Ieder jaar gebeurt het weer: (ernstige) slachtoffers door het afsteken van vuurwerk. Nu ben je zelf letselschadeslachtoffer geworden van afgestoken vuurwerk. Kun je iemand dan aansprakelijk stellen voor jouw vuurwerkletsel?

 vuurwerkletsel

Heb je het vuurwerk zelf afgestoken en daardoor vuurwerkletsel opgelopen? Dan kan je alleen iemand aansprakelijk stellen als je kunt aantonen dat dat vuurwerk ondeugdelijk was. Bijvoorbeeld vuurwerk dat in de lucht hoort te ontploffen, maar door een gebrek op de grond ontploft. Zorg in dat geval wel dat je zoveel mogelijk bewijs verzamelt. Dat kun je doen door bijvoorbeeld foto’s te maken van de restanten van het vuurwerk, zoals je dat na de ontploffing aantrof en die restanten te verzamelen en te bewaren. Noteer ook de namen van eventuele getuigen die het incident hebben gezien.

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Ondeugdelijk vuurwerk

Bij ondeugdelijk vuurwerk is de leverancier aansprakelijk te stellen voor de schade die het vuurwerk teweeg brengt.

vuurwerk letselVuurwerkletsel door anderen

Als een ander vuurwerk afsteekt en jij daardoor letsel oploopt, kan die ander voor dat letsel aansprakelijk zijn. Aansprakelijkheid is er wanneer die ander bij het afsteken onvoldoende veiligheid tegenover jou in acht heeft genomen. Bijvoorbeeld door ondeugdelijk vuurwerk af te steken, of door het in je nabijheid af te steken. Of zelfs door het vuurwerk naar je te gooien of in jou richting af te schieten. Van aansprakelijkheid kan ook sprake zijn als je letsel oploopt doordat iemand zogenaamd illegaal vuurwerk afsteekt.

Zorg ook in de hiervoor genoemde omstandigheden voor het verzamelen van voldoende bewijs. Alleen jouw woord tegen het ontkennende woord van de ander is vaak onvoldoende.

Wanneer je buiten schuld letsel hebt opgelopen als toeschouwer bij een georganiseerde vuurwerkshow kun je de organisatoren daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen.

Kinderen, vuurwerk en letsel

Ouders die hun kinderen illegaal vuurwerk laten afsteken, kunnen door hun kinderen aansprakelijk worden gesteld als daardoor letsel ontstaat. Zij die hierdoor in hun kindertijd letsel hebben opgelopen kunnen ouders tot hun 23e jaar aansprakelijk stellen.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op