bekkenletselBent u het slachtoffer geworden van een ongeval, waarbij u een bekkenfractuur of ander bekkenletsel heeft opgelopen? Als iemand anders aansprakelijk is voor dat ongeval, heeft u in principe recht op een letselschadevergoeding. De letselschade-experts van Drost Letselschade staan u graag bij en voorzien u graag van professioneel advies. Wij vertellen u of u recht heeft op een schadevergoeding. Neem gerust geheel vrijblijvend contact op met ons.

Bij jonge mensen ontstaan breuken in het bekken vaak door fors inwerkend geweld, zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval. Bij oudere mensen kan door poreuze botten een bekkenbreuk ook al ontstaan door een gewone val. Bekkenletsel kan stabiel zijn, maar ook instabiel. Stabiel bekkenletsel kan ontstaan bij een eenvoudige val, maar komt relatief weinig voor. Bij stabiel bekkenletsel is de bekkenring niet of slechts op één plaats gebroken. Bij instabiel bekkenletsel is dat wel het geval. Dergelijk letsel moet bijna altijd operatief behandeld worden.

Doe hier onze letselschade test!

Als u wilt weten of u recht heeft op een schadevergoeding

Bekkenletsel

We spreken van bekkenletsel als er sprake is van een bekkenfractuur in de botten van het bekken. Ook spreken we van bekkenletsel als er sprake is van ander letsel aan het bekken. Bijvoorbeeld aan spieren, aders, zenuwen en organen die in het bekken liggen. Bij instabiel bekkenletsel kunnen organen flink lijden en kunnen interne bloedingen zorgen voor levensbedreigende situaties. Daarom moet men een slachtoffer met bekkenletsel altijd met veel zorg behandelen. Een gebroken heup valt niet onder de noemer bekkenletsel.

 

Bekkenfractuur herstel

Afhankelijk van de ernst van het bekkenletsel, zal het slachtoffer soms onder medische behandeling blijven staan. Geregeld volgt ook nog een lange periode van fysiotherapie. In het gunstigste geval is men met pijnbestrijding en enkele weken bedrust geholpen. In het begin zal de patiënt soms een looprek of krukken als hulpmiddel bij het lopen moeten gebruiken. In ergere gevallen kan men zelfs enige tijd in een rolstoel terechtkomen. Vooral bij gecompliceerd bekkenletsel zal de genezing maanden duren. Soms zelfs met opname in een revalidatiecentrum. Helaas houden veel slachtoffers van een fractuur aan hun bekken lange tijd of zelfs permanent klachten.

Wilt u meer weten over letselschade?

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring