Heeft u door een verkeersongeval of een ongeval op het werk rugletsel opgelopen? En is iemand anders voor dat ongeval aansprakelijk? Dan kan Drost Letselschade uw schade zonder kosten verhalen. Onze experts geven u advies en staan u juridisch bij. Drost Letselschade regelt uw schade van A tot Z zodat u zich op uw herstel kunt richten.

 rugletsel

 

Rugletsel kan bijvoorbeeld het breken van de rug(gengraat) zijn. Maar het kan ook gaan om schade aan de wervelkolom, het ruggenmerg of de zenuwbanen. De ruggengraat bestaat uit een wervelkolom met 33 botten of wervels. Dit is inclusief de nekwervels, het heiligbeen, de stuit en het schaambeen. Deze botten worden bijeengehouden door onze gewrichten, gewrichtsbanden en de tussenwervelschijven. Hoe ernstig het rugletsel is, hangt af van de plaats van de fractuur.

Doordat het ruggenmerg ook door de wervelkolom loopt, is doorsnijding of beschadiging van het ruggenmerg een levensgroot risico. Als het ruggenmerg is doorgesneden, spreken we van een dwarslaesie. Doordat de ruggengraat een belangrijk onderdeel vormt van ons lichaam, is het essentieel dat deze intact blijft. Het zorgt ervoor dat we kunnen bewegen en werken. Ernstig rugletsel heeft daarom een grote impact op het leven van het slachtoffer en kan zelfs levensbedreigend zijn.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Eerste hulp bij rugletsel

Als na een ongeluk wordt vermoed dat het slachtoffer (ook) rugletsel heeft, moet medische hulp worden opgeroepen. Verplaats het slachtoffer niet, tenzij dit onvermijdelijk is. Ademt het slachtoffer niet en ligt het op zijn buik? Roep dan de hulp in van anderen en draai het lichaam voorzichtig op de zij. Als het slachtoffer niet ademt maar er wel een pols voelbaar is, pas dan mond-op-mondbeademing toe. Maar is er geen pols voelbaar dan moet onmiddellijk begonnen worden met het geven van hartmassage. Dit moet vervolgens worden volgehouden totdat medische hulp arriveert. Bij verplaatsen van een slachtoffer met mogelijk rugletsel wordt vaak gebruik gemaakt van een zogenaamde wervelplank.

rugletselGevolgen van rugletsel

Behandeling van rugletsel na een ongeval zal vaak in eerste instantie bestaan uit het lokaliseren van het rugletsel en de ernst daarvan te onderzoeken. In sommige gevallen zal een operatie nodig zijn.
Het herstelproces van het rugletsel is afhankelijk van de plaats en de ernst van het letsel. Naast rust en wondgenezing zal er meestal revalidatie in een revalidatiecentrum en/of thuis nodig zijn.
In het begin worden vaak alleen loopoefeningen gedaan om de spieren weer kracht te geven. Het is belangrijk om de eerste paar maanden na een rugoperatie niet te tillen, draaien of te buigen. Soms moet een rugprothese of rugkorset worden gedragen. Geleidelijk aan mag de patiënt beginnen met lichte rugoefeningen.
De duur van revalidatie en herstel van rugletsel kan variëren van enkele maanden tot zelfs enkele jaren. Bij blijvende rugbeschadiging, vaak bij een dwarslaesie, zal het slachtoffer blijvend invalide zijn.

Rugletsel en letselschadevergoeding

Bent u het slachtoffer van een ongeval en heeft u daarbij rugletsel opgelopen? Als iemand anders voor dat ongeval aansprakelijk is, kan Drost Letselschade u helpen bij het krijgen van een letselschadevergoeding. Drost stelt uw wederpartij aansprakelijk en staat u gedurende het hele schaderegelingstraject met raad en daad bij. Bij Drost bent u aan het juiste adres voor professioneel advies en juridische bijstand. Zodat u krijgt waar u recht op heeft.
Maar Drost regelt niet alleen een vergoeding van uw materiële schade (zoals kapotte kleding en verlies aan inkomsten). Drost regelt ook het smartengeld. In principe is onze hulp kosteloos. De aansprakelijke partij moet namelijk niet alleen uw schade vergoeden, maar ook de kosten van de rechtsbijstand. Dat is in de wet bepaald en dat is wel zo eerlijk! U hebt niet om het ongeval gevraagd, dus waarom zou u wel met de kosten moeten blijven zitten?

Wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.


Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op