Wanneer een dierbare door een ongeval komt te overlijden, is een schadevergoeding het vaak niet het eerste waar u aan denkt. Er komt immers al zoveel op u af na een overlijden. Na de uitvaart blijft u achter met het immense verdriet en de moeilijke taak om de draad weer op te pakken. Hoewel u liever niet (direct) aan een schadevergoeding denkt, is het goed om te weten dat u recht heeft op een vergoeding van de materiële en immateriële schade die u oploopt.

Overlijdensschade

Schadevergoeding bij overlijden

In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd, dat nabestaanden een schadevergoeding kunnen ontvangen als een familielid (bijvoorbeeld een ouder of echtgenoot) is overleden en daardoor niet meer kan voorzien in het levensonderhoud van de nabestaande(n). Ook de kosten van een begrafenis of crematie komen voor vergoeding in aanmerking. Men spreekt dan van overlijdensschade en de nabestaanden hebben recht op een financiële compensatie van degene die verantwoordelijk is voor het overlijden (of diens verzekeraar).

Telkens als er sprake is van een overlijden dat tot gevolg heeft, dat de overledene niet meer kan voorzien in het levensonderhoud van echtgenoot of naaste familie, is er sprake van overlijdensschade. De oorzaak voor het overlijden kan divers zijn. De overledene is bijvoorbeeld slachtoffer geworden van een noodlottig verkeersongeval, of van een medische fout. Ook door moord kan er schade ontstaan. Er zal dan echter geen verzekeraar zijn, die tot vergoeding van de schade overgaat. In dat geval zal de dader van de moord zelf tot vergoeding van de schade moeten worden aangesproken.

Doe hier onze letselschade test!Als u wilt weten of u recht heeft op een schadevergoeding

Hoogte overlijdensschade

Bij de berekening van de hoogte van de schade wordt gekeken naar een aantal aspecten namelijk:

  • De financiële behoefte van de nabestaande(n): Wat de exacte financiële behoefte van iemand is, laat zich niet eenvoudig vaststellen. Het berekenen van de hoogte van de schade kunt u dan ook beter overlaten aan een specialist. Drost Letselschade beschikt over specialisten op het gebied van overlijdensschade. Wij willen u graag behulpzaam bij de berekening van uw schade.
  • De toekomst: Een weduwe kan weer hertrouwen en kinderen bouwen uiteindelijk een eigen, zelfstandig, bestaan op. Door dit soort dingen wordt de behoefte van de nabestaande(n) minder. Overigens wordt ook rekening gehouden met ontwikkelingen, die de overledene zou hebben doorgemaakt, als hij niet was gestorven. Misschien lag voor de overledene wel een carrière in het verschiet en zou hij veel meer gaan verdienen, dan hij op het moment van overlijden deed. Met die stijging van dat inkomen, zou dan ook het gezinsinkomen zijn toegenomen.
  • Een levensverzekering: Ook het hebben van bijvoorbeeld een levensverzekering kan van invloed zijn op de hoogte van de overlijdensschade. Als er ten gevolge van het overlijden een uitkering door een verzekeraar aan de nabestaande(n) wordt gedaan, heeft dit namelijk tot gevolg dat de behoefte van die nabestaande(n) vermindert. En als de behoefte vermindert, vermindert ook de schade.

overlijdensschade

Recht op overlijdensschade?

In de wet is vastgelegd, dat slechts een beperkt aantal mensen recht heeft op schadevergoeding door overlijden. Kort gezegd komt het er op neer, dat de partner van de overledene en kinderen in principe recht hebben op vergoeding van overlijdensschade. Anderen, zoals andere bloed- of aanverwanten, of personen met wie de overledene in gezinsverband woonde, hebben recht op overlijdensschade als de overledene ten tijde van het overlijden in het levensonderhoud van deze perso(o)n(en) voorzag.

De Nederlandse wet biedt daarnaast, met ingang van 1 januari 2019, nabestaanden de mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot vergoeding van affectieschade bij overlijden.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800-2490300

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 35 jaar ervaring door heel Nederland
  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar jou toegestuurd
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.