bezorgfiets heeft geen (dure) verplichte verzekering nodig. Het gevolg: bezorgers die jonger dan zestien zijn en voor de horecaondernemer goedkoper personeel.

Geen WA-verzekering voor elektrische fiets

De elektrische fiets is in 2006 door toenmalig minister van Justitie Donner vrijgesteld van een verplichte WA-verzekering. Het was een goedbedoelde actie, gericht op de volwassen gebruiker van de toen nog ‘stoffige’ elobike. Natuurlijk heeft de minister de enorme opmars van de elektrische fiets niet zien aankomen. En al helemaal niet het zakelijk gebruik ervan. Wie had dertien jaar geleden kunnen inschatten dat de elektrische fiets een uitstekende vervanger van de bezorgbrommer zou zijn?

Ongevallen

De maaltijdbezorgbranche heeft inmiddels de voordelen van met name de e-bike gevonden. Het besef van de risico’s voor maaltijdbezorgers kan echter nog een stuk beter. “Zeker twee keer per week is een maaltijdbezorger betrokken bij een verkeersongeluk.” Dat blijkt uit cijfers die de onderzoeksredactie van RTL Nieuws verzamelde. “In Nederland rijden naar schatting zo’n 20 duizend maaltijdbezorgers rond op fietsen, elektrische fietsen, scooters, brommers en in de auto. Per jaar bezorgen zij 100 miljoen maaltijden. Het aantal ongelukken dat hen overkomt, lijkt op basis van de telling door de onderzoeksredactie toe te nemen.”

Opgevoerde elektrische fietsen

Helaas worden lang niet al die ongelukken gemeld. De Inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie, maakt zich zorgen en gaat extra controles uitvoeren. Ook bedrijven die gebruik maken van maaltijdbezorgers hebben de verantwoordelijkheid om hun medewerkers te wijzen op de gevaren en het voorkomen van ongevallen. Daarnaast is de staat van onderhoud van de e-bikes erg belangrijk voor de veiligheid van de bezorgers.
Onlangs kwam in het nieuws dat in Duitsland en België elektrische fietsen veelvuldig worden opgevoerd. Deze (nog) hogere snelheid zal de verkeersveiligheid niet ten goede komen. Op dat punt is dus nog veel winst te behalen.

Verzekeringen

Volgens de wet is er (nog) geen verzekeringsplicht voor elektrische fietsen met een maximale snelheid tot 25 km/uur. Dit geldt dus voor de e-bike. Maar deze fietsen worden wel als motorvoertuig gezien. Hierdoor kan er onduidelijkheid ontstaan over de verzekeringsdekking die voor deze voertuigen geldt. De volgende verzekeringsvormen zijn mogelijk:

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP):
    Is er schade veroorzaakt door particulier gebruik van de e-bike en is de bestuurder van de e-bike aansprakelijk? Dan valt dit doorgaans onder de dekking van de AVP. Schade veroorzaakt tijdens zakelijk gebruik is uitgesloten van de AVP-dekking.
  • Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM):
    De WAM geeft aan voor welke voertuigen een verzekeringsverplichting geldt. Voor de speed pedelec is deze verplichting er wel, maar voor de e-bike niet.
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB):
    Verzekeraars hebben al in 1964 een niet-bindende bedrijfsregeling opgesteld (circulaire nr. L-64/12 en ook circulaire MOT-L-97/15, AAA-97/06). Hiermee werd beoogd een spiegelbeelddekking aan te brengen tussen een AVB en een WAM-verzekeringsdekking. Het begrip spiegelbeelddekking houdt in dat de dekkingen door middel van in- en uitsluitingen zo op elkaar zijn afgestemd dat een risico onder de ene verzekering is gedekt en onder de andere verzekering is uitgesloten. De WAM is een verplichte verzekering voor motorrijtuigen en dus wordt – om dubbele dekking te voorkomen – in een AVB schade met of door motorrijtuigen uitgesloten.

Spiegelbeelddekking voor e-bike

Voor wat betreft de e-bike gaat deze spiegelbeelddekking nu niet helemaal op. Onder de WAM is er geen verzekeringsplicht maar onder de AVB is schade veroorzaakt met of door motorvoertuigen ook uitgesloten. Alleen de schade veroorzaakt met motorvoertuigen die van de ondergeschikten zelf zijn en voor werkzaamheden voor het bedrijf worden gebruikt, zijn bij sommige verzekeraars wel ingesloten op de AVB (als daarvoor geen andere verzekering geldt). Voorwaarde is dus wel dat de werkgever niet zelf de eigenaar of houder (huurder) van dat motorrijtuig is.

Aansprakelijk stellen

Als een bezorger met een e-bike van het bedrijf iemand aanfietst waarbij schade ontstaat, zal de AVB van de onderneming geen dekking bieden. Het kan dus zo zijn dat het slachtoffer niet bij een verzekeraar voor verhaal terecht kan. Het slachtoffer heeft dan de mogelijkheid om de bezorgdienst persoonlijk aansprakelijk te stellen. Die aansprakelijkstelling kan dan aardig in de papieren lopen.
Het is dus van belang om bij zakelijk gebruik van de e-bike altijd goed te onderzoeken welke verzekeringsdekking er geldt. Indien nodig (en mogelijk) kunt u ook een aanvullende verzekering afsluiten.

Voor slachtoffers van een aanrijding door een elektrische bezorgfiets (of elektrische brommer of scooter) is het raadzaam om voor de aansprakelijkstelling van hun letselschade advies en hulp te vragen bij een erkende letselschade-instelling. De letselschadespecialist kan dan contact opnemen met de verzekeraar van de tegenpartij. Drost Letselschade helpt u hier graag bij.

Lees hier meer over ongevallen met letselschade waarbij een elektrische fiets betrokken was.

BRON: Waarborgfonds Motorverkeer, RTL Nieuws