We denken er niet iedere dag aan, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo kunt u betrokken raken bij een verkeersongeval of te maken krijgen met een bedrijfsongeval. Ieder jaar lopen meer dan 250.000 mensen letsel op door een bedrijfsongeval. Een veelvoorkomende soort letsel bij ongevallen op de werkvloer is handletsel. Op deze pagina leest u meer over handletsel en letselschadevergoeding.

handletsel

Wat is handletsel precies? Bij handletsel kunt u denken aan bijvoorbeeld uitwendige beschadigingen aan vingers of nagels. Maar onder handletsel verstaan we ook inwendige beschadigingen zoals een beschadigde pees of zenuw. Hoewel handletsel ook vaak veroorzaakt wordt door onvoorzichtig gebruik van vuurwerk, nemen wij dit op deze informatiepagina niet mee. Wij helpen voornamelijk slachtoffers met handletsel als gevolg van een ongeval, bijvoorbeeld op het werk. Is iemand anders verantwoordelijk voor het letsel van het slachtoffer; is bijvoorbeeld de werkgever aansprakelijk? Dan heeft het slachtoffer wellicht recht op een letselschadevergoeding.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Beperkingen handletsel

Natuurlijk kunt u ook buiten de werkvloer handletsel oplopen. Want ook een hondenbeet, een val in de tram of een verkeersongeval kunnen oorzaken zijn van ernstig handletsel. Misschien lijkt het breken van een hand in de eerste instantie niet zo ernstig. Maar op de lange termijn wordt duidelijk wat de uiteindelijke gevolgen zijn. Het herstel van letsel aan uw handen kan namelijk lang duren. Het hangt van de ernst van het letsel af of het slachtoffer nog kan werken. Soms is het bij handletsel zelfs de vraag of volledig herstel mogelijk is.

Als het slachtoffer aan het herstellen is van letsel kan er loonschade (schade voor de werkgever door uitval van de werknemer) worden geleden. En ook op het persoonlijk vlak wordt er schade geleden. Zo is het dagelijks leven lastiger en is bijvoorbeeld autorijden en fietsen niet meer mogelijk zonder begeleiding of hulpmiddelen. Ook andere normale bezigheden, die eerder geen problemen opleverden, kunnen moeizaam gaan en soms is er hulp van een ander nodig. Kortom: het slachtoffer lijdt dus zowel sociaal als financieel schade.

Letselschadevergoeding bij handletsel

Herstel vraagt vaak meer tijd dan in eerste instantie werd verwacht en het letsel heeft invloed op uw dagelijks leven. Hoewel een financiële compensatie de pijn niet wegneemt en niet alles in orde maakt, is het toch fijn om een schadevergoeding te krijgen. Ook u kunt letselschadevergoeding krijgen, mits iemand anders aansprakelijk is voor uw letsel. Was het ongeluk niet uw schuld, dan kan u een claim indienen bij de aansprakelijke persoon of partij.

Allereerst raden wij u aan om bij letsel of andere medische klachten altijd een arts te raadplegen. De arts zal u vertellen welke behandeling voor u het beste is. De volgende stap is het benaderen van een letselschadespecialist. Want bent u het slachtoffer geworden van een ongeluk waarbij u letsel heeft opgelopen en was het ongeluk niet uw schuld? Dan hebt u hoogstwaarschijnlijk recht op een letselschadevergoeding. Een professionele letselschade-expert van Drost Letselschade kan u helpen bij het indienen van de claim en zorgt dat alles netjes geregeld en afgehandeld wordt. Voor u is dat een hele zorg minder.

Wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

 

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

 

 

 

 

 

 

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. Heb je letselschade opgelopen waarvoor iemand anders aansprakelijk is? Dan heb je recht op een schadevergoeding. Neem contact op met Drost Letselschade: wij helpen je graag!

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kun je onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schadeposten: gemaakte kosten van revalidatie, huishoudelijke hulp, eigen risico zorgverzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn en gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Wil je meer informatie, of weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan zonder kosten en vrijblijvend contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Jouw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat je hebt gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop je wist dat je schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van jouw letsel zijn ook van belang. Er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of jouw schade wel ongevalsgevolg is. Leg je zaak aan ons voor. De experts van Drost Letselschade vertellen je graag of je recht heb op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat je bekend bent met het feit dat je schade hebt geleden en je weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat je tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kun je in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Je kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar bijvoorbeeld kun je maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Leg je zaak dus altijd tijdig aan ons voor om het verjaren van jouw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. Je zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar je recht op hebt. Je verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt en daarbij ook kennis van zaken heeft. Dit om het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die goed opgeleide en ervaren doorzetters. Onze werkwijze staat garant voor een goed en rechtvaardig resultaat.

Bij erkenning van de aansprakelijkheid kunnen de kosten van onze bijstand worden verhaald op de voor jouw letsel aansprakelijke partij. Een beroep op een afgesloten rechtsbijstandsverzekering is, als over de aansprakelijkheid geen discussie bestaat, derhalve helemaal niet nodig. Want de kosten van rechtsbijstand worden bij aansprakelijkheid toch al vergoed.

Als de aansprakelijkheid wordt betwist, kan het raadzaam zijn jouw letselzaak door jouw rechtsbijstandsverzekeraar te laten behandelen. Vaak kun je echter, met behoud van polisdekking, toch gebruik maken van de diensten van een belangenbehartiger van jouw eigen keus. Kijk wat jouw rechtsbijstandspolis hierover vermeldt.

Tot slot nog het volgende: Soms komt het voor dat je voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor jouw schade dekt (dus de veroorzaker van het ongeval is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij jij voor rechtsbijstand bent verzekerd). Het is goed te begrijpen als je daar geen goed gevoel bij hebt, en dat je dan de voorkeur geeft aan een belangenbehartiger van eigen keus.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Ook kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit gesprek bij jou thuis plaatsvinden met één van onze experts. Zo krijgen we meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op