We denken er niet iedere dag aan, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo kunt u betrokken raken bij een verkeersongeval of te maken krijgen met een bedrijfsongeval. Ieder jaar lopen meer dan 250.000 mensen letsel op door een bedrijfsongeval. Een veelvoorkomende soort letsel bij ongevallen op de werkvloer is handletsel. Op deze pagina leest u meer over handletsel en letselschadevergoeding.

handletsel

Wat is handletsel precies? Bij handletsel kunt u denken aan bijvoorbeeld uitwendige beschadigingen aan vingers of nagels. Maar onder handletsel verstaan we ook inwendige beschadigingen zoals een beschadigde pees of zenuw. Hoewel handletsel ook vaak veroorzaakt wordt door onvoorzichtig gebruik van vuurwerk, nemen wij dit op deze informatiepagina niet mee. Wij helpen voornamelijk slachtoffers met handletsel als gevolg van een ongeval, bijvoorbeeld op het werk. Is iemand anders verantwoordelijk voor het letsel van het slachtoffer; is bijvoorbeeld de werkgever aansprakelijk? Dan heeft het slachtoffer wellicht recht op een letselschadevergoeding.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Beperkingen handletsel

Natuurlijk kunt u ook buiten de werkvloer handletsel oplopen. Want ook een hondenbeet, een val in de tram of een verkeersongeval kunnen oorzaken zijn van ernstig handletsel. Misschien lijkt het breken van een hand in de eerste instantie niet zo ernstig. Maar op de lange termijn wordt duidelijk wat de uiteindelijke gevolgen zijn. Het herstel van letsel aan uw handen kan namelijk lang duren. Het hangt van de ernst van het letsel af of het slachtoffer nog kan werken. Soms is het bij handletsel zelfs de vraag of volledig herstel mogelijk is.

Als het slachtoffer aan het herstellen is van letsel kan er loonschade (schade voor de werkgever door uitval van de werknemer) worden geleden. En ook op het persoonlijk vlak wordt er schade geleden. Zo is het dagelijks leven lastiger en is bijvoorbeeld autorijden en fietsen niet meer mogelijk zonder begeleiding of hulpmiddelen. Ook andere normale bezigheden, die eerder geen problemen opleverden, kunnen moeizaam gaan en soms is er hulp van een ander nodig. Kortom: het slachtoffer lijdt dus zowel sociaal als financieel schade.

Letselschadevergoeding bij handletsel

Herstel vraagt vaak meer tijd dan in eerste instantie werd verwacht en het letsel heeft invloed op uw dagelijks leven. Hoewel een financiële compensatie de pijn niet wegneemt en niet alles in orde maakt, is het toch fijn om een schadevergoeding te krijgen. Ook u kunt letselschadevergoeding krijgen, mits iemand anders aansprakelijk is voor uw letsel. Was het ongeluk niet uw schuld, dan kan u een claim indienen bij de aansprakelijke persoon of partij.

Allereerst raden wij u aan om bij letsel of andere medische klachten altijd een arts te raadplegen. De arts zal u vertellen welke behandeling voor u het beste is. De volgende stap is het benaderen van een letselschadespecialist. Want bent u het slachtoffer geworden van een ongeluk waarbij u letsel heeft opgelopen en was het ongeluk niet uw schuld? Dan hebt u hoogstwaarschijnlijk recht op een letselschadevergoeding. Een professionele letselschade-expert van Drost Letselschade kan u helpen bij het indienen van de claim en zorgt dat alles netjes geregeld en afgehandeld wordt. Voor u is dat een hele zorg minder.

Wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op