Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is gebleken dat een groot deel van de bermen onveilig is. Onveilige bermen leiden jaarlijks tot meerdere ongelukken met dodelijke afloop. Volgens Rijkswaterstaat heeft 42 procent van de snelwegen en 44 procent van de N-wegen geen veilige berm. Een kwart van de ongelukken met dodelijke afloop op die wegen gebeurt in de berm.

Bermen moeten vrij zijn van obstakels

Een van de richtlijnen voor een veilige berm langs snelwegen is bijvoorbeeld een afstand van 13 meter tussen de snelweg en obstakels, zoals verkeersborden en bomen. Dit is te lezen in het Kamerstuk van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Afhankelijk van de geldende maximumsnelheid op N-wegen, moet die afstand 4,5 meter tot 10 meter zijn. Als deze afstand niet te waarborgen is, dan moet er een vangrail worden geplaatst. Echter is hier op veel plekken geen sprake van en worden die bermen als onveilig gezien.

De veiligheid vergroten door bermen aan te pakken

Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil dat er aanpassingen komen die de veiligheid langs wegen vergroten, zoals het plaatsen van vangrails, een lagere geldende maximumsnelheid of het kappen van bomen. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderzocht dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen. SWOV constateert ook aan dat er maatregelen kunnen worden genomen om dodelijke ongevallen te voorkomen, waaronder het veiliger maken van bermen. Door de obstakelvrije zone te verbeteren is er meer ruimte om veilig in de berm tot stilstand te komen. Ook wordt voorkomen dat een voertuig in botsing komt met een obstakel dat verder van de weg gelegen is.

Letselschade-expert Yme Drost sluit niet uit dat de wegbeheerder aansprakelijk is zolang die wegen niet voldoen aan de veiligheidseisen. Dat geldt dan ook voor eenzijdige ongevallen.

 

BRONNEN:
NOS
Kamerstuk
Onderzoek SWOV