De NLE (Nationale Letselschade Experts) is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Keurmerk Letselschade door het Landelijk Bureau Slachtofferhulp.
Voordat er sprake was van dit keurmerk kende de NLE al zware kwaliteitseisen. De bij de NLE aangesloten letselschadebureaus voldoen aan deze eisen, die op bepaalde punten overigens verder gaan dan de eisen die het Keurmerk Letselschade stelt.

Het lag dan ook voor de hand dat de NLE een belangrijke rol zou gaan spelen bij de totstandkoming van het Keurmerk Letselschade. De meeste eisen die de NLE aan haar leden stelde, zijn mede daardoor terug te vinden in het Keurmerk Letselschade.

De NLE vindt het belangrijk dat het Keurmerk Letselschade nu die aandacht krijgt die het verdient. Het Keurmerk biedt immers aan het letselslachtoffer een groot aantal waarborgen, zoals vakdeskundigheid en financiële betrouwbaarheid.

Buiten de keurmerkkantoren is er helaas nog steeds een grote wildgroei van ‘letselschade-behandelaars’. Met het (ten onrechte) hanteren van onder meer ruime no-cure-no-pay-afspraken, door ‘letselschade-behandelaars’ die niet zijn aangesloten bij het Keurmerk Letselschade en/of de NLE, verdwijnt een onacceptabel deel van de schadevergoeding van het slachtoffer in de zakken van deze “belangenbehartigers”. Het is daarbij geen uitzondering dat deze letselschade-behandelaars ook nog een rekening sturen naar de verzekeringsmaatschappij, zodat er in feite dubbel wordt gedeclareerd. Ook de handel in leed: het doorverkopen van dossiers van letselschadeslachtoffers, wil de NLE met kracht bestrijden. Al was het alleen maar omdat deze dossiers meestal in handen vallen van hen die wel hele ruime no-cure-no-pay-afspraken maken. Tot overmaat van ramp moet het slachtoffer ook maar geloven dat de belangenbehartiger over de nodige deskundigheid beschikt, want hij kan dit niet controleren. De NLE adviseert slachtoffers dan ook in zee te gaan met bij de NLE aangesloten kantoren en/of kantoren die beschikken over het Keurmerk Letselschade.

De NLE start daarom een intensieve campagne om het Keurmerk Letselschade onder de aandacht te brengen. Daarbij wordt ook veel informatie gegeven over malafide praktijken en de risico’s die er hierdoor voor het slachtoffer ontstaan. De NLE wil de krachten bundelen en daardoor, op basis van het Keurmerk Letselschade, haar toelatingsbeleid verruimen tot die letselschadebureaus die (nog) niet zijn aangesloten bij de NLE maar wel het Keurmerk Letselschade hebben. In hoeverre de hogere eisen van de NLE nog gehanteerd moeten heeft de NLE nog in beraad en wil zij ook graag bespreken met die bureau’s die nog geen lid zijn van de NLE, maar wel het Keurmerk Letselschade hebben.

Het is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om, nu het Keurmerk Letselschade tot stand is gekomen, het Keurkmerk breed uit te dragen en het letselschade-slachtoffer op dat keurmerk te wijzen, om daarmee te voorkomen dat het slachtoffer ondermeer ten prooi valt aan ondeskundigheid, handel in leed en geldklopperij.

Voor inlichtingen:
Yme P.J. Drost, voorzitter NLE
Tel. 074-2490300