Letselschade opgelopen? Als een ander voor het jou overkomen ongeval (of ander voorval met letselschade tot gevolg) aansprakelijk is, dan hebt je hoogstwaarschijnlijk recht op een schadevergoeding. Maar hoe hoog is deze vergoeding? En hoe wordt de hoogte van de schadevergoeding eigenlijk berekend? Op deze pagina leggen wij je uit wat letselschade berekenen inhoudt.

Specialistenwerk

Als eerste adviseren wij je nadrukkelijk om voor de berekening van jouw letselschade vergoeding een expert van Drost Letselschade in te schakelen. Want voor de berekening van de hoogte van jouw letselschade kun je eigenlijk niet zonder de hulp van een deskundige. Een letselschadevergoeding berekenen is namelijk echt specialistenwerk. Probeer je zelf jouw schade te berekenen, dan maak je vast en zeker fouten: je ziet schadeposten over het hoofd, of berekent de hoogte van een schadepost niet goed. Dat is op zich ook niet verwonderlijk, want  als leek mis je de juridische kennis en ervaring om jouw schade correct te berekenen. Jouw deskundige van Drost heeft die kennis en ervaring wel. Hij (of zij) stelt jouw wederpartij aansprakelijk, brengt jouw schadeposten in kaart en berekent de geleden en te lijden. Vervolgens dient hij namens jou een schadeclaim in. En jij kunt je ondertussen richten op jouw herstel.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op

Letselschadespecialist

Drost Letselschade is dé letselschadespecialist van Nederland. Wij hebben alles in huis om voor slachtoffers de beste schadevergoeding te krijgen. Wij hebben al duizenden slachtoffers van letselschade bijgestaan bij het verhalen van de door hen geleden schade. Laat een expert van Drost ook jouw letselschade berekenen. Je bent bij ons aan het juiste adres. Drost beschikt over optimale rekenprogramma’s en jarenlange ervaring om de hoogte van jouw schade vast te kunnen stellen. Daarin is Drost Letselschade uniek. Bijna alle letselschadebureau’s en letselschadeadvocaten laten het berekenen van letselschade aan derden over omdat de nodige kennis ontbreekt. Drost heeft die kennis wel in huis. Zo krijgt jij de schadevergoeding waar je recht op hebt.

Bij letselschade berekenen wordt rekening gehouden met veel factoren

Bij het letselschade berekenen wordt rekening gehouden met meerdere factoren, zoals:

 • Jouw leeftijd;
 • De ernst en aard van jouw letsel;
 • De pijn die je hebt geleden en de opgelopen beperkingen;
 • De invloed van het ongeval op jouw leven;
 • De herstelperiode;
 • Of je jouw werk nog wel kunt doen;
 • Wat je had kunnen verdienen als het ongeval je niet was overkomen;
 • Of je pensioenschade hebt;
 • Welke kosten je hebt moeten maken om te herstellen.

Dit zijn maar voorbeelden. Elke slachtoffer is anders, elke letselschadezaak is anders en dus zijn er ook veel verschillende factoren die de hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding bepalen.

Schadeposten en letselschade berekenen

Bij het berekenen van letselschade wordt rekening gehouden met de volgende schadeposten:

 • Medische kosten, die niet worden vergoed door jouw zorgverzekeraar;
 • Het eigen risico dat je door jouw zorgverzekeraar in rekening is/wordt gebracht;
 • Inschakelen van (huishoudelijke) hulp;
 • Aanschaf van hulpmiddelen, die niet vergoed worden door de zorgverzekering;
 • Reis- en verblijfkosten;
 • Extra telefoon- en portokosten;
 • Materiële schade, zoals kapotte kleding;
 • Immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd);
 • Aanpassing van jouw woning of vervoermiddel;
 • Kosten zonder nut (bijvoorbeeld de kosten van een sportlidmaatschap, terwijl je door het letsel niet meer kunt sporten);
 • Verlies aan verdienvermogen omdat je niet meer kunt werken;
 • Pensioenschade.

Letselschade berekenen is net als het claimen daarvan een vak op zich. Schakel daarom voor een letselschadeberekening een expert van Drost Letselschade in. Dan weet je zeker dat je krijgt waar je recht op hebt.

Wat kost het berekenen van de letselschade?

Schakel Drost Letselschade in voor de afwikkeling van jouw letselschade. Bij erkenning van aansprakelijkheid kost het maken van een berekening van jouw letselschade jou als slachtoffer niets. Onze kosten zijn namelijk te verhalen op de aansprakelijke partij (of op diens verzekeraar). Dat is zo in de wet vastgelegd. Dus jij krijgt jouw schadevergoeding en wij krijgen betaling van onze kosten doordat wij die kosten verhalen op de aansprakelijke partij.

Schakel Drost Letselschade in als jouw belangenbehartiger en laat jouw letselschade door ons berekenen en afwikkelen. Je maakt dan niet alleen de beste kans op een maximale vergoeding, maar je hoeft ook nog eens niet te betalen voor de kosten van jouw belangenbehartiger. En zo hoort het ook. Je hebt niet om jouw letselschade gevraagd, dus waarom zou je wel zelf moeten betalen voor het berekenen en claimen van jouw schadevergoeding?

Veelgestelde vragen over schadevergoeding

Hoe regelt Drost Letselschade mijn schadevergoeding?

Letselschade opgelopen? Neem dan contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden. Nadat wij jouw zaak in behandeling hebben genomen, bezoekt een deskundig en ervaren letselschadespecialist van Drost Letselschade je (in de regel) thuis. Zo kan hij (of zij) met eigen ogen zien en precies van jou horen wat de gevolgen van jouw letselschade in jouw dagelijks leven zijn. Ook kan deze letselschadespecialist de verschillende schadeposten dan goed inventariseren.

Het aansprakelijk stellen van de wederpartij is (meestal) de volgende stap. Dit doet jouw letselschade specialist van Drost voor jou. Na erkenning van aansprakelijkheid gaat hij vervolgens aan de slag met de schaderegeling. Soms komt het voor dat de schade wordt geregeld zonder dat de aansprakelijkheid wordt erkend. Als de schade wordt vergoed, hoeft dat laatste overigens geen probleem te zijn. Wij houden continu goed contact met jou en plegen waar nodig overleg. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Als een andere partij aansprakelijk is voor jouw letselschade, zorgen wij ervoor dat je een passende schadevergoeding krijgt.

Kan ik wel een letselschadespecialist betalen?

Heb je letselschade opgelopen en heeft de wederpartij de aansprakelijkheid erkend? Dan ben je bij Drost Letselschade aan het juiste adres voor het claimen van jouw schadevergoeding. Drost biedt slachtoffers van letselschade professionele juridische hulp en advies. Vooral bij het bepalen van de haalbaarheid en het indienen van een schadeclaim is de bijstand van een deskundige eigenlijk wel noodzakelijk.

Wist je dat bij erkenning van aansprakelijkheid aan onze specialistische dienstverlening voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden zijn? In de wet is namelijk bepaald dat de kosten van onze belangenbehartiging voor rekening komen van de voor jouw letsel aansprakelijke partij. Onze hulp is derhalve niet gratis, maar bij erkenning van aansprakelijkheid voor jou als slachtoffer wel kosteloos. Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening namelijk op de aansprakelijke partij. 

Als er, ondanks het vorenstaande, bij uitzondering toch voor jouw rekening komende kosten gemaakt zouden moeten worden, dan wordt dat altijd vooraf met jou besproken. Je zult derhalve nooit worden geconfronteerd met kosten, waarvan je van tevoren niet wist dat die gemaakt zouden worden en dat je die zelf zou moeten betalen.

Wat is het verschil tussen een letselschadespecialist en een letselschade-advocaat?

Een letselschadespecialist is een expert in het behandelen van letselschadezaken. Letselschadespecialisten zorgen ervoor dat slachtoffers een optimale schadevergoeding voor hun letselschade krijgen. Dit doen ze door de veroorzaker van de schade aansprakelijk te stellen en de hoogte van de verschillende schadeposten te berekenen. Vervolgens wordt met de aansprakelijke partij (in de praktijk is dat meestal de verzekeraar van die partij) onderhandeld over de afwikkeling van de schade. Als partijen er onderling uit komen, en dat is vrijwel altijd het geval, dan wordt de schadevergoeding uitgekeerd aan het letselschadeslachtoffer.

Bij Drost Letselschade werken meerdere letselschade-experts. We noemen ze ook wel juristen. De meesten zijn NIVRE Register-Expert Personenschade; een titel waardoor je zeker weet dat ze goed opgeleid, professioneel en deskundig zijn. Een letselschade-advocaat doet in grote lijnen hetzelfde als een letselschadespecialist. Een verschil is dat een letselschade-advocaat altijd mag procederen als een letselschadezaak voor de rechter zou moeten komen. Juristen, die niet tevens advocaat zijn, mogen alleen procederen bij de Kantonrechter. Komt het financiële belang van de zaak boven een bepaald bedrag? Dan is de Kantonrechter niet meer bevoegd en moet de zaak voor de Rechtbank dienen. Daarvoor moet dan een advocaat worden ingeschakeld.

Gelukkig komt het zelden voor dat procederen nodig is: de meeste letselschadezaken worden afgehandeld zonder dat een rechter eraan te pas komt. Voor de zeldzame keren dat procederen wél nodig is en er een advocaat ingeschakeld moet worden, werkt Drost Letselschade samen met zeer ervaren en betrouwbare letselschade-advocaten.

Een ander verschil is dat een letselschade-specialist kosteloos voor jou  als slachtoffer mag werken. Een advocaat mag dit niet; dat is zo in de wet geregeld. Een letselschade-advocaat zal dus altijd een vergoeding vragen voor de rechtshulp die hij geeft. Als het mogelijk is, worden deze kosten verhaald op de aansprakelijke partij, maar lukt dit niet, dan komen die kosten voor jouw rekening en betaal je het uurtarief van de letselschade-advocaat.

Een letselschade-advocaat mag ook werken op basis van ‘no cure, no pay’. Dit is een aan het resultaat gerelateerde beloningsafspraak. Bij dit principe betaalt het slachtoffer, als de zaak succesvol wordt geregeld, een vooraf overeengekomen percentage van zijn schade-uitkering als vergoeding aan zijn belangenbehartiger. Als de zaak niet succesvol wordt geregeld, dan betaalt het slachtoffer niets. Dat lijkt een mooie afspraak en fair, maar dat is het lang niet altijd. Want bij succes moet er namelijk wél een deel van de schadevergoeding worden afgestaan. Het percentage voor de vergoeding aan de belangenbehartiger wordt berekend over het totale schadebedrag. Het gaat vaak om percentages tussen de 15% en 25% van het totale schadebedrag. Daar komt vervolgens ook nog de btw bij (21%).

Het maken van ‘no cure, no pay’-afspraken wordt binnen de beroepsgroep van erkende letselschadespecialisten niet toegestaan. Want bij erkenning van aansprakelijkheid hoef je als slachtoffer namelijk helemaal niets te betalen aan jouw letselschadespecialist. In de wet is immers bepaald dat de kosten van de aan jou verleende rechtsbijstand door de wederpartij (of diens verzekeraar) betaald moeten worden. Vaak worden bureaus die ‘no cure no pay’-voorwaarden hanteren dus dubbel betaald: de verzekeraar vergoedt de redelijke kosten van rechtsbijstand aan de belangenbehartiger en jij betaalt daar bovenop ook nog eens een percentage van jouw schade aan diezelfde belangenbehartiger.

Als iemand anders aansprakelijk is voor jouw schade en die aansprakelijkheid ook wordt erkend, dan betaal je bij Drost Letselschade niets voor onze dienstverlening. Dat valt onder de zogenaamde ‘no win, no fee’-afspraken die wij bij zaken met een aansprakelijke wederpartij maken. Je betaalt dan dus niets voor onze professionele begeleiding na een ongeval en heeft toch de grootste kans op succes. En onze kosten? Die worden door ons verhaald op de voor jouw schade aansprakelijke partij.

Ben je zelf deels aansprakelijk voor de schade? Dan zullen de kosten voor onze dienstverlening in overeenstemming met het percentage waarvoor aansprakelijkheid werd erkend worden verhaald op de aansprakelijk partij. Het andere deel van onze kosten blijft dan voor jouw rekening. 

Wat kan er gebeuren als ik geen letselschade-expert inschakel?

Als je letselschade hebft opgelopen, dan zul je meest van tijd vanaf het moment van het ongeval (zoals een bedrijfsongeval of verkeersongeval) kosten maken. Bijvoorbeeld voor medische zorg die niet vergoed wordt, of omdat je een schoonmaker moet inhuren omdat je niet meer zelf jouw huis kunt schoonmaken.

Je lijdt dus schade. Mogelijk kun je door het opgelopen letsel ook niet meer werken en loop je daardoor inkomsten mis. Als je alle schadeposten bij elkaar optelt, kan de schade behoorlijk oplopen. Het is belangrijk dat je deze schade vergoed krijgt. Dat is het overigens ook, als jouw schade minder groot is. Met een vergoeding van al jouw schadeposten voorkom je financiële zorgen en kun je alle rekeningen blijven betalen.

Het is lastig om er zelf voor te zorgen dat jouw schade vergoed wordt. Het aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen is een behoorlijke klus, waarvoor je ook echt wel verstand van zaken moet hebben. Als je geen letselschade-expert inschakelt, is de kans groot dat je niet de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt. Je ziet dan bijvoorbeeld schadeposten over het hoofd, of maakt een verkeerde berekening van bepaalde schadeposten. Gevolg: financiële zorgen en stress. Dat wil je natuurlijk allemaal niet. Schakel daarom een expert van Drost Letselschade in voor de behandeling en afwikkeling van jouw letselschadezaak. Dan weet je zeker, dat je krijgt waar je recht op hebt. En ondertussen kun jij je richten op jouw herstel.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding voor jouw immateriële schade. Hierbij kun je denken aan al het emotionele leed dat je doorstaat door het jou overkomen ongeval of voorval. Denk aan pijn, stress, verdriet, depressiviteit, slapeloosheid of (andere) psychische klachten. Officieel wordt smartengeld een vergoeding voor ‘gederfde en nog te derven levensvreugde’ genoemd.

Smartengeld is onderdeel van de totale schadevergoeding. Dat betekent dat je naast smartengeld ook nog een schadevergoeding kunt krijgen voor alle materiële schade. Natuurlijk kun je alleen aanspraak maken op smartengeld als iemand anders aansprakelijk is voor het jou overkomen voorval. Die aansprakelijkheid moet worden erkend. Daarnaast moet worden aangetoond dat de geclaimde schade het gevolg is van het voorval (meestal een ongeval, maar dat hoeft niet).

Het berekenen van de hoogte van het smartengeld is niet eenvoudig. Het is namelijk lastig om in geld uit te drukken wat de hoogte van een vergoeding voor geleden pijn, depressiviteit of verminderde levenslust zou moeten zijn. Om die hoogte te bepalen, putten wij uit onze jarenlange ervaring en maken wij als letselschade-experts ook gebruik van de ANWB Smartengeldgids. Hierin staan uitspraken van rechters vermeld met betrekking tot smartengeld bedragen, die eerder zijn toegekend. De Smartengeldgids wordt jaarlijks door de ANWB geactualiseerd en aangevuld.

Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

Als iemand anders voor jouw schade aansprakelijk is, dan doen wij ons uiterste best om voor jou een optimale schadevergoeding te realiseren. Dit geldt ook voor het smartengeld. We doen dit door te kijken naar eerdere uitspraken van Nederlandse rechters. Deze uitspraken zijn verzameld in de ANWB Smartengeldgids. Is een zaak vergelijkbaar met jouw zaak? Dan kijken we naar het toegekende smartengeld in die zaak om de hoogte van jouw smartengeld te bepalen. Die eerdere uitspraken noemen we ook wel jurisprudentie.

Hoeveel smartengeld je mogelijk kunt krijgen na een ongeval of ander voorval waardoor je letselschade opliep, hangt af van onder andere de ernst van het letsel. Als leidraad hanteert de ANWB Smartengeldgids de volgende criteria en voorbeelden:

Gering letsel
Voorbeelden: kleine botbreuken, kneuzingen, lichte hersenschudding.
Smartengeld: tot € 2.000,00.

Licht letsel
Voorbeelden: inwendig letsel, gebitschade, (ontsierend) litteken.
Smartengeld: € 2.000,00 tot € 3.500,00.

Matig letsel
Voorbeelden: whiplash, gecompliceerde breuken, psychische schade als gevolg van verkrachting, ontucht, incest.
Smartengeld: € 3.500,00 tot € 9.000,00.

Ernstig letsel
Voorbeelden: eenzijdige doofheid, schedelbasisfractuur, ernstig inwendig letsel.
Smartengeld: € 9.000,00 tot € 21.000,00.

Zwaar letsel
Voorbeelden: langdurig bewusteloos of in coma, karakterverandering, verlies van reuk en/of smaak.
Smartengeld: € 21.000,00 tot € 43.000,00.

Zeer zwaar letsel
Voorbeelden: ernstige brandwonden, hoge dwarslaesie, blindheid.
Smartengeld: € 43.000,00 tot € 76.000,00.

Uitzonderlijk zwaar letsel
Voorbeelden: totale dwarslaesie, niet meer of beperkt kunnen communiceren, bijzonder zware brandwonden waardoor zichtbaar ernstig misvormd.
Smartengeld: vanaf € 76.000,00.

Bovenstaande bedragen zijn slechts een indicatie, omdat er veel factoren van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van het smartengeld.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Het berekenen van de hoogte van smartengeld is lang niet altijd eenvoudig. Het gaat immers om immateriële schade: schade die niemand kan zien. Hoe kun je een bedrag koppelen aan de fysieke pijn die je hebt vanwege het letsel? Of aan het verdriet dat je hebt doordat je door het letsel bijvoorbeeld jouw werk niet meer kunt doen? Pas als er een medische eindsituatie is, kan de definitieve hoogte van het smartengeld worden vastgesteld. Bij een medische eindsituatie is duidelijk of je genezen bent, of dat je nooit meer zal herstellen of slechts ten dele. De medische eindtoestand is bepalend voor de rest van jouw leven.

Er wordt bij het berekenen van de hoogte van het smartengeld naar meerdere zaken gekeken:

 • Welk letsel heb je opgelopen, hoe ernstig is het?
 • Hoe oud ben je, en wat waren jouw plannen en mogelijkheden voor de toekomst?
 • Hoe zwaar waren de medische behandelingen die je kreeg en wat was de duur ervan?
 • Hoelang ben je opgenomen geweest in ziekenhuis en/of revalidatiekliniek?
 • Hoelang duurt het voordat je hersteld zult zijn van uw letsel?
 • Hoeveel pijn heb je gehad en hoeveel pijn blijf je houden?
 • Heb je blijvende beperkingen overgehouden aan het ongeval?
 • Zijn er zichtbare gevolgen van het letsel, zoals littekens of het niet meer functioneren van lichaamsdelen (bijvoorbeeld mank lopen)?
 • Hebben deze zichtbare gevolgen invloed op jouw sociale en/of professionele leven?
 • Ben je arbeidsongeschikt geraakt en zo ja, voor welke termijn?

Is de aansprakelijkheid erkend? Dan brengt jouw expert van Drost Letselschade jouw emotionele schade in kaart en berekent hij op welke immateriële schadevergoeding je recht hebt. Je begrijpt waarschijnlijk wel dat het berekenen van de juiste hoogte van het smartengeld erg nauwkeurig moet gebeuren en dat lang niet altijd eenvoudig is. De bijstand van een deskundige is hierbij dan ook eigenlijk wel een noodzaak.

Heb je letselschade en wil je het jou toekomende smartengeld claimen? Neem dan contact op met Drost Letselschade voordat jouw zaak verjaart. Bij aansprakelijkheid zorgen wij ervoor dat jij de schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt, inclusief het smartengeld.

Over de kosten van onze bijstand geen zorgen. Bij erkenning van aansprakelijkheid verhalen wij de kosten van onze dienstverlening namelijk op de voor het letsel aansprakelijke partij. Voor jou als slachtoffer zijn dan aan de inschakeling van ons kantoor geen kosten verbonden. Wel zo eerlijk ook. Je hebt niet om het voorval met letselschade tot gevolg gevraagd, dus waarom zou je wel met de kosten moeten blijven zitten?

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat je bekend bent met het feit dat je schade hebt geleden en tevens weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat je tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring van jouw recht op schadevergoeding voor jo voorkomt. Als de verjaringstermijn eenmaal is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kun je in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Je kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar bijvoorbeeld, kun je maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Neem daarom tijdig actie om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn en om het verjaren van jouw schadeclaim te voorkomen.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost Letselschade inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht ‘experts’ op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. De meeste van onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een correcte behandeling van jouw letselschadezaak. Tot slot, en daar zijn we best trots op, mag Drost Letselschade het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. Het keurmerk staat voor een hoge kwaliteit van dienstverlening. Bij Drost hechten we veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval of ander voorval met letselschade tot gevolg, waarvoor een andere partij aansprakelijk is.

Als ik Drost Letselschade om hulp vraag, wat gaat er dan gebeuren?

Bel ons of stuur een bericht en vertel ons wat jou is overkomen.

Wij geven je een kosteloos en  vrijblijvend eerste advies; vaak kunnen we meteen inschatten of je inderdaad recht hebt op een schadevergoeding, omdat een ander aansprakelijk is voor jouw letselschade.

Als dat zo is en je wilt graag dat Drost Letselschade de schadevergoeding voor je regelt, dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Soms, in eenvoudige schadezaken, kan dat intakegesprek direct al telefonisch plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek nemen we het ongeval en alles wat daarna gebeurd is met je door. Daarna zullen wij de tegenpartij namens jou aansprakelijk stellen.

Als de aansprakelijkheid erkend wordt, vragen we ook meteen of er een voorschot op de schadevergoeding aan jou betaald kan worden. Je hebt zolang de zaak niet definitief is afgewikkeld gedurende de looptijd van jouw letselschadezaak namelijk recht op betaling van voorschotten op de schade. Daarmee worden financiële problemen voorkomen en kun je aan je lopende verplichtingen blijven voldoen.

Is de aansprakelijkheid erkend, dan brengen we vervolgens alle schade zo gedetailleerd mogelijk in kaart: van de medische kosten tot de parkeerkaartjes in verband met bijvoorbeeld artsenbezoek, en van gemiste maandelijkse inkomsten tot het smartengeld.

Alle schadeposten nemen we mee, zodat de uiteindelijke schadevergoeding precies past bij jouw situatie. Daarna wordt de schadeberekening voorgelegd aan de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij. Is er overeenstemming, dan wordt de zaak afgewikkeld. Je ontvangt dan (de rest van) jouw schadevergoeding. Jouw expert van Drost Letselschade zorgt ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt: een schaderegeling op maat!

Neem contact op

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag natuurlijk ook: 0800 2490300

 • Succespercentage van 98%
 • Persoonlijke en professionele hulp
 • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.