Rechters veroordelen verdachten van verkeersdelicten nauwelijks voor roekeloos rijden. Dat betekent dat ze lagere straffen krijgen, blijkt uit onderzoek van de universiteit Tilburg. De universiteit publiceert vandaag een rapport, opgesteld in opdracht van het Fonds Slachtofferhulp. Daarin staat dat slachtoffers van verkeersmisdrijven vinden dat daders er te makkelijk vanaf komen. Het onderzoek is gedaan onder 175 (nabestaanden van) slachtoffers van verkeersdelicten en ongevallen. Ook zijn honderden vonnissen van de afgelopen jaren onder de loep genomen, aldus de NOS.

Kat-en-muisspel op de weg

Volgens het rapport zijn rechters de afgelopen jaren minder vaak gaan straffen voor roekeloos rijden. Voor 2013 leidde grofweg 1 op de 5 onderzochte verkeerszaken tot een veroordeling wegens roekeloosheid, daarna daalde dat tot 1 op de 20. De oorzaak zijn enkele arresten van de Hoge Raad, die de rekbaarheid van het begrip flink beperkten. Het gevolg: wie slalommend met 180 over de snelweg raast, maakt zich juridisch niet meteen schuldig aan roekeloos rijden. “Volgens de Hoge Raad moet echt sprake zijn van bijkomende omstandigheden, zoals een kat-en-muisspel, een wedstrijdje houden of vluchten voor de politie”, constateert onderzoeker Suzan van der Aa. Volgens haar heeft dat waarschijnlijk een “dempend effect” gehad op de hoogte van straffen in een aantal verkeerszaken, al is dat niet specifiek onderzocht. Zij pleit ervoor dat de rechtspraak soepeler omgaat met het begrip roekeloosheid. Het Fonds Slachtofferhulp zegt dat de huidige maatstaf niet valt uit te leggen aan nabestaanden.

Straffen te licht

Twee derde van de bevraagde slachtoffers vindt de straf die de rechter heeft opgelegd in hun zaak te licht. In de meeste gevallen kreeg de dader een taakstraf en werd het rijbewijs afgepakt. Gevangenisstraffen werden maar weinig opgelegd.
“Gevoelsmatig maakt het voor slachtoffers veel uit of een verdachte een taakstraf krijgt opgelegd of dat hij de gevangenis in moet”, merkt Van der Aa op. Volgens het rapport vinden slachtoffers dat de veroorzakers niet de straf hebben gekregen die ze verdienden en dat de straf niet paste bij het leed dat hen is aangedaan. Een deel vindt ook dat nieuwe verkeersdelicten niet worden voorkomen.

Schadevergoeding

Verder is een kwart van de ondervraagde slachtoffers ontevreden over de door de rechter in de strafzaak toegewezen schadevergoeding in hun zaak. Die was volgens hen te laag of het duurde lang voor er werd betaald. Volgens het rapport moet de schade waar mogelijk sneller afgehandeld worden. Ook adviseren de onderzoekers de politie en het Openbaar Ministerie om meer werk te maken van verkeershandhaving. Dat stelde de landelijk verkeersofficier van justitie in oktober zelf ook al voor.

Bron: NOS.nl