Wanneer een dierbare door een ongeval komt te overlijden, is een schadevergoeding het vaak niet het eerste waar u aan denkt. Er komt immers al zoveel op u af na een overlijden. Na de uitvaart blijft u achter met het immense verdriet en de moeilijke taak om de draad weer op te pakken. Hoewel u liever niet (direct) aan een schadevergoeding denkt, is het goed om te weten dat u recht heeft op een vergoeding van de materiële en immateriële schade die u oploopt.

Overlijdensschade

Schadevergoeding bij overlijden

In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd, dat nabestaanden een schadevergoeding kunnen ontvangen als een familielid (bijvoorbeeld een ouder of echtgenoot) is overleden en daardoor niet meer kan voorzien in het levensonderhoud van de nabestaande(n). Ook de kosten van een begrafenis of crematie komen voor vergoeding in aanmerking. Men spreekt dan van overlijdensschade en de nabestaanden hebben recht op een financiële compensatie van degene die verantwoordelijk is voor het overlijden (of diens verzekeraar).

Telkens als er sprake is van een overlijden dat tot gevolg heeft, dat de overledene niet meer kan voorzien in het levensonderhoud van echtgenoot of naaste familie, is er sprake van overlijdensschade. De oorzaak voor het overlijden kan divers zijn. De overledene is bijvoorbeeld slachtoffer geworden van een noodlottig verkeersongeval, of van een medische fout. Ook door moord kan er schade ontstaan. Er zal dan echter geen verzekeraar zijn, die tot vergoeding van de schade overgaat. In dat geval zal de dader van de moord zelf tot vergoeding van de schade moeten worden aangesproken.

Doe hier onze letselschade test!

Als u wilt weten of u recht heeft op een schadevergoeding

Hoogte overlijdensschade

Bij de berekening van de hoogte van de schade wordt gekeken naar een aantal aspecten namelijk:

  • De financiële behoefte van de nabestaande(n): Wat de exacte financiële behoefte van iemand is, laat zich niet eenvoudig vaststellen. Het berekenen van de hoogte van de schade kunt u dan ook beter overlaten aan een specialist. Drost Letselschade beschikt over specialisten op het gebied van overlijdensschade. Wij willen u graag behulpzaam bij de berekening van uw schade.
  • De toekomst: Een weduwe kan weer hertrouwen en kinderen bouwen uiteindelijk een eigen, zelfstandig, bestaan op. Door dit soort dingen wordt de behoefte van de nabestaande(n) minder. Overigens wordt ook rekening gehouden met ontwikkelingen, die de overledene zou hebben doorgemaakt, als hij niet was gestorven. Misschien lag voor de overledene wel een carrière in het verschiet en zou hij veel meer gaan verdienen, dan hij op het moment van overlijden deed. Met die stijging van dat inkomen, zou dan ook het gezinsinkomen zijn toegenomen.
  • Een levensverzekering: Ook het hebben van bijvoorbeeld een levensverzekering kan van invloed zijn op de hoogte van de overlijdensschade. Als er ten gevolge van het overlijden een uitkering door een verzekeraar aan de nabestaande(n) wordt gedaan, heeft dit namelijk tot gevolg dat de behoefte van die nabestaande(n) vermindert. En als de behoefte vermindert, vermindert ook de schade.

overlijdensschade

Recht op overlijdensschade?

In de wet is vastgelegd, dat slechts een beperkt aantal mensen recht heeft op schadevergoeding door overlijden. Kort gezegd komt het er op neer, dat de partner van de overledene en kinderen in principe recht hebben op vergoeding van overlijdensschade. Anderen, zoals andere bloed- of aanverwanten, of personen met wie de overledene in gezinsverband woonde, hebben recht op overlijdensschade als de overledene ten tijde van het overlijden in het levensonderhoud van deze perso(o)n(en) voorzag.

De Nederlandse wet biedt daarnaast, met ingang van 1 januari 2019, nabestaanden de mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot vergoeding van affectieschade bij overlijden.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Neem contact op

Wilt u uw letselschade melden of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.
Gratis bellen mag ook: 0800-2490300

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring door heel Nederland
  • De gegevens worden niet met derden gedeeld en er wordt niet ongevraagd informatie naar u toegestuurd
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.