Trots | Column

Een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschadepraktijk. Een bijdrage van Céline Sessink, NIVRE Register-Expert Personenschade en lid NIS, getiteld: “Trots.”.

Gezegend voel ik mij dat ik, behoudens een korte onderbreking, als professional (NIVRE Register- Expert Personenschade) inmiddels ruim 14 jaar mijn naam mag verbinden aan een van de meest toonaangevende juridisch bureaus en pionier in de wereld van letselschade: Drost Letselschade.

Meer dan drie decennia actief, een schat aan kennis, kunde en ervaring, het Landelijk Keurmerk Letselschade dragend, aangesloten bij diverse overkoepelende brancheorganisaties omwille van kwaliteit, toezicht en regulering. De sporen meer dan verdiend. En… last but not least: mensen aan boord voor wie dit ook vanzelfsprekend is, omdat zij mensen bijstaan in een moeilijke, précaire situatie. Zij willen de cliënt kunnen ontzorgen en bijstaan op de manier zoals een belangenbehartiger betaamt.

De huidige expansie van de letselschademarkt met vele, nieuwe spelers, maakt het er voor de rechtzoekende(n) niet eenvoudiger op. Met lede ogen zie ik aan dat lang niet alle nieuwkomers het belang van hun cliënten voorop hebben staan. Zij zien vooral een ‘verdienmodel’ en schromen niet om, zonder daaraan enig recht te doen, aansluiting te zoeken bij de tarieven van gevestigde, erkende en bewezen professionals die volop en continu investeren in kwaliteit en daarmee het uurtarief grotendeels opvullen aan de ‘kostenkant’. Daar hebben wij, andere gekwalificeerde en integere partijen (waaronder ook de nieuwkomers die het wèl goed willen doen en ook doen), maar vooral de cliënten, steeds meer last van.

Gelukkig weten veel mensen ons nog wel te vinden. Goede ervaringen ‘zingen rond’, immers. Maar tegelijkertijd hebben wij steeds meer te maken met cliënten die, om welke reden dan ook, zijn terechtgekomen bij kantoren die onvoldoende thuis zijn in het aansprakelijkheidsrecht (en om die reden alleen maar verkeersschades behandelen), de weg niet kennen in het schadevaststellingstraject en dan maar aansturen op een ‘handjeklap’. Vaak resulteert dit dan in een niet adequate vergoeding, of géén schadeloosstelling. Vastgelopen zaken, slechte communicatie, verstoorde verhoudingen: frustratie en onzekerheid volop voor de cliënten die met hun schade blijven zitten. Wij krijgen steeds meer verzoeken om zaken over te nemen. Uiteraard doen wij dat graag (en regelmatig), maar soms zijn belangen al dusdanig geschaad, dat verkrijging van volledige genoegdoening niet meer mogelijk is. Dat is een kwalijke zaak.

Ons kantoor behandelt aansprakelijkheidskwesties (waarbij letsel is ontstaan) in de ruimste zin des woords: aansprakelijkheid in het verkeer, werkgeversaansprakelijkheid (bedrijfsongevallen, beroepsziekten), aansprakelijkheid van de wegbeheerder (ongevallen in de openbare ruimte), productaansprakelijkheid (schade door een gebrekkig product), aansprakelijkheid van particulieren (schade door impulsieve gedragingen, schade als gevolg van een vriendendienst, stoeiongelukjes, schade toegebracht door gezinsleden onderling, etc.), aansprakelijkheid bij sport en spel (voor zover het wettelijke kader dat toelaat), aansprakelijkheid op de piste (ski- en sledeongevallen), aansprakelijkheid voor dieren (waaronder ook hippische aansprakelijkheid), aansprakelijkheid in de scheep- en luchtvaart, groepsaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor kinderen, medische aansprakelijkheid, et cetera. Juist dan is onze expertise extra waardevol. Maar na aanvaarding van de aansprakelijkheid houdt onze taak niet op. De letselschadeafhandeling is een complexe aangelegenheid waarbij strategisch inzicht en tactisch laveren van cruciaal belang zijn. Dit kun je maar beter vanaf het begin goed aanpakken. En goed blijven aanpakken. Altijd in afstemming met de belanghebbende en diens belang voor ogen houdend. Dat doet ons kantoor al vele jaren. Met succes en naar tevredenheid van al vele duizenden cliënten. Daar ben ik trots op.