Het nieuwe journalistieke onderzoeksprogramma Pointer (van de KRO-NCVR) besteedde afgelopen week in haar uitzending aandacht aan de knelpunten die er zijn bij de afwikkeling van beroepsziektezaken, onder de titel ‘beroepsziekten en de juridische strijd’

In de uitzending trad Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht, op als deskundige. Hij ging onder meer in op de nieuwe Leidraad Afwikkeling Beroepszaken.

Lindenbergh vergeleek de Nederlandse situatie met die in ons buurland België, waar een Agentschap voor Beroepsrisico’s dergelijke kwesties behandelt buiten de rechterlijke macht om. In Nederland wordt dit proces wel nog via de rechter gespeeld, waarbij de juridisering tot veel bijkomende zorgen en onzekerheden leidt voor het slachtoffer. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de lange, juridische procedures kunnen leiden tot ernstige psychische klachten. Lindenbergh bepleitte dat een Belgisch systeem, waarbij de individuele schade niet exact teruggeleid hoeft te worden tot het werk, ook voor Nederland beter zou functioneren, zodat slachtoffers sneller en beter kunnen worden geholpen. Deze manier van probleemoplossing zou tevens kunnen leiden tot minder gepolariseerde conflicten, nu het huidige aansprakelijkheidsrecht uitnodigt tot maximale strijd tussen partijen.

Via LinkedIn reageerde hij naderhand nog op de uitzending: “Gister bij Pointer in een indringend item over beroepsziektezaken. Dat moet inderdaad beter. Dat kan met de ‘Leidraad voor afwikkeling van beroepsziektezaken‘. Met Erasmus School of Law en de branche hebben we hier drie jaar aan gewerkt voor De Letselschade Raad: een document dat perspectief biedt voor wie beter wil!” Aldus Lindenbergh.

Pointer platform

De KRO-NCRV lanceerde begin januari een ‘volledig vernieuwde state-of-the-art’ platform Pointer. Op tv, radio en online besteedt Pointer aandacht aan maatschappelijke onderwerpen, onthult het nieuws en misstanden en koppelt het de modernste tools aan dossieronderzoek. Pointer vervangt hiermee de eerdere programma’s Reporter (radio) en De Monitor (tv).
Pointer is het eerste en grootste crossmediale journalistieke platform met een uitgebreide mix aan tools, zoals crowdfunding, datajournalistiek en open source intelligence. Juist met hulp en inzet van het publiek pakt het de kwesties van nu aan.

BRON: KRO-NCRV, NPO Start en eur.nl