De Hoge Raad gaf afgelopen vrijdag inzake een cassatie-zaak rond het zogenaamde ‘shaken baby syndroom’ een interessante uitleg over een opzetclausule die in veel AVP-polissen voorkomt. zie ECLI:NL:HR:2018:601.

Instantie : Hoge Raad
Datum uitspraak : 13-04-2018
Datum publicatie : 13-04-2018
Zaaknummer : 16/04480
Formele relaties: In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2015:3916, Bekrachtiging/bevestiging
————————Conclusie : ECLI:NL:PHR:2017:1258, Gevolgd
Rechtsgebieden : Civiel recht
Bijzondere kenmerken : Cassatie
Inhoudsindicatie : Aansprakelijkheidsverzekering. Uitleg van opzetclausule in Standaardpolismodel AVP 2000. ‘Shaken baby syndroom’. Hoge Raad doet zelf zaak af.

Vindplaatsen : Rechtspraak.nl
——————–Verrijkte uitspraak  (zie met name r.o. 3.3.1 e.v.)

 


De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep. In zijn uitspraak gaf de Hoge Raad richtlijnen voor de uitleg en toepassing van de opzetclausule, waarover in de praktijk veel verdeeldheid bestaat. Volgens deze richtlijnen moet worden beoordeeld of de schade toebrengende handeling naar objectieve maatstaven op het schadelijke gevolg was gericht.

Volgens de toelichting van de verzekeraars beoogt de opzetclausule enerzijds vooral schade als gevolg van crimineel gedrag van vergoeding uit te sluiten, maar heeft anderzijds de AVP ook een maatschappelijke functie bij schadevoorvallen. De AVP biedt namelijk ook het slachtoffer bescherming tegen schade als gevolg van onrechtmatige gedragingen van de verzekerde. Dat biedt ruimte om, ook bij opzettelijke handelingen die schade veroorzaken, redelijke en maatschappelijk aanvaardbare resultaten te bereiken.

De Hoge Raad oordeelde dat in de bijzondere omstandigheden van dit geval geen grond bestaat voor toepassing van de opzetclausule, onder meer omdat de vader sterk verminderd toerekeningsvatbaar was en hij met het schudden alleen maar wilde bereiken dat de baby zou ophouden met huilen. Reaal is dan ook gehouden om op grond van de AVP de schade als gevolg van het letsel van het kind te vergoeden.

BRON: Rechtennieuws.nl