Plastisch chirurgen luiden de noodklok over complicaties bij behandelingen door cosmetisch artsen. Onlangs was in het NOS-journaal een slachtoffer te zien van een mislukte buikwand-correctie, die bij haar was uitgevoerd door een cosmetisch arts. Zij wist destijds niet dat de operatie werd uitgevoerd door een cosmetisch arts in plaats van door een plastisch chirurg, en ze vertrouwde volledig op deze arts. Die had immers, geheel naar tevredenheid, eerder spataderen bij haar verwijderd. 

Na de operatie ging het fout en kreeg ze complicaties. De arts had haar verzekerd dat het een kleine ingreep was, waarvan ze snel zou herstellen, maar dat bleek niet het geval. Haar buik bleef heel dik en er bleek een flinke bloeduitstorting te zitten, die snel moest worden verwijderd. Tevens ontstond er een gat bij de hechting. De cosmetisch arts heeft vervolgens geprobeerd de bloeduitstorting weg te halen, waarbij er hard op haar buik werd geduwd. Hierbij was het litteken verder open gaan staan. Ook had ze een misvormde navel. Uiteindelijk is ze naar een plastisch chirurg gegaan, die het litteken en de navel met een reconstructieve ingreep heeft kunnen herstellen.
Patiënten van cosmetische of esthetische behandeling blijken zich vaak niet bewust te zijn van het feit dat iemand in een witte doktersjas geen garantie is op een succesvolle ingreep. Van groot belang is dan ook juist dat de kliniek, waar de ingreep plaatsvindt, in hoge mate betrouwbaar is.

Verschil tussen een plastisch chirurg en een cosmetisch arts

Een plastisch chirurg heeft een zesjarige chirurgische opleiding op het gebied van plastische en cosmetische chirurgie gevolgd. Plastische chirurgie is geen vrij beroep, en je mag je dus niet zomaar plastisch chirurg noemen. Je moet geregistreerd staan en lid zijn van de NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie).
Iedere basisarts kan zich in principe cosmetisch arts noemen. Je moet dan natuurlijk wel geneeskunde hebben gestudeerd, en een aantal cursussen gevolgd hebben. Tevens is het voor cosmetisch artsen vanaf 2014 -in Nederland- verplicht zich te laten registreren bij de NVCG (Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde).
Het grootste verschil tussen een plastisch chirurg en een cosmetisch arts is dat de laatstgenoemde in principe niet snijdt. Een cosmetisch arts heeft zich gespecialiseerd in cosmetische behandelingen zoals het opvullen van fijne lijntjes en rimpels.
Uit het voorbeeld van bovengenoemd slachtoffer blijkt dat sommige cosmetisch artsen dus wél snijden, en daarmee operaties uitvoeren waarvoor ze mogelijk niet zijn opgeleid. Dit leidt helaas regelmatig tot verkeerd uitgevoerde ingrepen. De NVPC heeft daarom op haar website een meldpunt gelanceerd voor missers bij cosmetische behandelingen. Uit onderzoek van de NVPC bleek dat vier op de vijf klinieken en ziekenhuisafdelingen voor plastische chirurgie zulke patiënten zien.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is eind juni 2016 begonnen met een inventarisatie van de cosmetische behandelingen die in cosmetische klinieken plaatsvinden. Sinds 1 januari 2016 vallen die gedeeltelijk onder toezicht van de IGZ. De Inspectie houdt toezicht op grond van meldingen die ze ontvangen.
De plastisch chirurgen hebben minister Schippers en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gevraagd om heldere en strengere regels voor cosmetische behandelingen. De minister en de Inspectie vinden dat het veld zelf normen moet opstellen. Daarom is de NSEG (Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde) opgezet, waaraan de wetenschappelijke verenigingen van cosmetisch artsen, KNO-artsen, oogartsen, huidartsen en kaak- en aangezichtsartsen deelnemen. De plastisch chirurgen zijn uit de Stichting gestapt, omdat de gesprekken volgens hen niet tot aanvaardbare resultaten leidden.
Het is duidelijk dat er iets moet veranderen. Als het de NSEG niet lukt om vanuit het belang van de patiënt gezamenlijk duidelijke normen op te stellen, moet door de minister worden ingegrepen om negatieve en pijnlijke ervaringen in de toekomst te voorkomen. Aldus de mening van mr.Sander de Groot van Letselschade.com.

Cosmetische schade

Wanneer een cosmetische behandeling in een ziekenhuis of kliniek is mislukt, bestaat de mogelijkheid om de betrokken instelling aansprakelijk te stellen voor de medische fouten die gemaakt zijn. Men kan daarvoor een klacht indienen bij het IGZ en/of een beroep doen op een advocaat of expert die gespecialiseerd is in medische zaken. Vanwege de impact van de cosmetische of esthetische schade kan men een schadevergoeding eisen en/of smartengeld claimen. Bij het aansprakelijk stellen van de verantwoordelijke partij kan men ook heel goed een beroep doen op een erkend letselschade-bureau. Zo is Drost Letselschade door haar jarenlange ervaring met medische incidenten een betrouwbare partner voor mensen die ten gevolge van een foutieve cosmetische ingreep blijvende schade hebben opgelopen. Op deze website vindt u meer informatie over hoe  u als slachtoffer met cosmetische schade, wat ook een vorm van letselschade is, geholpen kunt worden.

Zie ook: NOS.nl / NOS.nl