Niet alleen de onzichtbaarheid van beroepsziekten, maar ook het onbenut laten van kansen om te leren van beroepsziekten leiden ertoe dat er te weinig invulling wordt gegeven aan de preventie van beroepsziekten. Dat blijkt uit het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’, een dubbelrapport van de Inspectie SZW en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het rapport werd begin februari gepubliceerd en bestaat uit twee delen. Beide delen weerspiegelen de perspectieven en kennis van deskundigen uit het werkveld zelf. Het rapport geeft beter zicht op het ontstaan van beroepsziekten en biedt waardevolle input voor de beleidsinzet op het terrein van gezond en veilig werken. Het reikt instanties en deskundigen binnen en buiten het werkveld belangrijke informatie aan en bevat mogelijk een aantal nieuwe gezichtspunten.

Mechanismen en deskundigen

Deel 1 van het rapport toont de mechanismen binnen het stelsel van beroepsziekten die een effectieve aanpak van preventie van beroepsziekten kunnen hinderen. Voorbeelden hiervan zijn het geringe risicobewustzijn bij bedrijven, de financieringssystematiek van bedrijfsgezondheidszorg of het onbenut laten van kansen om te leren van beroepsziekten.

In deel 2 van het rapport komen deskundigen uit het werkveld aan het woord over onderwerpen als definities, cijfers en informatievoorziening over beroepsziekten, veroorzakers van beroepsziekten, de rol van verschillende actoren binnen het stelsel en ontwikkelingen op het gebied van compensatie van slachtoffers.

Met het dubbelrapport ‘Beroepsziekten in beeld’ wordt nader uitvoering gegeven aan de motie die toeziet op de wijze waarop de Inspectie SZW beter zicht kan krijgen op waar beroepsziekten ontstaan (Kamerstuk 25 883, nr. 357). Het biedt verder waardevolle input voor de beleidsinzet op het terrein van gezond en veilig werken.

Beide rapportdelen zijn gepubliceerd op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en kunnen vandaar worden gedownload.

BRON: Inspectie SZW