In het afgelopen weekend zijn er honderden verkeersongelukken gebeurd door de plotseling opgetreden gladheid vanwege sneeuw en ijzel. Hoewel er in de meeste gevallen slechts sprake was van blikschade, vielen er ook gewonden en zelfs één dode. Bij de discussie die ontstond over de oorzaak van zoveel ongelukken werd vooral gewezen op de nonchalance van de verkeersdeelnemers die ondanks waarschuwingen toch de weg opgingen en soms met onaangepaste snelheid reden. Daarnaast werd ook Rijkswaterstaat als mogelijke ‘schuldige’ genoemd, omdat op diverse wegen te laat zou zijn gestrooid.

Hoe dan ook, met de weersverwachting voor de komende dagen is het aan de verkeersdeelnemer zelf om ook zijn verantwoordelijkheid te nemen als het glad is, of als daarvoor wordt gewaarschuwd. Voetgangers, fietsers en auto’s moeten daar dan ook rekening mee houden. Hopelijk zal het aantal ongelukken met materiële en/of persoonlijke schade de komende tijd niet nog hoger oplopen.

Aansprakelijkheid wegbeheerder

De verantwoordelijkheid voor het beheer van het wegennet is verdeeld over de gemeente (lokale wegen/binnen de bebouwde kom), de provincie (buiten de bebouwde kom/provinciale wegen) en het rijk (de rijkswegen). Wilt u als slachtoffer van een ongeval door de gladheid de wegbeheerder daarvoor aansprakelijk stellen, dan dan zult u moeten kunnen aantonen dat deze niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Bij een gladde stoep of straat kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden, wanneer ze wel een strooiplan heeft, maar zich daar niet aan heeft gehouden. De gemeente kan niet overal strooien. Daarom dienen de medewerkers van de gemeente een strooiplan te volgen. Hierin zijn belangrijke wegen, vrij liggende fietspaden en busbanen opgenomen. Op de websites van veel gemeenten is het strooiplan wel te vinden. Als er volgens het strooiplan is gewerkt en u weet dat het glad is, of u zou dat hebben kunnen weten, en u valt of krijgt door gladheid een aanrijding, dan bent u zelf helaas aansprakelijk voor uw schade.

Aangereden als gevolg van gladheid

Het ligt natuurlijk anders als u bent aangereden door een ander als gevolg van gladheid. In dat geval kunt u natuurlijk deze andere partij gewoon aansprakelijk stellen. Ook bij gladheid is de achteropkomende automobilist bijna altijd aansprakelijk te houden voor het ongeval. De bestuurder van de achteropkomende auto is aansprakelijk, omdat de achteroprijder verplicht is voldoende afstand te houden om de auto tot stilstand te kunnen brengen zonder gevaren. Wanneer het glad is, dient men uiteraard nog meer afstand te houden dan bij normale weersomstandigheden.

Wanneer u bij een aanrijding door gladheid letselschade heeft opgelopen door de schuld van een ander dan kunt u deze schade verhalen op de tegenpartij. Ook al is de weg glad, de normale verkeersregels gelden gewoon nog. Bent u het slachtoffer van een achterop aanrijding, of kreeg u geen voorrang? Dan is de partij die u heeft aangereden ook aansprakelijk voor uw letselschade. Een letselschade-expert kan u bijstaan in het verhalen van uw letselschade op uw tegenpartij.

Eenzijdig ongeval door gladheid

Wanneer u een SVI verzekering (Schadeverzekering Inzittenden) op uw auto heeft afgesloten, kunnen alle inzittenden (dus ook de chauffeur) hun letselschade claimen op deze verzekering. Dit is ook het geval als u door gladheid zélf tegen een boom bent gereden met letselschade als gevolg voor u of één van uw passagiers. Ook dan is het belangrijk dat u een belangenbehartiger in de arm neemt. Want ook al claimt u de schade bij uw ‘eigen’ verzekering, deze verzekering zal niet altijd alle schadeposten waarop u recht heeft willen vergoeden.

Wilt u weten welke schadeposten u als letselschade bij de verzekering vergoed kunt krijgen, zoek dan altijd een ervaren letselschade-expert  om u te helpen bij het claimen van uw schade. Het claimen van letselschade is een lastig proces, waar veel specialistische en juridische kennis voor nodig is. Heeft u letselschade opgelopen ten gevolge van een ongeluk door de gladheid, neem dan gerust kosteloos en vrijblijvend contact op met Drost Letselschade. Bel gratis: 0800- 2490300.