Het Verdrag van Warschau regelt de aansprakelijkheid van de vervoerder bij internationaal luchtvervoer. Onder het verdrag geldt dat de vervoerder na een vliegramp aansprakelijk is indien gesproken kan worden van een ‘ongeval’ in de zin van artikel 17 van het Verdrag. De vervoerder is dan aansprakelijk voor schade die wordt geleden in geval van dood of lichamelijk letsel van de passagier.

Aansprakelijkheid is gegeven door het enkele feit dat het ongeval dat de dood of het letsel heeft veroorzaakt, plaats heeft gehad aan boord van het luchtvaartuig of tijdens enige handeling verband houdende met het aan boord gaan of het verlaten van het luchtvaartuig.
In het Verdrag van Warschau is een bovengrens gesteld aan de door de vervoerder na een vliegramp te betalen schadevergoeding. Ter compensatie van deze beperking van de hoogte van de schadevergoeding geldt onder het Verdrag van Warschau een vermoeden van aansprakelijkheid van de vervoerder, behoudens door de vervoerder aan te tonen overmacht.

Zowel onder het Verdrag Warschau als het Verdrag van Montreal, is de vervoerder na een vliegramp aansprakelijk voor schade onder de voorwaarde dat het ongeval dat de schade heeft veroorzaakt heeft plaatsgehad aan boord van het luchtvaartuig of tijdens het aan boord gaan of verlaten van het vliegtuig.

Meer weten over schadevergoeding na vliegramp?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via het gratis telefoonnummer 0800 – 2490300, stuur een e-mail naar [email protected], of vul het contactformulier in op deze site.