Naar aanleiding van het Gezondheidsonderzoek van het RIVM in verband met het gebruik van gevaarlijke stoffen bij Defensie, zoals bij voorbeeld chroom-6-houdende verf, heeft het RIVM in juli 2017 een aanvullende publicatie uitgegeven. Daarin worden de resultaten weergegeven van een onderzoek met de vraag: Kan medisch onderzoek bewijzen of Chroom-6 de oorzaak is van een ziekte?

Het onderzoek van TNO bevestigt het eerdere beeld: via medisch onderzoek kan niet bewezen worden dat een ziekte is veroorzaakt door te werken met chroom-6. Het RIVM heeft eerder een lijst met ziekten gepubliceerd die volgens de wetenschap een relatie hebben met blootstelling aan chroom-6. De ziekten op deze lijst kunnen echter ook door iets anders komen. Met verder wetenschappelijk onderzoek proberen we in beeld te brengen hoe aannemelijk het is dat chroom-6 een ziekte heeft veroorzaakt.

Het TNO-rapport geeft antwoord op de onderzoeksvraag: Kan (lichamelijk) medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect op de gezondheid gerelateerd is aan de blootstelling aan chroom-6? Deze vraag valt onder het deelonderzoek ‘Algemene vragen medische testen/onderzoek’. Verder wordt in dit deelonderzoek nog onderzocht of blootstelling aan chroom-6 meetbaar is in het lichaam.

in de publicatie van het RIVM dat in maart 2017 verscheen, werd antwoord gegeven op de onderzoeksvraag, wat er bekend is uit de wetenschap over een relatie tussen chroom-6 en bepaalde gezondheidsklachten cq ziekten. Het RIVM geeft daarin een overzicht van ziekten die door chroom-6 zouden kunnen worden veroorzaakt volgens de wetenschap, en deze informatie in een folder beschikbaar gesteld.

Naar aanleidling van dit wetenschappenlijk brononderzoek naar de schadelijke gezondheidseffecten van chroom-6 heeft het RIVM ook een video uitgegeven ter aanvulling op de brochure.
Met het overzicht van ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt wordt nu verder onderzoek gedaan. Het RIVM bekijkt dan hoe aannemelijk het is dat blootstelling aan chroom-6 door het werken bij Defensie de oorzaak van deze ziekten is.

BRON: RIVM