Is uw letsel het gevolg van een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is? Dan kunt u uw schade kosteloos laten vorderen door Drost Letselschade. Drost Letselschade is het grootste en bekendste bureau in Nederland op het gebied van letselschade. U profiteert van onze jarenlange ervaring. Als uw letsel is ontstaan door een ongeval, helpen wij u kosteloos.

spraakstoornis

Verbaal communiceren, praten, is een belangrijk aspect binnen de hedendaagse maatschappij. U kunt normaal communiceren door een goede samenwerking van de mond met het strottenhoofd. We vormen eerst onze gedachten en spreken ze pas daarna uit. Over het proces van spreken, denken we vaak eigenlijk niet echt na. Praten is vanzelfsprekend. Maar wat nou als u ineens niet meer zo goed kunt praten?

Dysartrie

Als een beschadiging van het zenuwstelsel een spraakstoornis veroorzaakt spreken we van een Dysartrie. Door de aandoening worden de spieren die nodig zijn voor de articulatie niet goed aangestuurd. Het gaat dan om de spieren van de tong, lippen, gehemelte en stembanden.

Gevolgen spraakstoornis

Naast de beperkingen omtrent communicatie kunnen ook spreekangst en faalangst optreden bij een spraakstoornis. Evenals een minderwaardigheidscomplex, schaamte en zelfs een depressie. Met name deze beperkingen zorgen voor leerproblemen, mindere prestaties en sociale problemen.

Hoe de directe omgeving omgaat met de spraakstoornis speelt een grote rol. Wanneer het probleem bespreekbaar wordt gemaakt, dan neemt dit vaak al een hoop spanningen weg. Als spreken echt enorm wordt beperkt, of zelfs helemaal niet meer mogelijk is, dan kunnen er ook hulpmiddelen worden gebruikt om te kunnen communiceren.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

spraakstoornisRaadpleeg een arts bij een spraakstoornis

Raadpleeg bij een stoornis van de spraak of andere medische klachten altijd een arts. De arts zal u vertellen welke medische behandeling voor u het beste is. Meestal brengt een logopedist de symptomen van de stoornis in kaart en stelt een behandelplan op. Doel van de behandeling is het verbeteren van de communicatie tussen de patiënt en zijn omgeving. Oefentherapie is soms nodig om de spraak te verbeteren.

Letselschadevergoeding bij Drost Letselschade

Lijdt u door een ongeval, waarvoor iemand anders aansprakelijk was, aan een spraakstoornis? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk recht op een letselschadevergoeding. Drost Letselschade helpt u graag en voorziet u van professioneel advies. Wilt u ook nagaan of u recht heeft op een letselschadevergoeding voor het door u opgelopen letsel? Neem dan nu geheel vrijblijvend en zonder kosten contact op met één van onze letselschade juristen. Drost Letselschade: een hele zorg minder! Wanneer uw leven wordt gehinderd, is het zaak dat u in elk geval financieel gezien geen zorgen hebt. Een vergoeding neemt de stoornis van de spraak niet weg, maar maakt deze wel draaglijker. Bij het bepalen van de hoogte van uw schadevergoeding worden alle factoren meegenomen die uw leefsituatie aantasten.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op