Richard Reinders
Richard Reinders
NIVRE Register-Expert Personenschade, lid NIS

Een letselschaderegeling is in mijn ogen pas geslaagd als recht wordt gedaan aan het leed van het slachtoffer.

Bij letselschade draait alles om het slachtoffer. Zo zou het in elk geval moeten zijn. Maar toen ik in 1999 mijn eerste letselschadezaak behandelde, stond het slachtoffer nog niet altijd centraal in de schaderegeling. Het kwam niet zelden voor dat het slachtoffer al snel het spoor bijster raakte in het woud van instanties en regels. In mijn eerste jaren als belangenbehartiger heb ik dan ook geleerd dat belangenbehartiging veel meer is dan alleen rechtsbijstand. Ik leerde dat een slachtoffer naast juridisch advies een sterke behoefte had om gehoord en begrepen worden. En vanuit die gedachte staat het slachtoffer als vanzelf centraal en voert hij de regie over zijn eigen letselschaderegeling, met een letselschade-expert aan zijn zijde.

In de overtuiging dat ieder slachtoffer persoonlijke aandacht verdient en een beroep moet kunnen doen op deskundig advies, heb ik in 2005 het eerste letselschadekantoor in Almelo, gespecialiseerd in de belangenbehartiging van slachtoffers, opgericht. Er bleek grote behoefte aan deze rechtsbijstand en ik bouwde dan ook al snel een goedlopende, succesvolle praktijk op.

Het uitgangspunt van de schaderegeling is om het slachtoffer na het ongeval in dezelfde situatie terug te brengen als in een fictieve situatie zonder ongeval. Maar dat is praktisch onmogelijk en vandaar dat soms gezocht moet worden naar creatieve oplossingen om gehoor te geven aan de wensen van een slachtoffer. Een letselschaderegeling is in mijn ogen pas geslaagd als recht wordt gedaan aan het leed van het slachtoffer. Dus als er sprake is van genoegdoening en het slachtoffer tevreden kan instemmen met de letselschaderegeling.

Voordat ik eind maart 2016 bij Drost Letselschade ging werken, volgde ik het kantoor al jarenlang vanuit interesse op mijn vakgebied. Uiteindelijk koos ik er voor om het werk als belangenbehartiger in een zelfstandige praktijk te verruilen voor een dienstverband bij Drost Letselschade. Ik heb deze keus gemaakt, omdat ik er van overtuigd ben dat Drost Letselschade van toegevoegde waarde is voor de kwaliteit van de belangenbehartiging. Het werk als belangenbehartiger en het drijven van een succesvolle onderneming staan op gespannen voet met elkaar. Vandaar dat ik gekozen heb om mijn expertise en aandacht enkel nog in te zetten voor de belangenbehartiging van slachtoffers. Daarnaast werk ik nu in een prettige sfeer met fijne en deskundige collega’s.