Uw smartengeld berekenen is niet zo gemakkelijk

Naast materiële schade, kunt u na een verkeersongeval, bedrijfsongeval of ander schadeveroorzakend voorval, ook te maken krijgen met immateriële schade. Materiële schades zijn kosten die direct aanwijsbaar zijn en vaak (maar tegelijkertijd ook lang weer niet altijd) gemakkelijk op te tellen. Dit is niet het geval bij immateriële schade. U heeft het dan over niet zichtbaar leed, zoals onder andere slapeloze nachten, gevoelens van verdriet en pijn en psychische problemen. Het is helemaal vervelend als u immateriële schade oploopt buiten uw schuld. Is een ander aansprakelijk voor uw letselschade? Schakel dan een expert van Drost Letselschade in voor de behandeling en afwikkeling van uw letselschadezaak. Naast een schadevergoeding voor materiële schade, eisen wij ook smartengeld voor immateriële schade bij de door ons aansprakelijk gestelde partij. Laat uw smartengeld berekenen door een betrouwbare letselschadespecialist. Dan verzekert u zich van een gedegen schaderegeling op maat en krijgt u ook het smartengeld waar u recht op heeft.

De letselschadespecialist zal de hoogte van het smartengeld berekenen

De hoogte van het smartengeld berekenen is altijd voer voor discussie. Geregeld doet de aansprakelijke partij er van alles aan om deze vordering naar beneden bij te stellen. Uw schade wordt gebagatelliseerd, of gelinkt aan andere oorzaken dan het u overkomen ongeval. Om toch succesvol het smartengeld waar u recht op heeft te claimen, is een goede onderbouwing noodzakelijk. Dit kunt u beter zelf niet doen. U hebt als leek immers -logisch- te weinig verstand van zaken. Geregeld zien wij in onze praktijk ook dat de verwachtingen van slachtoffers ten aanzien van de hoogte van de smartengeldvergoeding niet reëel zijn. Zij denken dan dat ze aanspraak kunnen maken op een zeer hoge smartengeldvergoeding, terwijl dat niet zo is. Hoge smartengeldvergoedingen zijn in Nederland eerder uitzondering, dan regel. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat u het smartengeld krijgt waar u recht op heeft. Vertrouw het berekenen van uw smartengeld daarom aan Drost Letselschade toe. Wij hebben hier ruime ervaring mee. Waar nodig kunnen wij een beroep doen op een team van medisch specialisten voor medisch advies. Wij zijn immers juristen en geen medici en kunnen de medische kant van uw zaak feitelijk niet beoordelen. De medici met wie wij samenwerken, handelen in uw belang en brengen de gevolgen van uw gezondheidsschade, ook de geestelijke, in kaart. Zij voorzien ons van advies en op deze wijze is een goede berekening van uw smartengeld te maken en kunnen wij uw letselschadezaak, inclusief uw smartengeld, goed onderbouwen.

letsel

Berekenen van smartengeld door Drost Letselschade

U laten bijstaan door Drost Letselschade bij het berekenen van smartengeld en de wederpartij hiervoor aansprakelijk stellen, is een goede keuze. Wij gaan direct voor u aan de slag en daarbij houden wij vanzelfsprekend rekening met de verjaringstermijn. In de regel moet u een claim binnen 5 jaar na de gebeurtenis indienen en zelfs binnen 3 jaar als er bij een verzekeraar wordt geclaimd. Ook al heeft een ongeval of andere gebeurtenis al een tijd geleden plaatsgevonden, als u achteraf toch klachten ervaart en de verjaringstermijn nog niet is verstreken, dan kunnen wij u in principe alsnog helpen. Overigens is het natuurlijk wel zo, dat hoe langer u wacht met het aanhangig maken van een letselschadezaak, hoe lastiger het zal zijn om uw schade te bewijzen. Daarom is het verstandig om zo snel mogelijk na een ongeval, of ander schadeveroorzakend voorval, contact op te nemen met Drost Letselschade en uw belangen verder door ons te laten behartigen. Maar zo lang de verjaring niet is ingetreden, hebt u het recht uw schade, waaronder het smartengeld, te vorderen.

Heeft u letselschade? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op