BekkenfractuurHeeft u bekkenfractuur of ander bekkenletsel opgelopen door een ongeval? Als iemand anders aansprakelijk is voor dat ongeval dan heeft u mogelijk recht op een letselschadevergoeding. De letselschade-experts van Drost Letselschade geven u graag professioneel advies. Wij vertellen u of u recht heeft op een schadevergoeding. Neem gerust geheel vrijblijvend contact op met ons.

Bij jonge mensen ontstaan breuken in het bekken vaak door fors geweld, zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval. Oudere mensen hebben poreuze botten en kunnen daardoor eerder bekkenletsel oplopen. Zelfs door een gewone val.
Bekkenletsel kan zowel stabiel als instabiel zijn. Stabiel bekkenletsel betekent dat de bekkenring niet of slechts op één plaats is gebroken. Stabiel bekkenletsel kan ontstaan bij een eenvoudige val, maar komt relatief weinig voor. Bij instabiel bekkenletsel ligt dat anders. Dergelijk letsel moet bijna altijd operatief behandeld worden.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Bekkenletsel

Als er sprake is van bekkenfractuur in de botten van het bekken, dan noemen we dat bekkenletsel. Maar bekkenletsel kan ook betekenen dat er schade is van bijvoorbeeld de spieren, aders, zenuwen en organen die in het bekken liggen. Bij instabiel bekkenletsel kunnen organen flink lijden. Ook kunnen interne bloedingen zorgen voor levensbedreigende situaties. Daarom moet men een slachtoffer met bekkenletsel altijd met veel zorg behandelen. Een gebroken heup valt overigens niet onder de noemer bekkenletsel.

Herstel van bekkenfractuur

Afhankelijk van de ernst van het bekkenletsel zal het slachtoffer soms onder medische behandeling blijven staan. Vaak volgt ook nog een lange periode van fysiotherapie. In het meest positieve geval is iemand met pijnbestrijding en enkele weken bedrust geholpen. Soms moet een patiënt met bekkenfractuur in het begin een looprek of krukken als hulpmiddel bij het lopen gebruiken. In ergere gevallen kan men zelfs enige tijd in een rolstoel terechtkomen. Vooral bij gecompliceerd bekkenletsel zal de genezing maanden duren. Soms zelfs met opname in een revalidatiecentrum. Helaas houden veel slachtoffers van een fractuur lange tijd of zelfs permanent klachten aan hun bekken.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op