Heeft u door een verkeersongeval of een ongeval op het werk rugletsel opgelopen? En is iemand anders voor dat ongeval aansprakelijk? Dan kan Drost Letselschade uw schade zonder kosten verhalen. Onze experts geven u advies en staan u juridisch bij. Drost Letselschade regelt uw schade van A tot Z zodat u zich op uw herstel kunt richten.

 rugletsel

 

Rugletsel kan bijvoorbeeld het breken van de rug(gengraat) zijn. Maar het kan ook gaan om schade aan de wervelkolom, het ruggenmerg of de zenuwbanen. De ruggengraat bestaat uit een wervelkolom met 33 botten of wervels. Dit is inclusief de nekwervels, het heiligbeen, de stuit en het schaambeen. Deze botten worden bijeengehouden door onze gewrichten, gewrichtsbanden en de tussenwervelschijven. Hoe ernstig het rugletsel is, hangt af van de plaats van de fractuur.

Doordat het ruggenmerg ook door de wervelkolom loopt, is doorsnijding of beschadiging van het ruggenmerg een levensgroot risico. Als het ruggenmerg is doorgesneden, spreken we van een dwarslaesie. Doordat de ruggengraat een belangrijk onderdeel vormt van ons lichaam, is het essentieel dat deze intact blijft. Het zorgt ervoor dat we kunnen bewegen en werken. Ernstig rugletsel heeft daarom een grote impact op het leven van het slachtoffer en kan zelfs levensbedreigend zijn.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Eerste hulp bij rugletsel

Als na een ongeluk wordt vermoed dat het slachtoffer (ook) rugletsel heeft, moet medische hulp worden opgeroepen. Verplaats het slachtoffer niet, tenzij dit onvermijdelijk is. Ademt het slachtoffer niet en ligt het op zijn buik? Roep dan de hulp in van anderen en draai het lichaam voorzichtig op de zij. Als het slachtoffer niet ademt maar er wel een pols voelbaar is, pas dan mond-op-mondbeademing toe. Maar is er geen pols voelbaar dan moet onmiddellijk begonnen worden met het geven van hartmassage. Dit moet vervolgens worden volgehouden totdat medische hulp arriveert. Bij verplaatsen van een slachtoffer met mogelijk rugletsel wordt vaak gebruik gemaakt van een zogenaamde wervelplank.

rugletselGevolgen van rugletsel

Behandeling van rugletsel na een ongeval zal vaak in eerste instantie bestaan uit het lokaliseren van het rugletsel en de ernst daarvan te onderzoeken. In sommige gevallen zal een operatie nodig zijn.
Het herstelproces van het rugletsel is afhankelijk van de plaats en de ernst van het letsel. Naast rust en wondgenezing zal er meestal revalidatie in een revalidatiecentrum en/of thuis nodig zijn.
In het begin worden vaak alleen loopoefeningen gedaan om de spieren weer kracht te geven. Het is belangrijk om de eerste paar maanden na een rugoperatie niet te tillen, draaien of te buigen. Soms moet een rugprothese of rugkorset worden gedragen. Geleidelijk aan mag de patiënt beginnen met lichte rugoefeningen.
De duur van revalidatie en herstel van rugletsel kan variëren van enkele maanden tot zelfs enkele jaren. Bij blijvende rugbeschadiging, vaak bij een dwarslaesie, zal het slachtoffer blijvend invalide zijn.

Rugletsel en letselschadevergoeding

Bent u het slachtoffer van een ongeval en heeft u daarbij rugletsel opgelopen? Als iemand anders voor dat ongeval aansprakelijk is, kan Drost Letselschade u helpen bij het krijgen van een letselschadevergoeding. Drost stelt uw wederpartij aansprakelijk en staat u gedurende het hele schaderegelingstraject met raad en daad bij. Bij Drost bent u aan het juiste adres voor professioneel advies en juridische bijstand. Zodat u krijgt waar u recht op heeft.
Maar Drost regelt niet alleen een vergoeding van uw materiële schade (zoals kapotte kleding en verlies aan inkomsten). Drost regelt ook het smartengeld. In principe is onze hulp kosteloos. De aansprakelijke partij moet namelijk niet alleen uw schade vergoeden, maar ook de kosten van de rechtsbijstand. Dat is in de wet bepaald en dat is wel zo eerlijk! U hebt niet om het ongeval gevraagd, dus waarom zou u wel met de kosten moeten blijven zitten?

Wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.


Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. Heb je letselschade opgelopen waarvoor iemand anders aansprakelijk is? Dan heb je recht op een schadevergoeding. Neem contact op met Drost Letselschade: wij helpen je graag!

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kun je onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schadeposten: gemaakte kosten van revalidatie, huishoudelijke hulp, eigen risico zorgverzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn en gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Wil je meer informatie, of weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan zonder kosten en vrijblijvend contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Jouw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat je hebt gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop je wist dat je schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van jouw letsel zijn ook van belang. Er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of jouw schade wel ongevalsgevolg is. Leg je zaak aan ons voor. De experts van Drost Letselschade vertellen je graag of je recht heb op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat je bekend bent met het feit dat je schade hebt geleden en je weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat je tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kun je in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Je kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar bijvoorbeeld kun je maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Leg je zaak dus altijd tijdig aan ons voor om het verjaren van jouw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. Je zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar je recht op hebt. Je verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt en daarbij ook kennis van zaken heeft. Dit om het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die goed opgeleide en ervaren doorzetters. Onze werkwijze staat garant voor een goed en rechtvaardig resultaat.

Bij erkenning van de aansprakelijkheid kunnen de kosten van onze bijstand worden verhaald op de voor jouw letsel aansprakelijke partij. Een beroep op een afgesloten rechtsbijstandsverzekering is, als over de aansprakelijkheid geen discussie bestaat, derhalve helemaal niet nodig. Want de kosten van rechtsbijstand worden bij aansprakelijkheid toch al vergoed.

Als de aansprakelijkheid wordt betwist, kan het raadzaam zijn jouw letselzaak door jouw rechtsbijstandsverzekeraar te laten behandelen. Vaak kun je echter, met behoud van polisdekking, toch gebruik maken van de diensten van een belangenbehartiger van jouw eigen keus. Kijk wat jouw rechtsbijstandspolis hierover vermeldt.

Tot slot nog het volgende: Soms komt het voor dat je voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor jouw schade dekt (dus de veroorzaker van het ongeval is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij jij voor rechtsbijstand bent verzekerd). Het is goed te begrijpen als je daar geen goed gevoel bij hebt, en dat je dan de voorkeur geeft aan een belangenbehartiger van eigen keus.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?

Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op