Uitkering voor slachtoffers van werk met gevaarlijke stoffen

Per 1 juli 2022 kunnen slachtoffers van werk met gevaarlijke stoffen een tegemoetkoming krijgen van 20.000 euro. Dat geld komt uit een nieuw, nationaal fonds dat werkgevers vullen. Dit schrijft staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Van ’t Wout reageert in zijn Kamerbrief op een advies van een commissie onder leiding van Ton Heerts, oud-FNV-voorzitter en tegenwoordig burgemeester van Apeldoorn. Hij schat dat er jaarlijks 62,5 miljoen euro zal worden uitbetaald aan tegemoetkomingen aan maximaal 2.500 mensen. Dat zijn zowel werknemers als zelfstandigen die met klachten kampen of zijn uitgevallen door het werken met gevaarlijke stoffen. Het geld wordt opgebracht door werkgevers via een verhoging van de premie voor het fonds waaruit arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden betaald. Het gaat om 0,04 procent extra premie in 2022.

Bruno Bruins, oud-minister voor Medische Zorg, wordt ‘verkenner’ voor de nieuwe regeling. Bruins zal onder meer een lijst opstellen van ‘stoffengerelateerde beroepsziekten’ die de basis wordt voor de nieuwe uitkering. Ook zal Bruins een lijst opstellen van deskundigen die bij aanvragen voor de tegemoetkoming ‘adviseren over de medische causaliteit tussen aandoeningen en uitgeoefende werkzaamheden’.

Gevaarlijke stoffen

De regeling en eerder het advies van Heerts zijn een gevolg van de langslepende affaires rond het werken met het kankerverwekkende chroom-6. Tussen 2004 en 2012 moesten ruim achthonderd mensen in het kader van een Tilburgs werklozenproject onbeschermd verf waarin chroom-6 verwerkt was van treinstellen schuren. Bij Defensie zijn zo’n 2.500 medewerkers op vijf Navo-werkplaatsen in Zuid- en Oost-Nederland blootgesteld aan chroom-6. Tilburg, de NS en Defensie hebben zelf jaren later compensatieregelingen opgesteld.

Eerder waren er schandalen rond het onvoldoende beschermd werken met asbest en OPS, de vluchtige stof in verf die de ‘schildersziekte’ veroorzaakt. Voor slachtoffers van het werk met asbest en OPS zijn aparte schaderegelingen opgesteld.
Jaarlijks sterven zo’n 4.100 mensen als gevolg van een beroepsziekte. Van hen overlijden de meesten, ruim 3.000, omdat ze onvoldoende beschermd hebben gewerkt met gevaarlijke stoffen.

Aansprakelijk stellen

Slachtoffers van een beroepsziekte kunnen de werkgever daarvoor aansprakelijk stellen. ‘Gemiddeld’, schrijft de commissie, ‘duurt een procedure 4,2 jaar. Een minnelijk traject duurt gemiddeld 3,7 jaar en wanneer de rechter eraan te pas komt zelfs 5,3 jaar. (Een behandeltermijn van 10 jaar vormt bij beroepsziekteclaims geen uitzondering). De kosten liggen tussen de 15 duizend euro en 70 duizend euro.’
Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft kan daar een beroep op doen maar er zijn ook gespecialiseerde kantoren, zoals het Bureau Beroepsziekten van de FNV. Maar men kan ook contact opnemen met Drost Letselschade en vrijblijvend vragen naar mogelijk juridische hulp bij het aansprakelijk stellen van de werkgever.

BRON: Volkskrant.nl