Wat doen met een klacht over medische fout

Iedereen kan fouten maken, maar in de gezondheidszorg kunnen fouten grote gevolgen hebben voor de patiënt en zijn omgeving. Wat kunt u doen als u denkt, dat u de dupe bent van een medische fout?

Wat is een medische fout

Naar schatting lopen jaarlijks zo’n 40.000 Nederlanders schade op als gevolg van een vermijdbare medische fout. Zo’n 1950 mensen overlijden hieraan. Het onderscheid tussen een medische fout en een complicatie is in praktijk niet altijd te maken is. Het verschil is dat een complicatie een realistisch risico is dat altijd kan optreden bij een ziekte of ingreep. Bij een medische fout is de schade te wijten aan een tekortkoming van de arts of andere hulpverlener(s). Wat voor een gedupeerde een fout lijkt, kan na een medische evaluatie toch een complicatie blijken te zijn.

Een medische fout melden

U kunt medische missers of medische fouten melden via het centraal meldpunt van Nederland: Meld.nl. Melden van klachten over een zorgverlener kan ook anoniem. De patiënt en arts kunnen in eerste instantie zelf proberen de klacht of het geschil bij medische fouten gezamenlijk op te lossen in gesprekken. De patiënt kan er ook de voorkeur aan geven dat een onafhankelijke derde hem ondersteunt of dat een bemiddelaar wordt aangetrokken. Voor rechtshulp bij verhalen van schade door medische fouten kunt u een letselschade-expert inschakelen. Meld.nl neemt geen meldingen aan en verzamelt zelf geen persoonsgegevens. De website is een portal en geeft toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden.

Vragen en klachten over medische zorg

Met vragen of klachten over de kwaliteit van zorg kunt u ook terecht op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: LandelijkMeldpuntZorg.nl. Ook deze website lost uw klacht niet op, maar informeert u wel over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen. U kunt ook de Klachtenwijzer doen. De Klachtenwijzer wijst u aan de hand van een aantal vragen de weg naar 1 of meer mogelijkheden om uw klacht op te lossen.
Daarnaast kunt u op deze website ook een klacht melden, een vraag stellen of meer lezen over het Landelijk Meldpunt Zorg. De afhandeling van klachten in de gezondheidszorg is vanaf 1 januari 2016 geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wilt u meer weten over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg? De Rijksoverheid heeft een speciale website over deze wet gemaakt.

Een medische fout bewijzen

Wanneer u door een medische behandeling blijvende schade hebt opgelopen, heeft u wellicht recht op een schadevergoeding. Maar de weg daar naartoe is lastig en lang. Bij medische fouten ligt de bewijslast bij u als patiënt. U moet kunnen aantonen met actuele informatie dat er door de huisarts, de chirurg of andere medische instantie iets fout gedaan is. En dat er daadwerkelijk onzorgvuldig is gehandeld!
De eerste stappen naar erkenning van uw recht op een schadevergoeding zijn: een kopie van uw medisch dossier opvragen, een second opinion bij een andere arts (of ziekenhuis) aanvragen, uw klachten en beperkingen door uw huisarts laten noteren in uw dossier plus alle facturen, bonnetjes, brieven en andere correspondentie vanaf het moment van uw behandeling bewaren: allemaal bewijsmateriaal voor een eventuele schadeclaim.

Medisch haalbaarheidsonderzoek

Voordat u overgaat tot het indienen van een schadeclaim bij een arts of ziekenhuis die volgens u een medische fout of misser heeft begaan, moet u een medisch haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Daarbij wordt onderzocht wat de precieze toedracht is van uw (letsel)schade en hoe deze is ontstaan. Dat heet ook wel het causaal verband. Omdat de bewijslast bij u als patiënt ligt, moet u dit onderzoek meestal (of eerst) zelf betalen. Als er uit dat onderzoek genoeg bewijs komt voor een medische fout, kunt u met behulp van een letselschade-expert of -advocaat de betreffende arts of instantie aansprakelijk stellen voor uw schade en een schadevergoeding eisen.

Voor het aanvragen van een medisch haalbaarheidsonderzoek kunt u terecht bij diverse medische adviesbureaus. Deze worden ook vaak ingehuurd wanneer u uw zaak voorlegt aan een letselschade-expert of-advocaat.
Bij de Raad voor Rechtsbijstand kunt u informeren of u mogelijk in aanmerking komt voor een subsidie bij uw aanvraag van een medisch haalbaarheidsonderzoek. De subsidie voor dit onderzoek is maximaal € 200,- euro (exclusief btw). Voor het laten uitvoeren van een nader deskundigenonderzoek kunt u bij de Raad een lening aanvragen.