Vertrouwen! | Column

Een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschadepraktijk. Geschreven door Rob de Waal, Expert Personenschade en lid NIS, getiteld: “Vertrouwen!”.

Rob de WaalDrost Letselschade behartigt de belangen van slachtoffers van ongevallen waarvoor een andere partij aansprakelijk is. Dit in de ruimste zin des woords.

Tik op internet een zoekopdracht voor letselschade in, en je ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Waar het volgens mij om gaat, is dat het slachtoffer tevreden is over de begeleiding die hij heeft gekregen van zijn belangenbehartiger en het door deze bereikte resultaat. Hiervoor is het bestaan van een vertrouwensband tussen het slachtoffer en zijn belangenbehartiger van groot belang. Een gebrek aan vertrouwen leidt vaak tot een trager en moeilijker verlopend schaderegelingstraject. Het slachtoffer moet wat mij betreft altijd het gevoel hebben, dat hij en zijn belangenbehartiger ‘in hetzelfde team’ spelen.

Hoe bouw je een vertrouwensband op? Ik ben van mening dat de basis hiervoor ligt in een direct en persoonlijk contact tussen slachtoffer en belangenbehartiger.

Drost Letselschade werkt landelijk en de cliënten waarvan ik de belangen behartig, wonen veelal in de Randstad, Zeeland en Noord-Brabant. Mijn kantoorgenoten hebben weer cliënten in andere delen van Nederland.

Mijn uitgangspunt bij een schaderegeling is om vanaf het begin van de zaak een vertrouwensband op te bouwen en het slachtoffer te betrekken bij de vaststelling van zijn schade.

Zodra een slachtoffer zijn zaak bij mij in behandeling heeft gegeven, maak ik bijna altijd een afspraak om hem thuis, dus in de vertrouwde omgeving, te bezoeken. De ervaring leert dat als het slachtoffer over het letsel en de gevolgen moet praten er vaak emoties naar boven komen. Door met een slachtoffer in de thuissituatie het gesprek aan te gaan, zal het slachtoffer zich sneller op zijn gemak voelen en beter kunnen spreken over het hem overkomen ongeval. Daarnaast is het voor mij als belangenbehartiger ook uitermate zinvol om te zien hoe een slachtoffer woont en waar hij in zijn dagelijks leven als gevolg van het ongeval tegenaan loopt.

Hoe verloopt een intakegesprek?

In de eerste plaats stel ik mij persoonlijk voor en geef ik uitleg over de werkwijze van ons kantoor. Ook licht ik de Gedragscode Behandeling Letselschade toe.

Ik vraag vervolgens het slachtoffer om zijn verhaal te doen. Daarna geef ik uitleg over het verdere verloop van het gesprek.

Zaken die zullen worden geïnventariseerd tijdens dit gesprek zijn bijvoorbeeld de volgende:
– Persoonlijke gegevens van het slachtoffer;
– Toedracht en omstandigheden van het ongeval;
– Het letsel en het herstelproces;
– De medische behandelingen die nodig zijn om tot herstel te komen;
– Sociale omstandigheden, zoals thuissituatie, gezinssamenstelling, hobby’s en sporten, etc.;
– De werksituatie, eventuele arbeidsongeschiktheid en eventuele stappen in de carrière;
– Studie en eventuele studieplannen;
– Diverse schadeposten;
– De afspraken die worden gemaakt in verband met de verdere behandeling van de letselschadezaak.

In principe wordt van het intakegesprek een verslag opgesteld, dat vervolgens in concept naar het slachtoffer wordt gestuurd. Zo kan het slachtoffer nagaan of alles daadwerkelijk juist door mij is genoteerd.

Een vertrouwensband is belangrijk, omdat een slachtoffer naast de zakelijke kant van zijn letselschadezaak ook met emoties kan zitten. Daarvoor wil ik een luisterend oor bieden.

In het vervolgtraject probeer ik het slachtoffer zoveel mogelijk te betrekken bij het beoordelen en vaststellen van de schade. Daarbij kan het slachtoffer echter altijd rekenen op mijn kennis en expertise. Bij de regeling van zijn schade probeer ik het slachtoffer zoveel mogelijk te ontzorgen, zodat hij zich op zijn herstel kan richten. Bij Drost Letselschade werken we immers onder het motto: “Uw letsel, onze zorg!”