Ondanks de opwarming van de aarde is in ons land in de maanden januari en februari de kans op gladheid en sneeuw nog steeds reëel. Dat bleek de afgelopen periode wel en ook voor de komende weken is het raadzaam om de weersverwachtingen goed in de gaten te houden. Door plotseling opgetreden gladheid vanwege sneeuw, ijzel en bevriezing van natte wegdelen is de kans op verkeersongelukken groot. Dat komt vooral doordat nog steeds te veel weggebruikers nonchalant reageren op de waarschuwingen en hun snelheid niet echt aanpassen.

Autoweggebruikers maar ook fietsers en voetgangers lopen bij gladheid van wegen, fiets- en voetpaden een grotere kans op een ongeval. Niet altijd is een botsing de oorzaak, ook een eenzijdig wegglijden kan je in het ziekenhuis doen belanden. Wanneer iemand bij een eenzijdig ongeval door gladheid letselschade heeft opgelopen, is het niet altijd mogelijk de schade op iemand anders te verhalen. Bij een tweezijdig ongeval, waarbij dus meerdere verkeersdeelnemers zijn betrokken, is die kans aanmerkelijk groter, maar nog niet vanzelfsprekend. Bij het bepalen van de aansprakelijkheid en de hoogte van een schadevergoeding houdt de verzekeraar rekening met de winterse omstandigheden en het verkeersgedrag van het slachtoffer.

Eenzijdig verkeersongeval

Bij een eenzijdig ongeval door de gladheid wordt ook gekeken of de verkeersdeelnemer zijn gedrag wel had afgestemd op de weersomstandigheden: Was het wel verstandig om te voet of per fiets de weg op te gaan, is er rekening gehouden met de waarschuwingen van het KNMI, is er met aangepaste snelheid en voldoende (tussen)afstand gereden, waren de autoruiten wel goed schoongemaakt, en andere gedragingen van de weggebruiker die van invloed waren de oorzaak van het ongeval. Bij een eenzijdig ongeval kan men zich meestal niet op overmacht beroepen. En ook het aansprakelijk stellen van de wegbeheerder (bijvoorbeeld de gemeente) vanwege gebrekkige gladheidsbestrijding heeft niet altijd succes. De verzekeraar kan met een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker hem zelf aansprakelijk stellen voor zijn eigen schade. Voor autobezitters is het raadzaam om op de auto een SVI (Schadeverzekering inzittenden) te hebben afgesloten. De bestuurder en eventuele mede-inzittenden kunnen dan (ook bij een eenzijdig ongeval door de gladheid) zijn/hun letselschade claimen bij de eigen verzekering. De hulp van een juridisch ervaren belangenbehartiger is daarbij aan te raden.

Aansprakelijkheid wegbeheerder

De verantwoordelijkheid voor het beheer van het wegennet is verdeeld over de gemeente (lokale wegen/binnen de bebouwde kom), de provincie (buiten de bebouwde kom/provinciale wegen) en het rijk (de rijkswegen). Wilt u als slachtoffer van een ongeval door de gladheid de wegbeheerder daarvoor aansprakelijk stellen, dan dan zult u moeten kunnen aantonen dat deze niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan.
Bij een gladde stoep of straat kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden, wanneer ze wel een strooiplan heeft, maar zich daar niet aan heeft gehouden. De gemeente kan echter niet overal strooien. Daarom dienen de medewerkers van de gemeente een strooiplan te volgen. Hierin zijn belangrijke wegen, vrij liggende fietspaden en busbanen opgenomen. Op de websites van veel gemeenten is het strooiplan wel te vinden. Als er volgens het strooiplan is gewerkt en u weet dat het glad is, of u zou dat hebben kunnen weten, en u valt of krijgt door gladheid een aanrijding, dan bent u zelf helaas aansprakelijk voor uw eigen schade. Bij twijfel over het aansprakelijk kunnen stellen van de wegbeheerder is het raadzaam om advies in te winnen bij een letselschade-expert.

Aanrijding door gladheid

Het ligt natuurlijk anders als u bent aangereden door een ander als gevolg van gladheid. In dat geval kunt u natuurlijk deze andere partij gewoon aansprakelijk stellen. Ook bij gladheid is de achteropkomende automobilist bijna altijd aansprakelijk te houden voor het ongeval. De bestuurder van de achteropkomende auto is aansprakelijk, omdat de achteroprijder verplicht is voldoende afstand te houden om de auto tot stilstand te kunnen brengen zonder gevaren. Wanneer het glad is, dient men uiteraard nog meer afstand te houden dan bij normale weersomstandigheden. Slechts in enkele gevallen kan de achteroprijder zich beroepen op overmacht, bijvoorbeeld bij plotseling optredende, niet voorspelde gladheid.
Wanneer u bij een aanrijding door gladheid letselschade heeft opgelopen door de schuld van een ander dan kunt u deze schade verhalen op de tegenpartij. Ook al is de weg glad, de normale verkeersregels gelden gewoon nog. Van alle weggebruikers wordt verwacht dat zij hun snelheid aanpassen op de heersende weersomstandigheden. Bent u het slachtoffer van een achterop-aanrijding ten gevolge van sneeuw of gladheid? Dan is de partij die u heeft aangereden in principe ook aansprakelijk voor uw letselschade. Een letselschade-expert kan u bijstaan in het verhalen van uw letselschade op uw tegenpartij.