Column van de maand – november 2021

Maandelijks schrijft één van de letselschade-experts van Drost Letselschade een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschadepraktijk. Deze maand een bijdrage van Dororothée Kroeze, NIVRE Register-Expert Personenschade, getiteld: “Letselschade in Nederland”.

Dorothee KroezeLetselschade in Nederland

Nederland kent een mooie regeling voor mensen die slachtoffer zijn geworden van een ongeval waar een andere partij aansprakelijk voor is. In ons Burgerlijk Wetboek staat in artikel 6:96 namelijk dat naast een vergoeding van de persoonlijke schade ook een vergoeding wordt toegekend voor het verhalen van die letselschade op de aansprakelijke partij. Vaak is die aansprakelijke partij de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

Iedereen kan letselschade verhalen

Het staat de persoon die letselschade heeft opgelopen vrij om te kiezen wie de letselschade voor hem gaat verhalen. De keuze is wat dat betreft groot. Er zijn vele partijen die rechtsbijstand aanbieden en de wet heeft hieraan geen voorwaarden verbonden. Zo is letselschadespecialist geen beschermde titel en kan iedereen, ongeacht kennis of opleiding, zich op de markt aanbieden voor het verhalen van letselschade.

Kies voor een betrouwbare belangenbehartiger

Voor een slachtoffer is het moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Waar op te letten in de keuze voor een belangenbehartiger? Per 1 januari 2021 is het Nationaal Keurmerk Letselschade in werking getreden. Het betreft een initiatief van De Letselschade Raad. Van partijen die zijn ingeschreven mag verwacht worden dat zij de belangen van mensen met letsel op integere en deskundige wijze behartigen.  Slachtoffers van letselschade weten hierdoor waar hun belangen in goede handen zijn zodat zij niet opnieuw slachtoffer worden door een malafide of ondeskundige letselschadehulpverlener.

Ons kantoor is ingeschreven in dit register en onze kwaliteit van dienstverlening wordt middels een 3-jaarse auditcyclus getoetst om zo de kwaliteit te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Wij staan u graag bij in het verhalen van uw letselschade!