‘Geen verband tussen kunstgraskorrels en kanker’

Een groot Amerikaans onderzoek heeft opnieuw aangetoond dat er geen enkel verband is tussen het sporten op kunstgras met rubberkorrels en het ontwikkelen van kanker bij kinderen en jongvolwassenen. Maar deze bevindingen zijn door verontruste ouders met de nodige scepsis ontvangen.

Twee vooraanstaande Amerikaanse kankerspecialisten hebben op diverse plaatsen in de staat Californië een onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen de aanwezigheid van rubbergranulaat op de sportvelden en de jaarlijkse kankerstatistieken. In hun publicatie in het medisch vakblad Cancer Epidemiology zeggen zij: “Onze bevindingen tonen geen verband aan tussen blootstellingen van individuen aan velden met rubberkorrels en het aantal gevallen van kanker. Het mijden van deze velden vanwege angst voor een verhoogd kankerrisico is niet gerechtvaardigd.”

Deze conclusie bevestigt wat uit het onderzoek van het RIVM ook al naar voren kwam, namelijk dat de risico’s van het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden te verwaarlozen zijn. In een reactie hierop laat het RecyBEM, de uitvoeringsorganisatie die autobanden recyclet, weten dat nu in vier onderzoeken is aangetoond dat er dus geen verband is tussen kanker en sporten op rubberkorrels. De organisatie neemt het televisieprogramma Zembla kwalijk, dat zij in september 2016 daarover voor grote onrust heeft gezorgd, terwijl zelfs negatieve effecten voor het milieu ook nog niet zijn aangetoond.

Reacties

In de politiek is divers gereageerd op de onderzoeksresultaten. Vanuit de VVD wordt de vraag gesteld waar alle commotie over kankergevaar de afgelopen jaren nou voor nodig was, als deze conclusies kloppen.  Had een bijna massahysterie onder bezorgde ouders niet voorkomen kunnen worden door duidelijke en correctie voorlichting?
De PVV en Groen Links hebben, ondanks de geruststellende uitkomsten van het onderzoek, nog steeds hun bedenkingen over het gebruik van de rubbergranulaatkorrels. Want het is nog niet bekend wat de impact is als het spul in het oppervlaktewater, grondwater en drinkwater komt. Of wat de gevolgen zijn voor dieren die de korrels eten, al doet het RIVM daar momenteel wel onderzoek naar.

Verontruste Nederlandse ouders van de stichting ‘Kom Van Dat Gras Af’ zijn door deze onderzoeksuitslagen nog niet gerustgesteld. Siu Lie Tan, een van die bezorgde ouders stelt: “We moeten juist nu heel kritisch kijken naar elk onderzoek dat over dit onderwerp verschijnt.”  Volgens haar staat het wel vast dat sommige stoffen in het spul wel degelijk risicovol zijn. Het granulaat is gemaakt van versneden rubberbanden waarin onder andere PAK’s voorkomen, schadelijke stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend kunnen zijn.
Ook zou ze graag willen weten wat het sporten op kunstgrasvelden op de lange termijn betekent voor de gezondheid van kinderen en volwassenen. Al is dat op dit moment natuurlijk best lastig vast te stellen. Bovendien zijn er volgens haar nog steeds vooraanstaande deskundigen die kanttekeningen plaatsen bij het veelvuldige gebruik van rubberkorrels op sportvelden. Tan onderstreept nog, dat sportclubs helemaal geen gebruik van rubbergranulaat hoeven te gebruiken, omdat er genoeg veilige alternatieven zijn (al kosten die wellicht iets meer, RED).

BRON: de Tubantia en het Parool