Is uw letsel het gevolg van een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is? Dan kunt u uw schade kosteloos laten vorderen door Drost Letselschade. Drost Letselschade is het grootste en bekendste bureau in Nederland op het gebied van letselschade. U profiteert van onze jarenlange ervaring. Als uw letsel is ontstaan door een ongeval, helpen wij u kosteloos.

spraakstoornis

Verbaal communiceren, praten, is een belangrijk aspect binnen de hedendaagse maatschappij. U kunt normaal communiceren door een goede samenwerking van de mond met het strottenhoofd. We vormen eerst onze gedachten en spreken ze pas daarna uit. Over het proces van spreken, denken we vaak eigenlijk niet echt na. Praten is vanzelfsprekend. Maar wat nou als u ineens niet meer zo goed kunt praten?

Dysartrie

Als een beschadiging van het zenuwstelsel een spraakstoornis veroorzaakt spreken we van een Dysartrie. Door de aandoening worden de spieren die nodig zijn voor de articulatie niet goed aangestuurd. Het gaat dan om de spieren van de tong, lippen, gehemelte en stembanden.

Gevolgen spraakstoornis

Naast de beperkingen omtrent communicatie kunnen ook spreekangst en faalangst optreden bij een spraakstoornis. Evenals een minderwaardigheidscomplex, schaamte en zelfs een depressie. Met name deze beperkingen zorgen voor leerproblemen, mindere prestaties en sociale problemen.

Hoe de directe omgeving omgaat met de spraakstoornis speelt een grote rol. Wanneer het probleem bespreekbaar wordt gemaakt, dan neemt dit vaak al een hoop spanningen weg. Als spreken echt enorm wordt beperkt, of zelfs helemaal niet meer mogelijk is, dan kunnen er ook hulpmiddelen worden gebruikt om te kunnen communiceren.

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

spraakstoornisRaadpleeg een arts bij een spraakstoornis

Raadpleeg bij een stoornis van de spraak of andere medische klachten altijd een arts. De arts zal u vertellen welke medische behandeling voor u het beste is. Meestal brengt een logopedist de symptomen van de stoornis in kaart en stelt een behandelplan op. Doel van de behandeling is het verbeteren van de communicatie tussen de patiënt en zijn omgeving. Oefentherapie is soms nodig om de spraak te verbeteren.

Letselschadevergoeding bij Drost Letselschade

Lijdt u door een ongeval, waarvoor iemand anders aansprakelijk was, aan een spraakstoornis? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk recht op een letselschadevergoeding. Drost Letselschade helpt u graag en voorziet u van professioneel advies. Wilt u ook nagaan of u recht heeft op een letselschadevergoeding voor het door u opgelopen letsel? Neem dan nu geheel vrijblijvend en zonder kosten contact op met één van onze letselschade juristen. Drost Letselschade: een hele zorg minder! Wanneer uw leven wordt gehinderd, is het zaak dat u in elk geval financieel gezien geen zorgen hebt. Een vergoeding neemt de stoornis van de spraak niet weg, maar maakt deze wel draaglijker. Bij het bepalen van de hoogte van uw schadevergoeding worden alle factoren meegenomen die uw leefsituatie aantasten.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op