De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de heer R.L. Wasmann uit Oss een bevel gegeven, zo maakt de inspectie vandaag bekend. De arts mag met ingang van 7 augustus 2013 geen gezondheidszorg meer verlenen aan minderjarigen totdat het medisch tuchtcollege zich heeft uitgesproken over de handelwijze van de arts. De inspectie heeft daartoe inmiddels een (spoed) tuchtklacht ingediend tegen de arts.

Twee maal veroordeeld

Naar aanleiding van berichten op internet en in de media begin dit jaar, heeft de inspectie gesproken met Wasmann. De berichten gingen over het feit dat hij als arts geregistreerd staat in het BIG-register, terwijl hij in 2001 strafrechtelijk is veroordeeld voor seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarige patiënten en het bezit van kinderporno. Bij die veroordeling heeft de strafrechter Wasmann een beroepsverbod van vier jaar opgelegd. In 2005 heeft de arts zichzelf weer laten inschrijven in het BIG-register. Voor zover bekend heeft hij sinds die tijd niet meer gewerkt als praktiserend arts. In 2007 werd de arts opnieuw veroordeeld voor het bezit van kinderporno.

Niet professioneel en integer

De inspectie vindt dat het handelen van de pedo-arts, zoals blijkt uit de beide strafvonnissen, in strijd is met de professionaliteit en integriteit die van iedere zorgverlener mag worden verlangd. De inspectie is van mening dat hij de professionele grenzen ernstig heeft overschreden en vindt dat Wasmann geen verantwoorde zorg kan leveren. Omdat de arts in een gesprek met de inspectie wisselende signalen heeft afgegeven over of hij in de toekomst weer zorg gaat verlenen, kan de inspectie er niet op vertrouwen dat hij geen zorg meer verleent aan minderjarigen. Begin dit jaar verschenen er berichten op internet dat Wasmann nog als scheepsarts zou werken.

Tuchtrechter aan zet

De inspectie heeft een tuchtklacht ingediend en de tuchtrechter gevraagd een oordeel te vellen over het handelen van de arts en over zijn huidige bevoegdheden als arts. Het bevel geldt in ieder geval tot de tuchtrechter zich onherroepelijk heeft uitgesproken.

Letselschade-expert Yme Drost heeft een misbruikzaak tegen Wasmann in behandeling.