Uit een recent onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat het medische dossier vaak niet bijgewerkt is of vol staat met foutieve informatie. Daarnaast is het niet zo gemakkelijk om het medisch dossier op te vragen bij de huisarts of in het ziekenhuis, soms wordt dit zelfs onmogelijk gemaakt.

Een schrijnende zaak voor patiënten en een groot probleem in letselschadezaken. Het medisch dossier kan in veel gevallen als bewijs dienen. Dit dossier toont het verband aan tussen de klachten en het ongeval. Als dit niet uit het dossier naar voren komt, zal de wederpartij de aansprakelijkheid terugkaatsen. Want wie zegt dan dat de klachten veroorzaakt zijn door het ongeval? Door de klachten op te nemen in het dossier, kan aangetoond worden dat deze klachten direct na het ongeval zijn ontstaan.

Het belang van het medisch dossier in een letselschadezaak

In een letselschadezaak is het medische dossier noodzakelijk in verband met de bewijslast. Daarom is het belangrijk dat het slachtoffer na een ongeval gelijk naar het ziekenhuis of naar zijn/haar huisarts gaat. De behandelaar kan dan vaststellen dat het letsel is ontstaan direct aansluitend aan het ongeval en dat noteren in het medisch dossier. Als dit niet goed wordt gedocumenteerd kan dat later voor grote problemen zorgen bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het eisen van schadevergoeding.

Stel dat de behandelend arts geen of onvolledige notitie maakt van het letsel en de behandeling. Dan wordt het erg lastig om het causale verband tussen het ongeval en de klachten vast te stellen. Dit kan voor een complex probleem zorgen in een letselschadezaak. De verzekeraar van de tegenpartij gaat dan vraagtekens zetten bij de letselschade van het slachtoffer, want wie zegt dan dat het letsel veroorzaakt is door het ongeval en niet door iets anders?

Verbijsterende resultaten bij aanvraag medisch dossier

De Patiëntenfederatie Nederland is ontsteld door de uitslagen van het onderzoek waarin ze 184 proefpersonen hun medische dossier lieten opvragen. Er kwamen namelijk schokkende resultaten aan de oppervlakte in het Rapport meldactie ‘Inzage Medisch Dossier’, waaronder de volgende cijfers:

 • Slechts 29% van de deelnemers had een positieve ervaring, 30% had een slechte ervaring, 21% had een deels positief, deels negatieve ervaring en 20% vond de ervaring niet negatief, maar ook niet positief
 • 17% van de verzoeken is niet ingewilligd (36 in totaal), met name bij de huisarts
 • 23% geeft aan dat het veel moeite kostte om het dossier in handen te krijgen
 • 3 van de deelnemers moesten consultkosten betalen voor inzage
 • 15% betaalde meer dan 25 euro voor de kopieerkosten
 • 24% van de deelnemers gaf aan dat er onjuiste informatie was opgenomen in het dossier
 • 30% van de deelnemers gaf aan dat er informatie ontbrak in het dossier
 • 1 deelnemer kreeg het medisch dossier pas na 1 jaar toegestuurd

Dossiers onvolledig en onjuist

Een uitzending van het consumentenprogramma Kassa besteedde recent uitgebreid aandacht aan deze schokkende resultaten. Niet alleen zijn de medische dossiers onvolledig of onjuist, een aantal van de patiënten kreeg ten onrechte geen inzage of een kopie van het medisch dossier. Dit is een schending van de rechten van de patiënt.
Eerder dit jaar bleek al uit een kleinschaliger onderzoek van de Consumentenbond dat ziekenhuizen onzorgvuldig omspringen met het medisch dossier. Twintig proefpersonen vroegen hun medisch dossier op bij het ziekenhuis waar ze onder behandeling stonden. Enkele missers die onder meer naar voren kwamen vanuit de opgevraagde dossiers waren:

 • Onjuiste gegevens over de patiënt, behandelingen of medicatie
 • Ontbrekende informatie over consulten, behandelingen of medicatie
 • Toezending van verkeerde dossiers (van andere patiënten)

Medisch dossier in eigen beheer

Uit een onderzoek van onderzoeksbureau KIEN, in opdracht van PinkRoccade Healthcare, bleek dat een groot deel van de ondervraagden het medisch dossier liever in eigen beheer heeft. Niet alleen hebben zij dan de regie over wie het dossier mag inzien, de patiënt kan dan ook zien of alle informatie correct en volledig wordt ingevuld.

De directrice van de Patiëntenfederatie Nederland, Dianda Veldman, pleit voor zelfbeschikking met betrekking tot dossieropbouw voor patiënten. Zij vindt dat patiënten juist mee kunnen helpen bij de behandeling. Daarom moeten de opmerkingen van een patiënt serieus worden genomen. Een patiënt weet nou eenmaal beter waar hij of zij pijn voelt, hoelang dat al aan de gang is, wat de eet- en leefgewoontes zijn, de allergieën en welke medicijnen iemand al slikt.

Meer regie over gezondheid

Momenteel is de Patiëntenfederatie samen met diverse andere zorginstanties bezig met het programma ‘Meer regie over gezondheid’. Dit programma streeft naar een online persoonlijke gezondheid omgeving voor alle Nederlanders waarmee de patiënt:

 • Op elk moment van de dag toegang heeft tot het medisch dossier
 • Zelf kan bepalen welke behandelaren toegang hebben tot het medisch dossier
 • Kan controleren of alle informatie klopt en compleet is
 • Alle informatie in één dossier heeft
 • Zelf informatie kan toevoegen over de vorderingen van zijn/haar gezondheidstoestand
 • Zelfmetingen kan toevoegen van bepaalde apps op het gebied van gezondheid en sport

Online inzage medisch dossier

De eerste stappen richting de verwezenlijking van het online medisch dossier zijn inmiddels gemaakt. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van Minister Schippers van Volksgezondheid voor het recht op online inzage. In die wet wordt tevens vastgelegd dat patiënten zelf mogen bepalen welke zorgverlener toegang krijgt tot hun persoonlijke medische informatie.

Eind december 2015 schreef Minister Schippers van Volksgezondheid in een nadere memorie van antwoord aan de Eerste Kamer dat bepaalde artikelen uit het wetsvoorstel pas drie ja ar later van kracht kunnen gaan. Dit heeft met name betrekking op het creëren van een veilige online omgeving met keuzevrijheid voor de patiënt: wie geef ik toestemming om mijn medisch dossier te bekijken?  Oftewel: vanaf 2019 zijn alle zorgverleners verplicht tot het aanbieden van een veilige online omgeving die patiënten toegang biedt tot inzage in het medisch dossier.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland