Ouderen een gevaar op de weg?

Afgelopen zaterdagavond werd er in EenVandaag een verkeersonderzoek gepresenteerd. Daarin kwam naar voren dat van de 25.000 deelnemers, 69% vond dat er een verplichte rij-test moet komen voor 75-plussers.

In 2015 publiceerde de Stichting Wetenschappelijke Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) al een onderzoek naar de vergrijzing en wat deze trend kan betekenen voor de verkeersveiligheid. Hierin kwam uit een microsimulatie-onderzoek naar voren dat een toename van het aandeel ouderen kan leiden tot een minder vlotte afwikkeling van de verkeersdrukte en als er veel vrachtverkeer is. Ook wordt verwezen naar andere Amerikaanse en Europese onderzoeken waarin werd aangetoond, dat oudere bestuurders gemiddeld meer betrokken zijn bij ongevallen in complexe situaties met weinig tijd om de situatie goed te interpreteren. Bijvoorbeeld op kruispunten, invoegen op autosnelwegen of het wisselen van een rijbaan op de snelweg.

Fietsers

Bij oudere fietsers (70+) meldt het SWOV dat het probleem kan zijn dat ouderen sneller uit balans raken en niet goed kunnen afstappen. Een hellend wegvlak, het gewicht en verminderde spierkracht kunnen hierbij een rol spelen. Al eerder concludeerde het SWOV, dat ouderen een iets grotere kans hebben om te vallen of op een ander ongeval met een elektrische fiets. Dat komt door hun hogere kwetsbaarheid, maar ook door de hogere snelheid en omdat elektrische fietsen vrij zwaar zijn. Daardoor hebben ouderen soms moeite met opstappen en wegrijden (op gang komen) en met afremmen en afstappen.

Opiniepanel EenVandaag

Uit de 25.000 deelnemers van het EenVandaag Opiniepanel waren er ruim 2000 zelf 75+. De meesten van hen vonden dat zij wel veilig rijden, een kwart meent zelfs veiliger te rijden dan toen ze jonger waren. Ook nog eens 3000 deelnemers hadden ouders boven de 75 jaar. Van hen maken velen zich zorgen over het rijgedrag van hun ouders, volgens de helft gaan hun ouders steeds minder veilig rijden. Jongeren vinden ouderen vaak een gevaar op de weg.

In het onderzoek van het SWOV wordt geëindigd met de conclusie dat er in de toekomst een aantal problemen zullen ontstaan wat betreft de veilige mobiliteit van oudere verkeersdeelnemers. Enkele problemen zijn nu ook al zichtbaar, maar in de toekomst zullen deze toenemen indien hierop verder geen beleid op wordt ontwikkeld.

Bron: RD & SWOV