Bellen met de telefoon in de hand of apps gebruiken op de fiets wordt verboden. Minister Melanie Schultz van Infrastructuur werkt aan een wet die daarvoor zorgt. Dat bevestigde het ministerie vanmorgen na berichtgeving in het AD. Momenteel is telefoongebruik op de fiets nog toegestaan. In de auto is het wel verboden om een telefoon vast te houden.

Vorig jaar schreef Schultz nog aan de Tweede Kamer dat bellen en sms’en op de fiets niet verboden zou worden. Zo’n verbod zou volgens haar lastig te handhaven zijn. Eerder dit jaar, in mei 2016, besloot ze een verbod daartoe toch te onderzoeken.

Experts

In een Kamerbrief schrijft Schultz nu dat ze experts de vraag heeft voorgelegd of een verbod mogelijk is. De experts concluderen dat het bedienen van een touchscreen het grootste risico oplevert. Daarom wil Schultz ook het gebruik van smartphones in een houder op het stuur gaan verbieden. Het ministerie becijferde in 2014 dat bij 9 procent van de fietsongevallen een smartphone betrokken is. Bij jongeren van 12 tot 34 jaar zou dat percentage zelfs twee keer zo hoog liggen. Voor zover bekend zijn er geen nieuwere cijfers beschikbaar.

Boete

Het is nog niet bekend hoe hoog de boete zal zijn voor mensen die het verbod overtreden. Eerst wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de gevolgen van smartphonegebruik op de fiets. Ook wil Schultz een evaluatie van de voorlichtingscampagnes rondom de veiligheid van fietsers afwachten. Het onderzoek en de evaluatie zijn volgens haar nodig om een verbod te kunnen onderbouwen.

Fietsongelukken

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal doden na fietsongelukken stabiel is. In 2015 kwamen 185 fietsers om in het verkeer, ongeveer gelijk aan het cijfer van voorgaande jaren. In de afgelopen vijf jaar was 40 procent van de slachtoffers ouder dan 75 jaar.

Het totaal aantal ernstige verkeersgewonden kwam in 2015 uit op 21.300, schrijft Schultz. Dat is een stijging van 600 ten opzichte van 2014.

Volgens de minister is er al sinds 2007 sprake van een stijging, met een onderbreking in 2012/2013. De minister noemt het in haar brief ‘onacceptabel’ dat er veertig doden vallen op plekken waar maximaal dertig kilometer per uur mag worden gereden. Schultz wil daarom komende tijd meer prioriteit geven aan een strategisch plan om het aantal ongevallen te beperken. Met name fietsers en ouderen zijn daarbij een kwetsbare groep.

Bron: NU.nl