Bent u het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval of verkeersongeval? En hebt u daar letsel aan uw oor aan over gehouden? Als iemand anders voor dat ongeval aansprakelijk is, komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor een letselschadevergoeding. Of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding, kunt u een letselschade jurist van Drost Letselschade vragen. Wij stellen de verantwoordelijke partij (of diens verzekeraar) aansprakelijk voor uw schade. En realiseren vervolgens een vergoeding van zowel uw materiële, als uw immateriële schade (het smartengeld).

oorletsel

Raadpleeg bij letsel of andere medische klachten altijd een arts. De arts zal u vertellen welke medische behandeling voor u het beste is.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Oorletsel, gehoorletsel

Bij letsel van het oor kan sprake zijn van uitwendig letsel aan de oorschelp. Maar ook van inwendige schade aan het trommelvlies of de gehoorbeentjes in het binnenoor. Daardoor kan er gehoorverlies optreden, ja zelfs permanente totale of gedeeltelijke doofheid. Laat eventuele gehoorschade dus altijd onderzoeken door een oorarts.

Uitwendig letsel aan het oor moet soms met plastische chirurgie worden verholpen. Helaas is inwendig letsel en vooral bij beschadiging van het gehoororgaan niet altijd te herstellen. Soms kan zelfs hoorapparatuur bij een beschadiging niet of slechts gedeeltelijk helpen.

 

 

oorletsel, oorletsel opgelopenLetselschadevergoeding oorletsel

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval en heeft u daardoor oorletsel opgelopen? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk recht op smartengeld en vergoeding van uw materiële schade. Is iemand anders aansprakelijk voor het opgelopen letsel? Neem dan nu contact op met een letselschade jurist van Drost Letselschade voor vrijblijvend en kosteloos advies. Dan weet u meteen waar u aan toe bent.

 

Gevolgen oorletsel

Het eventuele herstel van het oorletsel en de gevolgen van een gehoorbeschadiging kunnen voor flinke problemen zorgen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw werk niet meer goed uitoefenen. Of u kunt bijvoorbeeld de rest van uw leven nog maar aan één zijde goed horen. Misschien moet u de rest van uw leven wel met een implantaat rondlopen of met een gehoorapparaat.

Om u voor deze ellende te compenseren, kunt u voor de schadeafwikkeling een jurist van Drost Letselschade inschakelen. Deze zal u van deskundig advies voorzien en helpt u de juridische wegen te bewandelen. Alle factoren die als gevolg van het oorletsel uw leefsituatie aantasten, worden meegenomen bij het bepalen van de hoogte van uw letselschadevergoeding.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op