Minister Asscher heeft de Tweede Kamer een diepgaand onderzoek toegezegd naar het gedrag van het chemiebedrijf Dupont in Dordrecht in de tijd dat het bedrijf werkte met de gevaarlijke stoffen DMAC en PFOA. Ook de rol van de Arbeidsinspectie wordt bekeken. Dit meldde RTV Rijnmond afgelopen maandag op haar nieuwspagina.

Het bedrijf, dat in Dordrecht inmiddels flink is afgeslankt, gebruikte DMAC in de Lycra-fabriek. Tientallen werknemers liepen ernstige zwangerschaps- en vruchtbaarheidsproblemen op. De fabriek werd in 2004 verkocht aan Invista en in 2006 gesloten.
In de Teflon-fabriek, die nu van Chemours is, werd PFOA (of C8) gebruikt. Nu niet meer, maar toen de fabriek nog wel van DuPont was kregen werknemers veel van die stof in het bloed waardoor ook zij gezondheidsrisico’s liepen en wellicht nog steeds lopen. Aldus RTV Rijnmond.

Onderzoeken

Het gebruik van deze stoffen heeft mogelijk geleid tot ernstige gezondheidsklachten bij werknemers en omwonenden. het RIVM doet daar momenteel al onderzoek naar. Maar minister Lodewijk Asscher vindt de situatie zo ernstig, dat hij het RIVM-onderzoek niet wil afwachten en nu al wil laten uitzoeken hoe het bedrijf zich heeft gedragen.
Asscher wil dat de bedrijfsprocessen van DuPont in de jaren zeventig tot 2006 worden bekeken. Belangrijk daarbij is wat het bedrijf deed om z’n werknemers tegen de gevaren van de stoffen te beschermen.
Verder wil hij weten hoe de controle-instanties, met name de Arbeidsinspectie, hun toezichthoudend en controlerende taak bij DuPont uitvoerden.

Diepgaander

In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Asscher, dat hij vanwege de ernst van deze zaken en met het oog op de te leren lessen voor mogelijk toekomstige vergelijkbare casus, eenmalig een diepgaander onderzoek zal laten doen en daarin alle feiten op een rij zal laten zetten.
Dat onderzoek zal, volgens hem, veel tijd en capaciteit vragen van de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie). “Ik maak echter bewust de afweging om aan dit onderzoek voorrang te geven, omdat ik het belangrijk vind om uit deze activiteit lessen te kunnen trekken, die ook in andere zaken benut kunnen worden,” aldus de minister.

Uitkomsten

Het RIVM-onderzoek naar de bloedwaarden van de omwonenden van de DuPont-fabriek duurt nog tot april volgend jaar.  Het onderzoek van de Inspectie SZW is volgens minister Asscher in november afgerond. Of dit ook antwoord geeft op alle vragen is twijfelachtig.  De minister liet de Tweede kamer zondagavond schriftelijk weten, dat veel informatie zo oud is, dat de bewaartermijn verstreken is. Wat de uitkomsten van de onderzoeken zullen zijn is dus nog maar de vraag. Op korte termijn zal de bezorgdheid bij (ex-)werknemers en omwonenden hiermee niet zijn weggenomen.
De SP-fractie in de Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd of de inspectie nu niet de rol krijgt van een slager die z’n eigen vlees gaat keuren. Om die schijn weg te nemen voegt de minister de onafhankelijke Auditdienst Rijk (ADR) toe aan het onderzoek.

Bron: RTV Rijnmond