Presentatie nieuwe leidraad voor afwikkeling beroepsziekten

De Letselschade Raad presenteerde donderdag 26 november de Leidraad Afwikkeling Beroepsziekten. Deze leidraad bevat een stappenplan die de afwikkeling van beroepsziektezaken verbetert. Dat is nodig, omdat dit soort zaken complex zijn. De relatie tussen werk en ziekte is vaak moeilijk vast te stellen. Meer oplossingsgericht werken en samenwerking tussen alle betrokken partijen moet de claimbehandeling efficiënter en eenvoudiger maken.

De leidraad heeft als doel de praktijk van claimbehandeling te verbeteren, door samenwerking te stimuleren en te stroomlijnen tussen partijen die professioneel bij beroepsziektezaken zijn betrokken. Beroepsziektezaken zijn berucht complex, met name omdat de relatie tussen werk en ziekte veelal niet eenvoudig is vast te stellen. De rode draad in de leidraad is dat de afhandeling van beroepsziekteclaims substantieel kan worden verbeterd als de betrokkenen bij de claimbehandeling op dit punt zo veel mogelijk samenwerken. Die samenwerking veronderstelt een houding van openheid en vertrouwen en dient het gedeelde belang bij helderheid, voortvarendheid en oplossingsgerichtheid. Het in deze leidraad vastgelegde stappenplan biedt handvatten om pragmatisch en efficiënt vorm te geven aan deze samenwerking.

Ingewikkelde terreinen

Peter den Ouden, werkzaam bij Nationale-Nederlanden, nam namens het Platform Aansprakelijkheid van het Verbond deel aan dit project. “We hebben een stappenplan ontwikkeld op één van de meest ingewikkelde terreinen van het aansprakelijkheidsrecht en schadeafwikkeling. Dat is vooral te danken aan het intensieve, constructieve overleg, de begeleiding én de opzet. De opzet was dat alle betrokken partijen zich richtten op het gedeelde belang en samenwerking. En zich dus niet op voorhand vastzetten op standpunten en eigen belang. Zonder deze opzet was dit resultaat nooit bereikt.” Het is volgens hem een goede best practice voor andere heikele onderwerpen op het vlak van de personenschaderegeling.

Tijdens de online te volgen presentatie van de Leidraad werd een exemplaar door Remco Heeremans, directeur van De Letselschade Raad, aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Bas van ’t Wout. In het webinar werd daarna ingegaan op de totstandkoming en de inhoud van de Leidraad.

BRON: deletselschaderaad.nl en riskenbusiness.nl