Start onderzoek chroom-6-verleden Defensie

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet onderzoek naar het verleden van mogelijke blootstelling aan chroom-6 op defensielocaties. Het gaat om alle defensielocaties met uitzondering van de prepositioned organizational materiel storage-locaties (POMS-locaties). Dit staat in een bericht op de website van Defensie.

Het RIVM doet dit onderzoek om eind 2020 zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Defensie gaat de resultaten gebruiken om te komen tot een regeling voor (oud-)medewerkers. De situatie voor medewerkers op POMS-locaties werd eerder al onderzocht.
Iedereen die tussen 1970 en 2015 (mogelijk) met chroom-6 werkte kan het onderzoek invullen. Ook mensen die op een andere manier blootgesteld kunnen zijn aan chroom-6, op een andere locatie dan een POMS-locatie, kunnen de online vragenlijst invullen. Of men nou ziek is (geweest) of niet. Een informatiefolder over de online vragenlijst is te vinden op de website van het RIVM.

Het RIVM brengt met dit onderzoek de blootstelling aan chroom-6 in kaart op alle defensielocaties met uitzondering van de POMS-locaties. Daarmee kan het RIVM aangeven of en waar er nog meer onderzoek nodig is. Denk aan bepaalde locaties en/of tijdsperiodes. Het onderzoek is erop gericht om in relatief korte tijd zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. Eind dit jaar wil het RIVM zoveel mogelijk duidelijkheid geven. Dat vindt Defensie erg belangrijk. Want dan kan een definitieve regeling worden vastgesteld die de huidige coulanceregeling vervangt

Meedoen aan het onderzoek

Wie al geregistreerd staat bij het Informatiepunt Chroom-6, ontvangt een uitnodiging om de online vragenlijst in te vullen. Wie nog niet staat geregistreerd, kan dat alsnog doen via:

Het Informatiepunt Chroom-6 staat onder beheer van het CAOP. Dit is een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken.

De antwoorden van de vragenlijst blijven bij het Informatiepunt Chroom-6. Het RIVM krijgt van de geregistreerde (oud-)medewerkers alléén de gegevens over beroepshistorie, locaties, werkzaamheden, bescherming en ziekten/aandoeningen. Persoonlijke gegevens zoals naam, mailadres, woonplaats en geboortedatum blijven gecodeerd bij het Informatiepunt Chroom-6. Deze worden zonder persoonlijke toestemming niet gedeeld met anderen. Daarmee is de privacy van de onderzoeksgegevens gewaarborgd.

BRON: Defensie