Kan medisch onderzoek chroom-6 als ziektebron bewijzen?

Naar aanleiding van het Gezondheidsonderzoek van het RIVM in verband met het gebruik van gevaarlijke stoffen bij Defensie, zoals bij voorbeeld chroom-6-houdende verf, heeft het RIVM in juli 2017 een aanvullende publicatie uitgegeven. Daarin worden de resultaten weergegeven van een onderzoek met de vraag: Kan medisch onderzoek bewijzen of chroom-6 de oorzaak is van een ziekte? Ofwel; kan medisch onderzoek chroom-6 als ziektebron bewijzen?

Het onderzoek van TNO bevestigt het eerdere beeld: via medisch onderzoek kan niet bewezen worden dat een ziekte is veroorzaakt door te werken met chroom-6. Het RIVM heeft eerder een lijst met ziekten gepubliceerd die volgens de wetenschap een relatie hebben met blootstelling aan chroom-6. De ziekten op deze lijst kunnen echter ook door iets anders komen. Met verder wetenschappelijk onderzoek proberen we in beeld te brengen hoe aannemelijk het is dat chroom-6 een ziekte heeft veroorzaakt.

Het TNO-rapport geeft antwoord op de onderzoeksvraag: Kan (lichamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect op de gezondheid gerelateerd is aan de blootstelling aan chroom-6? Deze vraag valt onder het deelonderzoek ‘Algemene vragen medische testen/onderzoek’. Verder wordt in dit deelonderzoek nog onderzocht of blootstelling aan chroom-6 meetbaar is in het lichaam.

Relatie chroom-6 en gezondheidsklachten

In de publicatie van het RIVM dat in maart 2017 verscheen, werd antwoord gegeven op de onderzoeksvraag, wat er bekend is uit de wetenschap over een relatie tussen chroom-6 en bepaalde gezondheidsklachten cq ziekten. Het RIVM geeft daarin een overzicht van ziekten die door chroom-6 zouden kunnen worden veroorzaakt volgens de wetenschap, en deze informatie in een folder beschikbaar gesteld.

Naar aanleidling van dit wetenschappenlijk brononderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten van chroom-6 heeft het RIVM ook een video uitgegeven ter aanvulling op de brochure.
Met het overzicht van ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt wordt nu verder onderzoek gedaan. Het RIVM bekijkt dan hoe aannemelijk het is dat blootstelling aan chroom-6 door het werken bij Defensie de oorzaak van deze ziekten is.

BRON: RIVM