De Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doen in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland onderzoek naar de psychologische en sociale gevolgen van verkeersongevallen. Mensen die een verkeersongeval hebben meegemaakt worden daarom uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

Iedereen die betrokken raakt bij een verkeersongeval gaat op zijn of haar eigen manier met deze gebeurtenis om. Het meemaken van een verkeersongeval kan voor hevige reacties zorgen. Het doel van dit onderzoek is om het psychologisch en sociaal functioneren na een verkeersongeval in kaart te brengen. Dit kan aanwijzingen geven voor het ontwikkelen van psychologische hulp voor mensen die zo’n ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt.

Verbetering van hulp

Welke emotionele problemen ervaren slachtoffers van een verkeersongeval? Hoe komt het dat slachtoffers van een verkeersongeval verschillend omgaan met deze gebeurtenis? Welke rol spelen sociale steun en emoties als boosheid op de wijze waarop mensen omgaan met de gevolgen van een verkeersongeval? Dit zijn vragen die aan het eind van het
onderzoek kunnen worden beantwoord. Het onderzoek levert kennis op over de ervaringen van mensen die met de gevolgen van een verkeersongeval zijn geconfronteerd. Deze kennis draagt direct of indirect bij aan de verbetering van hulp voor slachtoffers van een verkeersongeval.

Meedoen aan het onderzoek

De onderzoekers doen de oproep: “Iedereen die 18 jaar of ouder is en een verkeersongeval heeft meegemaakt, kan deelnemen aan het onderzoek. Om de gevolgen van deze gebeurtenis goed in kaart te kunnen brengen, is het van belang dat er zoveel mogelijk mensen meedoen aan het onderzoek.”

Gevolgen van verkeersongevallen

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft hierover al in 2014 een rapport gepubliceerd. Het rapport gaat over een onderzoek naar de gevolgen van (ernstig) letsel op het functioneren van verkeersslachtoffers. Het diende als achtergrondinformatie bij de publicatie van het rapport ‘Verkeersveiligheidsbalans 2000-2020; Oorzaken en gevolgen van verkeersonveiligheid’. In het rapport staat dat de kennis over de gevolgen van verkeersletsel op het functioneren van slachtoffers behoorlijk gefragmenteerd is. Wel kwam die studie tot de conclusie dat de gevolgen voor het functioneren groter zijn naarmate de verwondingen ernstiger zijn.

BRON: Risk & Business, SWOV